Carex buxbaumii ssp. mutica ,  fjällklubbstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex adelostoma V. Krecz. - CAJANDER 1935 p. 65 (ss. C. poly-gama ssp. alpina) : P. Olsson 1859.

t.s.(-spr.?) i det nordl. höglandet (även fjällen). Ö. Älvdalen Ö.-Myckel-äng (SAM. 10)1; Kolmarktjärn (VEST.)1; Hamra n. Vässinkoski (Ad), Overbo-sundet i Flötmyren (AND. & HESS.)1; F. Särna Heden (Olss.) ; Idre Vithogna (Sam.) - allt enl. CAJANDER IX. Säkerligen fl. (jfr ovissa uppg. ovan). - i ss. C. Buxbaumii.

Tillägg 1960

C. adelostoma. - Ö. Älvdalen Mossiberg v. Aspvasslan (Mm [R]) o. Övre dammen (Fd); Mossibäcken (oviss art i D.F1.) hör alltså trol. hit.

Tillägg 1970

ssp. alpina (Hartm.) Liro ( =C.adelostoma). - Uppges i motsats till föreg. vara ta. i Dlr:s fjälltr. (HYL. 66); de som osäkra nämnda Buxb.-lok. (D. Fl., A. & B.) torde därför - åtm. inom F. - i regel höra hit. Nya fynd av adelost. i Orsa n. Älvho + Bäveråns mynne (Sj.). - Ovisshet kvarstår betr. flera lok. i det nordl. skogslandet (D. Fl.; väl även ett par hos GRAN.).

Tillbaka