Campanula cervicaria    Skogsklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Sisselbo,1906 (O. Östlund) (DFl-49), (12G 5i , [66780, 15431] ), vägren, 3 ex,(DALH. 1989). , 1984 (PDm)
Backa, ca 1910-t (Sam) (12G 5i , [66783, 15428] ), i sandig dikeskant, 2 ex. (DALH.1989). , 1988 (EDa)
Backa 350 m SSO (artp.), (12G 5i , [6678365, 1542786] ), östra vägkanten ca 300 m s om avtaget mot österfärnebo, 1 plantor/tuvor , 2020 (Ulf Johansson)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 5 ex. , 2010 (IPt & JEd)
STORA SKEDVI

Gregers Klack i Bispbergsmassivet, mindre bestånd 1962-68 (Dn) * Griggers klack (12G 8a , [66929, 15010] ), i sydbergsvegetation, 2 blommande samt 10 ungplantor , 1991 (JEd & LBr)
Lövås gruvor (artp.), (13G 1b , [6706446, 1505494] ), vägkant, 25 stjälkar/strån/skott , 2019 (Staffan Jansson)
SÄTER

Fiskbäcken nära gården, 2 ex 1942-60-t (Dn) (12F 6i , [66807, 14922] ), i vägkanten mitt för uthuset, 1 ex , 1991 (SJa)
SILVBERG

Bergbrant 500 m SV Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), lövskogsbevuxen bergbrant med bl a olvon och blåsippa, 1 ex , 1994 (Lundmark Ralf)
Grängen (artp.), (12F 8g , [6694010, 1484100] ), vägdike, 12 stänglar , 2007 (SSv)
Grängshammar, Sandlindarna (artp.), (12F 8g , [6694083, 1484142] ), 42 plantor/tuvor , 2017 (Dennis Nyström)
Öster om Grängen (DBS), (12F 8g , [66941, 14841] ), vägkant, 20-50 ex , 1987 (SSv)
Grängens Ö-sida (DBS), (12F 8g , [66942, 14842] ), vägkant ,många ex.hotade av aspsly, 52 ex.i blomm , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Gomshagens V-sida (12F 8c , [66925, 14637] ), glest skogbevuxen östbrant, ca 10 ex , 1990 (BHe)
Gomshagen, Västbrant (artp.), (12F 8c , [6692598, 1463683] ), blandskog i branter tvär östbrant med hällar och partier med vegetationstäckt jord. silikatmark., 20 , 2018 (Anders Janols)
Lennheden v.Långsjökalven (DF), (13F 2e , [67134, 14705] ), i kraftledningsgata genom lövskog, 49 ex. , 1986 (SNy)
ASPEBODA

Trädgårdstorp, 100 m NO (artp.), (13F 2g , [6711564, 1484984] ), vägren, 32 plantor , 2011 (Crister Albinsson)
Trädgårdstorp, 100 m NO (artp.), (13F 2g , [6711564, 1484984] ), vägren, plantor/tuvor blomning , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
STORA KOPPARBERG

Källslätten ,vid "Långa backen" (13F 4g , [6723, 1481] ), efter skogsbilväg i sydvänt vägdike, 6 ex , 2004 (SNy)
Källslätten Långa backen (artp.), (13F 4g , [6723754, 1480784] ), 46 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Källslätsvägen Falun (artp.), (13F 4g , [6723770, 1481130] ), 58 plantor/tuvor , 2016 (Kalle Bergström)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 18 ex , 2011 (SNy)
Grycksbo fackets hus (artp.), (13F 5g , [6729847, 1482306] ), 30 , 2020 (Bo karlstens)
SVÄRDSJÖ

Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.), (13G 9e , [6749062, 1520308] ), vägkant, ruderat och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksnäs, N om gården. (12F 0i , [66543, 14942] ), I en björkhage och bryn, 8-10 st , 1989 (LBr)
Viksnäs. Yttersta delen av Viksnäs. (12F 0i , [66545, 14943] ), lövdungar, som tidigare har varit betade, rik vegetation., 10-tal , 1989 (LBr)
Tombo gruvor (12F 1f , [6659, 1478] ), 1982 (RNo)
V om Sörsjön (12F 1i , [6659086, 1492516] ), båda sidor av skogsväg, rikligt 53 ex , 2004 (ALu)
Kottars (återfynd), (12F 1i , [6659100, 1493100] ), på gammalt hygge mot skogskant, enst. , 1987 (ALu)
Kottars,ca 1920 (At) * strax bortom gården vid foten av en klippa. (12F 1i , [66592, 14932] ), fåtal , 1986 (JHn)
500 m S om Heden (artp.), (12F 1i , [6659540, 1492620] ), vägkant, 2005 (Per Elvingson)
Norrbyn (artp.), (12F 2i , [6662454, 1490653] ), 1987 (Dalarna Floraväktarna)
Nya Larsbo (12F 3h , [6666219, 1489927] ), efter vägen på so sidan om larsbosjön, 8 ex , 2004 (ALu)
Hagen Larsbo (artp.), (12F 3h , [6666910, 1488949] ), noterad , 2018 (Britt-Marie Andersson)
Nya Larsbo v.skogsväg (12F 3i , [66662, 14905] ), båda sidor av skogsväg, enst. , 1987 (ALu)
Fallet, Larsbosjön. Söderbärke förs. (artp.), (12F 3i , [6666926, 1490264] ), betesmark, 8 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
SV Långsjön,ca 300 m SO gården Hennings (DF-49), (12F 3i , [6669, 1492] ), skogsmark,dikeskant o slänt (uppt. av Christina Grälls), 52 ex 1982 (RNo) ,ca 50 blom.ex , 1985 (EDn)
S Hemmings, V Långsjön (12F 3i , [66697, 14924] ), vägslänt, ~100 ex (50% fertila) , 1988 (SJa)
Hemmings SV om Långsjön, 50 ex 1981 (RNo) * (12F 3i , [66698, 14925] ), intill vägen vid diabasklippan, ca 100 ex 1987 (JHn o a) * skogssluttning i gräsmark, enstaka 1991 (PJo)., 1987 (JHn, PJo o a)
Hemmingskullen (12F 3i , [6669841, 1492415] ), "efter vägen vid ""näsberget"" på båda sidor av vägen", 48 ex , 2004 (ALu)
NORRBÄRKE

Sporrberg (12F 1c , [6656, 1463] ), i finnklintsreservatet, enstaka , 1991 (PJo)
Björbo (Smedjebacken) (12F 3g , [6665282, 1480631] ), efter vägen på båda sidor gammal allé asp,björk, 40 ex , 2004 (ALu)
Björbo (12F 3g , [66653, 14806] ), på båda sidor av vägen, ca 25 ex. , 1987 (ALu)
Fiskarbo (artp.), (12F 4e , [6670230, 1470300] ), slänt mot väg, 2014 (Håkan Gustafson)
Dammsjögruvan (artp.), (12F 4e , [6674269, 1472019] ), 20 plantor/tuvor , 2009 (Bo Hultgren)
LUDVIKA

