Campanula cervicaria ,  skogsklocka

DALARNES FLORA 1949

Campanula cervicaria L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830: C. M. Blom f1700-t].

t.s. (-spr.) i sydligaste Dir., annars s. S. By [Forsön (le.), rättat till:] Vidön (KRÖN. 43, o.a.)!, n. Bredgrind (1920 Tj.), Backa!, Smedsbo (Slv.), Storbyn (G. Östl.), Berg (E. Östl.), Sisselbo (O. Östl.); Valla (Emma Gullander (:) SAM. 21) ; Folkärna Svensbo (Lr), Krylbo (björkäng) !; Grytnäs Askön (1879 Ind., 1910-t. Lr); Hedemora (Blom: KRÖN.); Husby o. St. Skedvi »fl.» (IND.), ej återf.; Säter Fiskbäcken (2 ex. 1942 Dn); Bispbergs klack (1918 Bhz); St. Tuna Lennheden v. Långsjökalven (1933-35 Bn). B. Söderbärke Vad (1918 N. Forsling), Kottars (At), Knutsbo (Lr), Älgsjöbo, Norrbyn (Isr.), Tolvsbo (i mängd 1947 At), Kyrkbyn (jvbank)!; Norrbärke ett dussin lok. (jfr KRÖN., WISTR., CED.) fr. Vanbo (1920 Vtn) upp till Järsjö (1879 Hm); Ludvika Knipgruvan (Bj.), Landforsvägen (1 ex. 1948 Karin Olsson), [n.] Brunnsvik (KRÖN., Fssl.: WISTR.)! =nedom Lekomberg (Oliv. o.a.), Norrvik v. järnv.!; Grangärde Hästberg (björkskog)!, väl =H:s klack (At). Ö. Gagnef Bäsna SÖ om Hemtjärn (Öng); Rättvik Born (1 ex., Bg) ; Mora Nusnäs (i utdöende, R. Nordin) ; Orsa Lisselhed (några ex. 1913 Ag). V. Malung Orarbäcksheden (på holme)!; Lima n. Åsen v. vägen (Hm). - Mycket kulturgynnad (hagmark, kulturgränsveget.), delvis tillf. el. sporadisk; hör dock hemma i lund- o. skogsbranter.

f. fl. alb. »förekommer äfven» (KRÖN. 43).

Tillägg 1960

Campanula cervicaria. - S. *Silvberg Flacksan (1955-56 Tr). B. Norrbärke 'Rönningen' mln Torrbo o. Getbo (A. An); Ludvika Högberget, Landforsen (återf.) o. 'Hällbacken' S om Persbo (Bj.); Grangärde Fängenhällarna (2 ex. 1953 Nmn), Loforsen (1949-52 Gs). Ö. Orsa S om Ljothed v. Emån (rikl. 1953 Bj.). - Även återsedd v. Svensbo (1959 Plur Erik Jansson), Fiskbäcken (1952-59 Dn), Sandsta (1956 Un, jfr WISTR.) etc.

Tillägg 1970

Campanula cervicaria. S. återf. i Husby v. vägen mot Silvh:n (G. Hedin enl. Dn) o. St. Skedvi v. 'Gregers klack' i Bispbergsmnassivet (1962--68 Dn). B. Söder- o. Norrbärke spr. (20 lok.). Ö. *Älvdalen Tjesterholmen (1 ex. på 1940-t., L. E. Larsson enl. Fe, publ. i Mora Tidn. 9/12 1968); dalsk nordgräns. - Alltjämt v. Fiskbäcken (Dn) o. Vanbo (Tr).

Tillbaka