Carex digitata    Vispstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbackar, allmän , 1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ), skogsbilväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 2e , [6664917, 1522839] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Utsundsbo hassellund (artp.), (12G 3f , [6666779, 1528621] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Realsbo hage (artp.), (12G 6e , [6681913, 1524243] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), blockrik myrkant, 2014 (DABS)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ), ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad, 2007 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), skogsbryn, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nybergets by (bl.a. Limberget) (13G 1a , [6707, 1504] ), torrare ängsmark på kalkberg, fl. rikl. , 1987 (TLj)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ), åstrand, 2020 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ), skogsmark med gammal kulturprägel, 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696239, 1484420] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Trontupp (13F 0d , [6704300, 1469700] ), brandpräglad tallskog, fåtalig , 2003 (TRy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ), berghäll , vägslänt, 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710498, 1476808] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715949, 1470627] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ), rasbrant och hammare, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ), grusig skogsmark och vägkant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Söder Stora Holmsjön (13F 0h , [6702785, 1486316] ), fuktig skogsmark, 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ), skogsmark, 2015 (DABS)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Koparvet (artp.), (13G 2a , [6714556, 1500595] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.), (13F 3g , [6715784, 1482901] ), 2014 (Per Johansson)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Lugnets Naturreservat (artp.), (13F 4i , [6724400, 1491600] ), vid gamla gruvhål diorit?, 2 plantor , 2012 (Mattias Ahlstedt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.), (13F 5j , [6727055, 1499251] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, 1987 (LBr)
Logärden vid Niklas vik (artp.), (13G 4b , [6722812, 1508620] ), spridd i källpåverkad granskog , 2020 (Lennart Bratt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Flinten, östra branten (artp.), (13G 5c , [6725770, 1511347] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.), (13G 6b , [6732550, 1507680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott 300 m S (artp.), (13G 7a , [6735784, 1503647] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Kejsars, skogsparti (13G 7b , [6736310, 1506960] ), blandskog, fåtal , 2008 (JWk)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.), (13G 8c , [6740126, 1513159] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.), (13G 9d , [6746730, 1518771] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.), (14G 0d , [6754228, 1517553] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761273, 1514989] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ), skogsbilvägkant, 2009 (DABS)
Änklingens (artp.), (14G 3a , [6766295, 1501684] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [66474, 14909] ), ~refl~ ,hyttområde med ruiner o slagghögar,igenväxande delvis röjt, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, riklig och spridd , 2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Mäsen, udden (artp.), (12F 1i , [6657090, 1492560] ), 2005 (Per Elvingson)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ), lövrik sluttning, spridd , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten surdrag, spridd , 1983 (HWk)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), fuktig gräsmark, flera ex , 1987 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, riklig , 2010 (LBr)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), lövskog/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683508, 1470566] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668560, 1465570] ), öppen blandskog med lövsly, spridd , 2006 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668412, 1445338] ), noterad , 2017 (Kristoffer Hylander)
Norhyttan, kalkbrott 50m in efter Gripmossvägen (artp.), (12E 5j , [6676006, 1447973] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Gänsberget (12E 6i , [6682970, 1442200] ), örtrika dråg i granskog, riklig , 2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ), örtrik barrskog, spridd , 2017 (LBr)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ), skog med flyttblock av kalk, 2018 (SNy)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711557, 1459126] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Gagnefs församlingshem, På en ås invid (artp.), (13F 3c , [6719373, 1460095] ), på glest tallbevuxen ås, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ), ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Insjön (W-Lek-0016) (artp.), (13F 5c , [6727886, 1460212] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
BJURSÅS

Ärtsjön, lövskogen öster om sjön (artp.), (13F 6f , [6734333, 1479288] ), 2015 (Per Johansson)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), fuktig grusmark i nedlagd grusgrop, enstaka , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ), grusmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739798, 1451428] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ), branten, 2007 (TLj)
Stig mot Brännskog (13E 6i , [6730189, 1444031] ), skog o varierande betespåverkad, 2019 (SNy)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739627, 1464384] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), skogsmark, steniga backar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ), slänt i hygge, enstaka , 2014 (GHa)
RÄTTVIK

Utby (artp.), (13F 9c , [6748186, 1461608] ), noterad , 1997 (Ola Elleström)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753080, 1461740] ), snårigt buskage, fåtal , 2017 (GHa)
Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.), (14F 0c , [6753372, 1463196] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålberget (artp.), (14F 1c , [6758730, 1461525] ), gammalt kalkbrott, 25 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Atlasruta (14F 1d ), ängsbackar o lövlundar,vissa torrbackar, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67572, 14684] ), igenväxande ängsmark, enstaka , 2011 (GHa)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ), vägren, flertal , 2010 (GHa)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lassusån vid bron (14F 2g , [67637, 14835] ), vägren, enstaka , 2015 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ), örtrik granskog, 1991 (JEd & LBr)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, spridd , 2006 (RLu)
BODA

