Cardamine hirsuta    Bergbräsma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, tillf. , 1995 (PDm)
STORA TUNA

Solbrinken 18 (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ), växthus på jordgolv, mkt.rikl.med rik fröspridning , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ), frilandsparcell i perennodling, ~25 ex , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Falun, Åsgatan v. skattehuset (ny f.s:n!), (13F 4i , [67214, 14902] ), buskrabatt inkommen med jord.el.barkströ.bortrensad i juni,åter i blom i aug., ~50 ex. , 1988 (TLj)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättviks centrum (14F 0c , [67524, 14625] ), sensommar-rabatt, 2006 (BOr)
ORSA

Oljonsbyn (14E 5h , [6775882, 1438086] ), tomtmark, uppfart med småsten, 1 ex , 2012 (BOr)

Dalarnes Flora