Carex digitata ,  vispstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex digitata L. - LINDSTRÖM 1839.

ta. i söder o. sydöst till Säter, eljest spr. helst i bergs- o. kalktr., i sydväst norr mera s. (till fjällen). Känd fr. alla snr. S., B., Ö. upp till Ore (åtm. Fjäcka!), Skattungbyn (Joh.) o.fl. i södra Orsa (till Fryksås: Gn); Våmhus åtm. Strandberget!; Vänjan fl. till Torsjöåsen (Vd); Älvdalen fl. upp till Ribbåsen! (SAM. 17) o. Åsen!; nordligare fl. till Rällån (se VEST.); Hamra Tandsjöborg (At). V. mest på högre berg: Säfsnäs Kvarnberget (At); Floda Flen!, Källbäcken (Jn) ; Floberget!, Ekfännberget (At) ; Nås Vattao (At) ; Skansbacken!; Järna fl. (11 lok.); Äppelbo Långmarken, Risåsen, Brudskogen (At) ; Malung Middagsberget (Bmn), Mo-Myckelberg!, Lybergsgnupen!; Linla Skålmo!, Torgås (Oliv.), Fenningberget!, Limberget!, Hammarsbyn (On) ; Transtrand Källan!, Kastarberget (Joh.) ovan Mornäs!(SAM. 17), Näsvalldalen (Sfn), Hemfjällets östsida (ett par st.) !, Åsen! F. Särna n. Dammbusta!; Idre Idreberget nedom Middagshammaren!; Dikesmyran!; Hällsjövåla (i granskog)! - karakteristisk för sydbergen.

Tillägg 1960

C. digitata. - Ö. Ore Dalfors v. Storberget (Siv. & Rqt); Orsa Storstupet (Bj.); Älvdalen Nyängen o. Rödberget (Mm). V. Sä fsnäs Stackberget o. Löv-kullen (Bj.), Kunt-, Urs- o. Skräddarbergen (G. Jn); Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); Nås Vinberget (Lz); Malung Öjsberget rikl. (Er.). F. Idre Gränjesåsen (H. &G. En).

Tillbaka