Callitriche cophocarpa    Sommarlånke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vattensamlingar,diken, spridd , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [667791, 149849] ), i ån, rikligt , 2007 (IPt)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [669370, 151370] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [670667, 150555] ), dike, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Åkertjärn, 200m S om (artp.), (13G 5c , [6725966, 1511511] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Dalagården 200 m N (artp.), (13G 6b , [6733532, 1505693] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
NV om Östansjö, söder om Hjortronmossen (13G 7b , [673775, 150785] ), dike, rikligt längs stora delar av detta dike , 2009 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), strand, 2010 (DABS)
Hedströmmen, nedanför skolan (11F 9f , [66455, 14793] ), 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (12F 4e , [667131, 147182] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7 (IPt,FHa)), (13F 2b , [67118, 14595] ), litet skogskärr,C.vesicaria-kärr, rikligt , 2002 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [671595, 146463] ), ~refl~ ,hygge, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
BJURSÅS

Hambergsstugan (13F 7g , [673776, 148042] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
LEKSAND

Västanvik, båtklubben (13F 6a , [67346, 14538] ), bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), damm, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
BODA

Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [676197, 146776] ), f.d. lertag, enstaka , 2015 (GHa)
ORE

Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [677994, 146535] ), damm, flertal , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammen (14E 0e , [675429, 142169] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [675453, 142271] ), bäck, 1982 (Göran Thor)
Västerdalarna

MALUNG

1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ), 0,2 m djupt,mycket svagt strömmande # (belägg), t.rikligt , 1989 (OSt)
Tyngeberget (13D 6i , [673288, 139259] ), myrgöl, täckande flera kvm , 2007 (BGM)
TRANSTRAND

Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ), dybotten, gungfly i sjö, flera individer , 2008 (UGu)

Dalarnes Flora