Högberget (artp.), (12F 3d , [6668690, 1465870] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), mellan femte och sjätte stolpen nedifrån räknat. på vänster sida om stigen., 1 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs)
Sörvik, banvallen (artp.), (12F 4c , [6674999, 1463099] ), 2004 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson), Håkan Wieck)
Hammarbacken (artp.), (12F 4d , [6671910, 1465843] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson)
Landforsen (artp.), (12F 4d , [6671999, 1466152] ), vägkant vägslänt som trafikverket slår, men ännu inte gjort det, 5 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Ludvika/Landforsen (artp.), (12F 4d , [6672170, 1466200] ), vägkant/slänt, 10 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Ludvika - Landforsen (artp.), (12F 4d , [6672170, 1466200] ), dikesslänt, 2006 (Janolof Hermansson,Knallis Johansson)
Landforsen (artp.), (12F 4d , [6672350, 1466291] ), vägkant vägslänt som trafikverket slår, men ännu inte gjort det, 50 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Landforsen (artp.), (12F 4d , [6672405, 1466265] ), brant vägslänt som slås efter riksväg, blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Ludvika - Landforsen, vid parkeringsplatsen för info-skylt (artp.), (12F 4d , [6672480, 1466480] ), dikesslänt, 2006 (Janolof Hermansson,Knallis Johansson)
Dröverka, vid Jättkastudden längs järnvägen (12F 5b , [66761, 14593] ), enstaka , 1987 (JEd)
Dröverka, vid Jättkastudden längs järnvägen (artp.), (12F 5b , [6676160, 1459340] ), 2004 (Håkan Wieck)
Sörvik - Brunnsvik (12F 5c , [66750, 14631] ), landsvägskant, 1987 (JEd)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall och lastplats, 2004 (HWk)
Nära Brunnsvik, ca 1840 (KRÖN.1843, WISTR.1905) * ca 1920 (Fssl, Sam) = nedom Lekom-berg, ca 1920 (Oliv o a) * efter Lv 247 (12F 5c , [66756, 14628] ), vägkant, ca 25 ex 1980 (Nils-Erik Nordqvist) * 10 ex , 1989 (JHn)
Brunnsvik, Grangärdevägens östra vägkant (artp.), (12F 5c , [6675710, 1462830] ), dikesslänt, 2011 (Janolof Hermansson)
Brunnsvik (artp.), (12F 5c , [6675717, 1462733] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, noterad , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik (artp.), (12F 5c , [6675725, 1462729] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 1 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik, efter länsväg 247 (artp.), (12F 5c , [6675745, 1462800] ), vägkant., 1980 (Nils-Erik Nordqvist)
Brunnsvik, Grangärdevägens östra vägkant (artp.), (12F 5c , [6675792, 1462785] ), dikesslänt, 2011 (Janolof Hermansson)
Brunnsvik (artp.), (12F 5c , [6676080, 1462690] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2019 (Pelle Adenäs)
Sörvik/Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676280, 1462590] ), gammal banvall, 180 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14622] ), järnvägsslänter, t.rikligt , 1987 (JEd)
Brunnsvik (artp.), (12F 5c , [6676300, 1462200] ), järnvägsslänter, 1987 (Jan Edelsjö)
Ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ), halvskuggig f.d. banvall och dike, 2004 (HWk)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676415, 1462157] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 3 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676420, 1462150] ), 18 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik-Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676420, 1462150] ), 61 plantor/tuvor , 2016 (Thorild Jonsson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676426, 1462146] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 3 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676432, 1462130] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 13 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676440, 1462115] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 13 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676457, 1462099] ), vägkant f d banvall nu gc-väg och ovanför slänten, 25 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676474, 1462080] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 10 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676481, 1462065] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 18 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676486, 1462089] ), ängstriviallövskog f d betesmark bredvid f d banvall nu gc-väg, 25 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676498, 1462027] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 3 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676498, 1462039] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 5 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), grusig f.d. banvall, 2004 (HWk)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676508, 1462010] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 10 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Cykelbanan, Brunnsvik (artp.), (12F 5c , [6676512, 1462005] ), 111 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs)
Brunnsvik - Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676528, 1461988] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 3 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Norrvik vid jvg, ca 1910-t (Sam) * Storgårdsnäset efter jvg (12F 5c , [66766, 14616] ), ca 100 ex 1983 (JHn) * , 1988 (JEd)
Norrvik Storgårdnäset efter järnvägen (artp.), (12F 5c , [6676675, 1461420] ), slänt, 1983 (Jan-Olof Hermansson)
Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676687, 1461669] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Hällbacken söder om Persbo (artp.), (12F 5d , [6676430, 1467730] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
GRANGÄRDE

Loforsen (artp.), (12F 5a , [6677200, 1450500] ), 1988 (Janolof Hermansson)
SO om Småtjärn (12F 7c , [66898, 14605] ), i skogsbryn på kalhygge, 1 ex samt fjolårsstänglar, enstaka , 1990 (GEn & HEn)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690390, 1459230] ), 1989 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774115, 1435942] ), vägkant, noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), 384 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), 252 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), 267 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), 196 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde ,mot Lisselhed , intill väg 45 (14E 4h , [6774125, 1435946] ), ca 50 ex på en sträcka av 40 m ,dessutom massor av bladrosetter , 2007 (BOr)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 5 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 289 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), mest i södra diket, 272 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 231 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 224 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Väg ner till lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774185, 1435708] ), 2015 (Magnus Bjurman)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774193, 1435709] ), 6 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774193, 1435709] ), 8 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lisseljed (artp.), (14E 4h , [6774244, 1435652] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774247, 1435643] ), 17 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774639, 1435509] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774748, 1435553] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ljothed-Ämån (artp.), (14E 7i , [6788, 1443] ), besöktes i samband med botanikdagarna och tågstarren., 1993 (Bengt Oldhammer)
Ämån S om Ljothed (DF 60), (14E 7i , [67887, 14441] ), S-exp t.örtrik nipslänt mot ån,gråalsnår resp.torrängsbacke, ca 50 blom.ex! , 1985 (JEd o a)
Nipslänt i direkt sydläge ner mot Ämån (artp.), (15E 0i , [6803000, 1440000] ), övrig/nipslänt, 52 plantor , 2004 (Sbf Årets Växt)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Hälla nedanför Hällagården i strandbrinken, ca 1970 (SJÖRS 1973) (14D 9b , [6799, 1356] ), få ex , 1985 (PJo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), vid foten av diabasbranten, 4 blommande ex , 2008 (MNo)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (1107-1206) (15D 0b , [68011, 13557] ), S-exp branta älvbrinkar i skogsbryn, åtm.10-tal i blom + många bladrosetter , 1994 (JEd)

Dalarnes Flora