Jutjärnsvägen (14F 2d , [6761350, 1469960] ), vägslänt, enstaka , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ), f.d. ängsmark, nu gles tallskog, fåtal , 2011 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ), blandskog på liten kalkkulle, enstaka , 2007 (GHa)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765600, 1466820] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765684, 1466741] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen O (artp.), (14F 3d , [6765772, 1466742] ), noterad , 2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Hedvägen, lilla kraftledningen (14F 3d , [6767000, 1465160] ), avlägg, enstaka , 2018 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), f.d.ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ), ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ), övergiven fäbod, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Furumyren (14F 5c , [6777860, 1463300] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Lusbrända (14F 5c , [67781, 14648] ), f.d. åker, nu ungskog, fåtal , 2013 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog, enstaka , 2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ), lövskog i brant ravin, enstaka , 2008 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ), utmed skogsbilväg, enstaka , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ), sumpskog, enstaka , 2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ), kanten en bäck, enstaka , 2010 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ), torr barrskog/gammalt kalkbrott, enstaka , 2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ), blandskog, fåtal , 2010 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ), betesmark, rikligt , 1987 (LBr)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), skogsmark i sluttning, även på block, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), gammal fäbodsvall, enstaka , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), skogsmark i sluttning, även på block, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

På siluren t.a-lok.allm! (N om älven snabbt avtagande) ( , ), örtrik granskog,lövdungar,örtrika ängsartade kantzoner, 1987 (JEd)
Kråkgårdarna E45 (artp.), (14E 4h , [6772917, 1435606] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad flera platser i söder , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
NO Hornberga i Knölbäckens ravin o.nedom denna (14E 7h , [6789, 1436] ), örtrik bäckravin o.bäcksnår, fl. , 1988 (JEd)
NO Hornberga i Knölbäckens ravin o.nedom denna (14E 7h , [6789, 1437] ), örtrik bäckravin o.bäcksnår, fl. , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785048, 1443387] ), rikstråk, många tuvor , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, spridd , 2011 (LBr)
Ämån SO Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ), S-vänd örtrik torränssluttn. (m.låsbräken,prästkrage,sandviol,blåsippa,etc), 1985 (JEd)
Storstupet (DF-60), (14E 8j , [6790, 1445] ), granskogsslänter mot ån + klippbranter, 1987 (JEd)
Helvetesfallet (båda sidor ån) (14E 9i , [67950, 14434] ), granskog m. lövinslag i branter mot ån, 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik bäcksänka mot SV, enst! , 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Dyverklitt (15E 1f , [68087, 14279] ), gransluttn.nedan SV-branten, 1987 (JEd & LBr)
Tjåberget (15E 2g , [68114, 14323] ), östbrant med rasmaterial, några ex , 1987 (LBr)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6758179, 1434059] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67546, 14227] ), vid bäck på kalhygge, 1982 (Göran Thor)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), blandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, spridd , 2004 (LBr)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774095, 1416651] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.), (14E 4h , [6772009, 1435512] ), skogsbacke, 2010 (Hans Rydberg)
Fyriberg (14E 6f , [6784, 1427] ), lövrik mark, 1985 (JEd)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ), rikmyr och vägren, spridd , 2017 (LBr)
VÅMHUS

Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [6811, 1412] ), rasbrant,sydväxtberg, 1 tuva , 1986 (BOr , Pär Johansson)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), en tuva , 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med översilningsmark, Spridd , 2019 (LBr)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsamt , 2017 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ), frodig örtrik brant, några ex , 1987 (LBr)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ), djup bäckkanjon, öppet parti, ett fåtal , 2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ), rikdråg, 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ), svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr, spridd , 2012 (LBr)
Rotälven, V om, mitt emot Långön (artp.), (15E 0a , [6800135, 1404873] ), vägkant och blockig brant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [68224, 14029] ), fuktig klippa, sparsam , 2010 (LBr)
HAMRA

Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ), skogsmark, 2008 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Håen (artp.), (12E 4e , [6674875, 1424076] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, riklig , 2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
JÄRNA

Sönnbergets NV-sluttning (13E 0c , [67009, 14136] ), tallskog, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
ÄPPELBO

