Carex elata    Bunkestarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), bäckar.åar,stränder, allmän, (22 lokaler) , 1987 (PDm)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
GARPENBERG

Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ), litet örtrikt kärr på hygge, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
HUSBY

Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 2003 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), strand, 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ), ängsmark, strand av å, 2013 (IPt)
SÄTER

Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Gessån nedströms trumma (artp.), (12F 7j , [6686818, 1498045] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark, Marcus Arnesson)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714812, 1472901] ), myr, 2020 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ), stränder vid Gammelgården, 2014 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ), skogsmark, före naturvårdsbränning, 2014 (SNy)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), strand av å, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

S om Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14641] ), kärr, spridd , 2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14622] ), Carex vesicaria kärr, spridda tuvor , 2003 (IPt)
Djurås by , "Backmon" (13F 2c , [6714444, 1464439] ), kärr, rikligt , 2008 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [6716800, 1460750] ), näringspåverkad sjö samt våtmark, 2005 (Therese Carlsson)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ), sjöstrand, 2020 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [67246, 14604] ), sjöstarnd, ymningt,helt dominerande starr , 2003 (IPt)
ÅL

Långsjön (13F 4c , [6724890, 1460530] ), sjöstarnd, ymningt,helt dominerande starr , 2003 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ), sjöstrand, rikligt , 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726865, 1468317] ), ängsmark bäckstrand, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), ~refl~ ,våt ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
LEKSAND

Sundet (13F 6b , [67334, 14550] ), sandig, fuktig ängsmark, rätt rikligt , 2014 (GHa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), strand, 2016 (DABS)
Mellan Salutjärn och Brossen (13F 8d , [67448, 14652] ), kärr, enstaka tuvor , 1988 (MKp)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Ängestjärnen (13F 9c , [67456, 14619] ), åkant, enstaka tuvor , 1988 (MKp)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Salvån,vid f.d.jvg-bron (13F 9c , [67457, 14630] ), näringsrik å med starrkärr, riklig , 1986 (TLj)
Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ), kanten av tjärn, enstaka , 2011 (GHa)
Enån, Ö järnvägsbron (14F 0c , [6751770, 1462740] ), vattenbryn, två ruggar , 2011 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), grunt vatten, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Stiftsgården (14F 0c , [6753080, 1461460] ), sandstrand, några tiotal , 2016 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ), kvarndamm, enstaka , 2017 (GHa)
Gärdsjöns ,kring utloppet i Rösstjärn (14F 1d , [67559, 14670] ), kalkdigotrof sjöstrand, flerst. , 1986 (TLj)
Gärdsjöns SO-strand (14F 1d , [67563, 14674] ), kalkdigotrof sjöstrand, flerst. , 1985 (TLj)
Gärdsjön (14F 1d , [6756330, 1466590] ), strandkant, ett par ruggar , 2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ), strandkant, ett par ruggar , 2011 (GHa)
Brunnarnas V-sida (14F 1d , [67581, 14664] ), lagunartad vik, enst.tuvor , 1985 (TLj)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ), vattenbryn, tiotals , 2015 (GHa)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ), vattenbryn, ett par "ruggar" , 2012 (GHa)
BODA

Tuvtjärn, Ö-sidan (DF), (14F 1d , [67599, 14682] ), strand, riklig , 1985 (TLj)
Tuvtjärn, NV Lisselacksen (artp.), (14F 1d , [6759950, 1468250] ), tjärnstrand, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ), åsgropstjärn, fåtal , 2012 (GHa)
Margaretatjärn (14F 2d , [6760060, 1468540] ), åsgropstjärn, enstaka , 2012 (GHa)
300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ), åsgropstjärn, enstaka , 2011 (GHa)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761180, 1467240] ), grund tjärn, riklig , 2007 (LBr)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761470, 1467210] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ), periodvis vattenfylld hölja/försänkning, ett par "ruggar" , 2008 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), dödisgrop, tiotals , 2014 (GHa)
Jutjärnen krink utloppet (DF), (14F 2e , [67630, 14706] ), grund kalkoligotrof sjö, mkt.riklig , 1986 (TLj)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ), kanten av åsgropstjärn, fåtal , 2011 (GHa)
Liden (14F 2e , [67635, 14707] ), rikkärr, flertal , 2014 (GHa)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.), (14F 2e , [6763640, 1470774] ), göl skapad vid vägbygge, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Mödalen ,S-ändan (vid Sinksjöåns utlopp) (DF), (14F 3d , [67687, 14659] ), sank strandmyr, enstaka tuvor , 1985 (TLj)
Mödalsån (N Mödalen) (14F 3d , [6769370, 1466260] ), kanten av ån, två kraftiga bestånd , 2008 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6772280, 1470050] ), ~refl~ ,långsamt flytande å, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), bäckdråg, ett litet bestånd , 2008 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ), grunt vatten i åsgropstjärn, rikligt , 2009 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ), åsgropstjärn, flertal , 2013 (GHa)
Rätstjärnen (14F 6d , [67808, 14673] ), grund tjärn, rikligt , 2008 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ), dike med järnockra, en tuva , 2014 (GHa)
Källberget (14F 9c , [67961, 14631] ), liten loke i barrskogssluttning, fåtal , 2017 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14E 6h , [6784860, 1436610] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Västerdalarna

MALUNG

Åtjärnen (13D 1i , [67083, 13927] ), strandkant, 6 stora tuvor , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora