Callitriche palustris    Smålånke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,vattenpölar,fuktig jord, allmän , 1995 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [667570, 153722] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
HEDEMORA

Sörbogrundet (12G 7c , [668593, 151282] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
HUSBY

Skällingsberget (13G 1e , [67064, 15247] ), ~refl~ ,alsumpskog, 2008 (NGu)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [669734, 146793] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
VIKA

Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ), ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

800 m NV om Östansjö , N om stora mossen (13G 7b , [673815, 150741] ), dike, rel rikligt , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Larsbo (12F 3h , [666780, 148972] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Rånäsberget (12F 4g , [6671671, 1481364] ), skogsbruksväg, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 2b , [671095, 145660] ), stig i bäckravin, massvis , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [671276, 146051] ), vägkant i skog, rikligt , 2003 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ), skogsbilväg,hjulspår, riklig , 2003 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [672229, 146096] ), traktorväg i skog, massvis , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Hambergsstugan (13F 7g , [673776, 148042] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
LEKSAND

Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), dike, 2016 (IPt)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
BODA

Gammelsvad (14F 3e , [67650, 14713] ), ~refl~ ,vattenfyllda körspår, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Andtjärnsheden (14F 5c , [67760, 14647] ), dike/bäck, riklig fläck , 2014 (GHa)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [677994, 146535] ), damm, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776526, 1436087] ), 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark , 200 m N banvaktarstugan (14E 0e , [675269, 142284] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 100 m S landsvägsbron (14E 0e , [675397, 142263] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 450-350 m OSO Äsjöns utlopp (14E 0e , [675434, 142072] ), 1982 (Göran Thor)
ÄLVDALEN

Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ), stor lok, spridd , 2016 (LBr)
Västerdalarna

JÄRNA

Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ), bäck granskog, 1989 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
100 m V Hergårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
ÄPPELBO

Rörmyran 200 m S (13E 0a , [670263, 140293] ), ~refl~ ,traktorspår, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685048, 130777] ), skogsvegetation längs bäck, 1996 (DABS)

Dalarnes Flora