Callitriche cophocarpa    Sommarlånke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vattensamlingar,diken, spridd , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ), i ån, rikligt , 2007 (IPt)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ), dike, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), fuktig blandskog i pölar, 2020 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Åkertjärn, 200m S om (artp.), (13G 5c , [6725966, 1511511] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ), dike, delvis vattenfyllt, 2017 (JJa & SJa)
Dalagården 200 m N (artp.), (13G 6b , [6733532, 1505693] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
NV om Östansjö, söder om Hjortronmossen (13G 7b , [6737750, 1507850] ), dike, rikligt längs stora delar av detta dike , 2009 (JWk)
Linghed, bäcken, 500 m VNV om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742777, 1504447] ), torr tallskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), strand, 2010 (DABS)
Hedströmmen, nedanför skolan (11F 9f , [66455, 14793] ), 1982 (RNo)
SÖDERBÄRKE

Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7 (IPt,FHa)), (13F 2b , [67118, 14595] ), litet skogskärr,C.vesicaria-kärr, rikligt , 2002 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ), ~refl~ ,hygge, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
BJURSÅS

Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739636, 1451155] ), i damm efter bäck, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Västanvik, båtklubben (13F 6a , [67346, 14538] ), bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), damm, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Enån (artp.), (14F 0c , [6753795, 1463343] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
BODA

Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ), f.d. lertag, enstaka , 2015 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67648, 14682] ), damm, ymnigt , 2018 (GHa)
ORE

Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ), damm, flertal , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammen (14E 0e , [6754290, 1421690] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754530, 1422710] ), bäck, 1982 (Göran Thor)
ÄLVDALEN

Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ), Källa, sumpskog och öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775202, 1385567] ), åkant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), vatten i älv, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802318, 1403964] ), liten göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

MALUNG

1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ), 0,2 m djupt,mycket svagt strömmande # (belägg), t.rikligt , 1989 (OSt)
Tyngeberget (13D 6i , [6732880, 1392590] ), myrgöl, täckande flera kvm , 2007 (BGM)
TRANSTRAND

Näsvallkojan norr om vid lok (artp.), (14D 4c , [6771789, 1364597] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ), dybotten, gungfly i sjö, flera individer , 2008 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora