Carex montana ,  lundstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex montana L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843.

s. upp till Säter. S. By Näckenbäck (fl.) !; Folkärna Pellbo (Lr) ; Avesta »emot gränsen af Norberg» (l.e. [U]); Säter Tingsvallen, rikt.! - [Osäkra uppg.: Garpenberg »fl.» (C. Elgenstjerna: HARTM. 64; ej återf.) ; Falun Surbrunn (Mdt); Rättvik Hedsåsen (1900 Gn [R]), lokalförväxling?].

Tillbaka