Cardamine hirsuta ,  bergbräsma

DALARNES FLORA 1949

Cardamine hirsuta L.(?).

B. Ludvika 'Ludvika trädgård' som ogräs i växthus (1948 Gs o. Bj.). Inkommen fr. Holland för 4 å 5 år sedan (trädgårdsm. Hj. Berggren).

Tillägg 1960

[C. hirsuta: rätt bestämd, men försvunnen sedan växthusen 1953 rivits (Bj., jfr D.FI.]

Tillbaka