Callitriche palustris ,  smålånke

DALARNES FLORA 1949

Callitriche verna L., Kutz. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (incl. ð minima).

ta.(-spr.) främst i låglandet o. älvbygderna, s. inåt höglandet. Känd fr. alla snr utom Bjursås o. Hamra (här dock en okänd C.-art enl. AND. & HESS.). I Idre åtm. till Flötningen (Bgs.)!, Foskros!, Storsätern!, Töfsingdalen? (ARw.). Högsta lok. trol. Transtrand: Fjällsåsen! (c. 700 m) o. Hemfjället!; eljest okänd i fjällen. - Ätskilliga lok. hos SAM. 25. Äldsta uppg. »Idre fäbodar» (LIN.) kan lika väl gälla denna som följ. arter.

SBT .81 1987

C. palustris, smålånke. Leksand Åsledsberget mot V och N, flerstädes på skogsvägarna i periodiskt vattenfyllda jordsvackor; Karlsarvet, blottad sjöbotten (båda LK).

Tillbaka