N Brudskogen (12D 9j , [6698980, 1399180] ), äldre blandskog, 1996 (LBr)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Åtjärnberget (13D 1i , [6706440, 1392550] ), fuktig gräsmark, nästan lundveg., ett tiotal tuvor , 1996 (MNo)
Ås V Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ), rasbrant, rikligt , 1998 (BGM)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720690, 1386630] ), skog, hygge, några tuvor , 2008 (BGM)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13921] ), hygge, enstaka , 2006 (BGM)
2km NNV om Tyngebergets topp (13D 6i , [67348, 13926] ), vägkant, rikligt , 2014 (BGM)
Arvsälsvallen, i höjd med Ola-Bölmyran (13D 7h , [67399, 13889] ), sluttning mot bäcken, ett tiotal tuvor , 2009 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739960, 1391360] ), rasbrant, många tuvor , 2006 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, ett tiotal tuvor , 2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ), diabasbrant, 2015 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ängsmark, rikligt , 1996 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67453, 13788] ), bäckravin, några tuvor , 2009 (BGM)
Öje, norr om kapellet (13D 9i , [67456, 13939] ), strandbrink, 2 ex , 2007 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), Frodig skogsbrant, rikligt , 2010 (BGM)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764331, 1365225] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ), rasbrant, enstaka , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766250, 1370210] ), diabasbrant, enstaka , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ), frodigt bergsstup, rikligt , 2009 (MNo)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ), frodig gammal granskog, rikligt , 2009 (MNo)
600 m NV B i Berga (14D 5c , [67796, 13648] ), vägkant o upp mot skogen, flera ex , 1983 (PEr)
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ), översilade diabasklippor vid vägen, rikligt , 2009 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), riklig , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), diabasbrant, rikligt , 2009 (BGM)
S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ), översida diabasstup, 1989 (TLj & LBr)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), diabasbranter, 1989 (TLj & LBr)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), i diabasbranten, ganska många , 2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), t.riklig , 1989 (DABS)
Färdsjöstaden Sv-ut (15D 0b , [68008, 13554] ), örtrik skogssänka, 1994 (JEd)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ), örtrik SV-vänd gransluttning, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, sparsam , 2013 (LBr)
1 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836680, 1346550] ), liten riklig fläck i sydläge, 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), fuktdråg i örtgranskog, t.rikligt , 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ), örtrik granskog, enstaka , 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, enstaka , 1989 (DABS)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), nedom branten, sparsamt , 1989 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning , flera lokaler (15D 8d , [68419, 13694] ), längs ett örtrikt stråk i tallskog, rikligt ,flerst , 1992 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ), ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge, sparsamt , 1989 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, spridd , 2020 (LBr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1358] ), kärrsänkor och örtdråg i skog, riklig , 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), diabasbrant, rikligt , 1987 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), rikkärr o dråg i granskog, enstaka , 1989 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ), rasmark och torr tallskog i bergbrant, t.rikligt , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68599, 13390] ), ~refl~asbrant, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), örtdråg i tallskog, t.riklig , 1995 (DABS)
SO. Storgjotkölen (16C 2c , [6861, 1312] ), örtrik granskog, enstaka , 1986 (DABS)
Lisstranan,vid avfartsväg mot Karmoråsen,vägen Idre-Drevdagen (16C 2g , [6863, 1331] ), rik sumpskog, nga ex. , 1987 (BOr)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), klipphyllor o rasmark i sydväxtberg, t.rikl! , 1988 (DABS)
N.Tranuberget 1 km OSO toppen (16C 3f , [68659, 13262] ), tidvis uttorkat örtrikt bäckdråg i granskog, rikl! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Sörälven 700 m nedom Hösthådammen (16C 3g , [68680, 13309] ), örtrik svacka i tallhed, enst! , 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), örtrikt fuktdråg , samt på block,i gransluttning, spars! , 1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark, t.riklig o flerst. , 1990 (DABS)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ), örtrik sänka i granskog, sparsam , 1989 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Smalbäcken v. vattenfall (16C 5g , [68760, 13325] ), i rasmark, ~ 10 m2 , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Storådalen ,ca 1,5 km SO Siljanskojan,längs Hågådals-stigen (16C 8g , [68931, 13340] ), örtrik skogsbäcksänka, t.rikligt , 1994 (JEd)
Storåns V-sida n.Siljanskojan (16C 8g , [68939, 13324] ), öppen örtäng på sand-kalkpåv., 1987 (JEd)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), kalkpåv.sluttning i ängsgranskog, 1 lokal,enstaka , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora