Carex elata ,  bunkestarr

DALARNES FLORA 1949

Carex elata All. (C. stricta, C. Hudsonii). - HARTMAN 1879 (W. Steffenburg 1856).

spr. (-ta.) i låglandet t.o.m. Väsman o. Runn, i övrigt t.s. till silur-området. S. alla snr t.o.m. Silvberg o. St. Skedvi spr. (c. 50 lok.), uppstig. högst till Nisshyttan (Sj.), Risshyttan (At) o. Ulvshyttan (In) !, i norr till Engelsfors (Lr); [Gustafs ej känd]; St. Tuna Holm!, Frostbrunnsdalen (FREND.); Borlänge Tjärnasjön (LOH. 38); Torsång Ornäs!; Vika fl. till Uddnäs!, äldsta lok. Ösjön (Stbg); Aspeboda L. o. St. Aspan (fl.)!, Valsan (At); St. Kopparberg Noret (Hsm), Kårarvet (Jsn) o.fl. vid [St. o. L.] Vällan 0. Varpan (WISTR.)!, Alvik v. Kviddtjärn (M. Ekström); .Sundborn Riset V. Toftan (At). B. Söder- o. Norrbärke kring Barken ta. (sjöns norra del a.: CED.); uppstig. till Årängen (Ht), Larsbo!, Issen (Lr) resp. Åsmansbo!, Lernbo (Dhn) o. Hagge (At) ; Ludvika Ludvika (Joh.) v. Kasttjärn!; Burtjärn, Sörviks Dammsjö (Fd); Grangärde Gg. stnl, Kyrkbyn!, Stensbo, Burängsberg (Lr). Ö. Gagnef Estjärn!1, sjöar v. Kyrkbyn (Ll); Ål Gopen (At); Bjursås d:o (Jn)!, Lustebo (Joh.), Ärtsjön (Jn); Leksand [Djura] Hisstjärn!;Lycka (S. Arnell); Rättvik Västgärde!, Nittsjö!, Gärdsjön!1, Brunnarna!', or- o. Lillacksen, Ensen (LoH. 38); Boda d:o, Tuvtjärn (ib., Taf. 20-21*), Nävertjärn (Sj.); Ore Sörboda! - Lok. i Hamra o. Älvdalen (AND. & HESS., ss. 07) betvivlas i hög grad (Sam.). - 'SAM. 25 (här även nämnd fr. ra sydl. sjöar).

Tillägg 1960

C. elata. -- S. Silvberg Björkljustern etc. (Bj.); St. Tuna Färjenäs o. Aspeboda Vassbo (Tr, vid. At). B. Ludvika kring Väsman fl. (Bj. o. G. En); Grangärde Boten o. Loforsen (Gs), Mellansjön (G. & H. En). *V. Järna Gensen v. Mirån (Lbg [L], vid. Siv.).

Tillägg 1970

C. elata. - S. St. Tuna Öv. Vallsan (Hj.).

Tillbaka