Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Unnåns V-sida v. Trullbo (15E 0g , [68001, 14308] ), bäckdråg mot ån, enst , 1987 (JEd & LBr)
MORA

Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.), (15E 5d , [6829779, 1416376] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
ÄLVDALEN

Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ), grusig lagunstrand, t.rikligt , 1989 (LBr & JEd)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
HAMRA

Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ), i blött rikkärrdråg, 1981 (PSt)
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [68331, 14308] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Sundsjöån SV Hakomägg (15E 7i , [68372, 14438] ), åstrand,strandhällar, 1988 (PSt)
Västerdalarna

MALUNG

Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ), rikkärr, t.riklig , 1995 (JEd)
TRANSTRAND

Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ), åstrand, spridd , 2010 (LBr)
Rensjöbrunnan ca 200 m nedströms St.Rensjön (15C 9f , [68463, 13256] ), rikkärrsartade åkanter, riklig , 1994 (JEd)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ), rikkärr, spridd i stora bestånd , 2009 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr o strandkärr, 1989 (DABS)
Öreån 400 m NV Farfars berg (15D 7a , [68382, 13507] ), fuktsänka vid åstrand, enstaka , 1989 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Viken N omFjätnäset (15D 8c , [68418, 13641] ), örtrik strandäng, t.riklig , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ), 1996 (DABS)
1,5 km N. Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsbäcken (16C 0b , [6851610, 1309070] ), myr och bäck, 1996 (DABS)
Röskåsen ca 1.5 km N-ut (artp.), (16C 0b , [6852550, 1308550] ), rikkärr, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ), åstrand, spridd , 2013 (LBr)
Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68580, 13393] ), strandkärr vid å, rikligt , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens syddel ,vid tjärn (16C 1h , [68591, 13384] ), bäckutlopp och örtrik sumpskog längs bäck, rikligt , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Galttjärnen vid Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68594, 13390] ), myr,bäckstrand, rikligt , 1995 (DABS)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), rikkärr v.bäck, spars! , 1988 (LNo & JEd)
Storbosjöns SV-sida .fl!(3-3-,3-4-,4-3-) (16C 2c , [6863, 1313] ), rikare kärr o.stränder, fl.o rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Storbosjöns SV-sida .fl! (16C 2c , [6863, 1314] ), rikare kärr o.stränder, fl.o rikl! , 1988 (JEd & ANi)
S. Om Storbo (16C 2c , [68631, 13145] ), 1986 (DABS)
Storbosjöns SV-sida .fl! (16C 2c , [6864, 1313] ), rikare kärr o.stränder, fl. o.rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Trysslingbäcken med omgivning (1-2- ,1-3- ,2-2- ,2-5-) (16C 2h , [6862, 1338] ), rikkärr och bäckstränder, rikligt ock spridd , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
500 m NO Häggesundet (16C 2i , [68620, 13429] ), bäckdråg / myr intill tjärn, t.riklig , 1995 (DABS)
Storhån (16C 3f , [6869, 1325] ), fuktig strandskog, ej ovanlig , 1990 (CAl)
700 m SO Hösthådammen i lagun v.älven (16C 3g , [68679, 13309] ), kärrkant, 1988 (DABS)
Lomtjärnen N om Gröveldalsvallen 540 m.ö.h. (16C 5f , [68769, 13298] ), strand, riklig , 1990 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
50-100 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68866, 13135] ), kärr (myr) område, >10 ex , 1999 (JPo)
Valdalsbygget 1. km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ), kalkpåv. uttorkade fuktsänkor, 1990 (DABS)
M. Hällsjövålen o.Storvättershogna (16C 8f , [6892, 1328] ), v.några småtjärnar, (det.JEd) , 1988 (HLe & UGn)
Storån N om Siljanskojan (16C 8g , [6894, 1332] ), bäckdråg n.ån, enstaka , 1987 (JEd)
1 km SO Tovåsen (16C 8i , [68912, 13401] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
1,1 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68932, 13488] ), myrmark vid stranden av liten skogstjärn, ca 10 ex , 1989 (BCa)

Dalarnes Flora