Callitriche cophocarpa ,  sommarlånke

DALARNES FLORA 1949

Callitriche polymorpha Lönnr. - WISTRÖM 1905 (1. G. Clason 1862).

spr. åtm. i låglandet, eljest ± s. S. känd fr. de flesta snr (ej Silvberg, Borlänge, Vika), nordligast i Svärdsjön (Aul.), Svartnäs' damm (WIG.) o. »Enviken» (Ehr.). B. i alla snr, en-få lok. i varje. Ö. Gagnef (Ll), Säl (Fr.); Bjursås »ta.», Rog (Jn); Siljansnäs m. Fornby o. Hjulbäck (Ecs.); Leksand Romma o. Noret (id.), Ytt.-Boda!; Rättvik Enån (Kk), Draggån (Lr); Bingsjö!; Boda Lenåsen!; Sollerö Ryssa!; Mora Stickosälsbäcken (HESS.) ; Våmhus Höjen (Ad) ; Älvdalen Ö.-Myckeläng!, Långö! V. Säfsnäs V om Älgsjön (Bng); Järna Snöån, Vakern (At); Malung »a.», Mo-Myckelberg etc. (Håk.); Lima Ärån v. Gammelsätern (On). F. Idre Idresjön!, högsta säkra fyndort, c. 442 m. - Säkert mer utbredd men ss. steril oviss.

Tillägg 1960

Callitriche polymorpha. - Ö. Gagnef Bodarna (enl. Pt); *Ore Dalfors (Siv.). V. Malung Malungsfors i älven jämte följ. art (Er., vid. Lr).

SBT .81 1987

C. cophocarpa, sommarlånke. Falun stadsparken, bäcken i flera dammar. Av gammalt i damm 1, efter 1976 spridd till de då nygrävda dammarna 3-5 men mycket obeständig. Täckte 1982 75% av ytan i damm 5 men var försvunnen där 1984. Sundborn och Vika vid Backa bro, i rännil på åns V sida.

Tillbaka