Bromus inermis    Foderlosta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Spisbo (12G 4h , [66743, 15352] ), vägdike, stor grupp , 1995 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66760, 15388] ), vägkant, mindre bestånd , 1986 (PDm)
Västmossa (12G 5h , [66778, 15357] ), efter vägen på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [6681424, 1534252] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rossberga (12G 6g , [66825, 15335] ), vägkant och grustag, mycket rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6667370, 1523026] ), 2011 (Henrik Weibull)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Uppsjötippen (artp.), (12G 4d , [6670930, 1518640] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ), schaktplan samt slänter mot älven, riklig , 2015 (LBr)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.), (12G 3e , [6669863, 1520183] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
GARPENBERG

Finnhyttan ,100m NV kyrkan (12G 7e , [66887, 15219] ), vägdike, 1989 (JEd)
HEDEMORA

SSV Pershyttan efter RV 70 (12G 7a , [66894, 15045] ), dikeskant, ca 15 m2 , 1990 (HPe)
Bältarbo vid lv. (12G 7b , [6686, 1509] ), vägkant, flerst. , 1989 (JEd)
Österbyn vid väg 266 (12G 7b , [6688, 1508] ), vägkant, riklig , 1989 (JEd)
Tjärnan vid RV 70 (12G 8a , [66900, 15021] ), vägdike, ca 100 ex , 1989 (HPe)
STORA SKEDVI

Djupdalen vid lv. (12G 9b , [6695, 1505] ), vägkant, 1989 (JEd)
Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Atlasruta (12F 8j , [66911, 14985] ), vägkant, ~2 m2 , 1988 (SJa)
Säters stn (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, ~15 ex. , 1988 (SJa)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687150, 1468082] ), vid gammal jvägs-bank, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6687821, 1467525] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Idkerberget (12F 8d , [6694611, 1468229] ), gammal banvall, 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ), vägkant, 2019 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ), vägkant, 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Domnarvet Forssa (DF), (13F 1f , ), vägkanter,obebyggda tomter,övergiven åkermark, ymnigt ,frekvens allm. , 1986 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Domnarvet Forssa (DF), (13F 1g , ), vägkanter,obebyggda tomter,övergiven åkermark, ymnigt ,frekvens allm. , 1986 (SNy)
Gylle mot SO fl. (13F 1g , [6705, 1480] ), vägkanter,gräsmark, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67075, 14800] ), på slänter och ej skötta grönytor, rikl. , 1987 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67090, 14810] ), på slänter och ej skötta grönytor, rikl. , 1987 (SNy)
N.Amsberg v.Rv 70 (o.fl.N-ut) (13F 2e , [6712, 1474] ), vägkanter, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Bullerforsen, vid kraftstationen (artp.), (13F 2f , [6710135, 1479700] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ), slänt mot sjön, 2015 (DABS)
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ), ruderatmark,tippmassor vid sjön, ett par m2 , 1996 (SBm)
VIKA

Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ), banvall, flerst. , 1990 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo, 100 m SV (artp.), (13F 2g , [6711996, 1484606] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ), vägkant, 2018 (SNy)
Björbobanan mot Smedsbo (13F 3f , [6715682, 1479563] ), banvall, 2014 (SNy)
Bomsarvet - Smedsbo (13F 3g , [6716350, 1480050] ), gammal banvall, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hälsingberg v.Rv 80 (13F 3i , [6719, 1494] ), vägslänt, 1988 (JEd)
Korsnäs vid riksvägen (13F 3i , [67191, 14949] ), torr sandig vägkant, rikligt , 1989 (JEd)
Vallavägen (artp.), (13F 3i , [6719931, 1492136] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Korsnäs i vägkant (13F 3j , [67189, 14952] ), odl.röse i örtrik lövskog intill byn, 1988 (JEd)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ), ~refl~ ,torr ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Norslund v.lvg-övergången (13F 4i , [67200, 14920] ), vägkant, 1988 (JEd)
Hoppsveden, Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6728123, 1480493] ), frisk gräsmark äng/vall, noterad , 2016 (Per Johansson)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Sörbo, inne på sågområdet (12F 1h , [6658, 1489] ), vägkant, 1983 (RNo)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
N Vevringen (12F 1j , [6656, 1495] ), jvgkorsning, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Kyrkbyn, i Kyrkogatans kurva vid Kyrkskolan (12F 2h , [6661, 1486] ), gräsmark, rikligt , 1986 (RNo)
Norsbro, västra sidan, södra vägbankssidan (12F 2h , [6661, 1486] ), vägbank, rikligt , 1986 (RNo)
NORRBÄRKE

Morgårshammar (12F 3f , [6669710, 1475750] ), vägkant, t.rikl. , 2002 (IPt)
Vanhäll, järnvägsövergången (12F 3g , [6666, 1481] ), banvall, rikligt , 1983 (RNo)
LUDVIKA

Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ), på och nedanför banvall, > 100 ex , 1989 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673650, 1463920] ), f.d. banvall, rikligt spridd längs banvallen , 2002 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ), stenig skärning vid f.d.järnväg, 2004 (HWk)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ), banvall, 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1453] ), 1992 (OSt)
Nyhammar (12F 7a , [6686503, 1453577] ), 2019 (IPt & SNy)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ), vägkant, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ), ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67100, 14566] ), vägkslänt, rikligt , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67117, 14576] ), vägslänt, rikligt , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67121, 14572] ), åkerkant, rikligt , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [6712660, 1458820] ), vägkant, enstaka , 2003 (IPt)
Bodarna (DF60), (13F 2c , [67128, 14631] ), vägkant nära järnväg, rikligt , 2002 (IPt)
Björka (DF60), (13F 2c , [67129, 14605] ), gammal ängsmark mln landväg o järnväg, t.rikl. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), nedlagt grustag, sparsamt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14628] ), vägkanter, rikligt , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Kyrkbyn, Gagnefsgården (13F 3b , [6719741, 1459720] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Vägskälet Rv71 - Östtjärna (13F 3c , [6715020, 1460470] ), ~refl~ ,vägren, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Djurås, Öster - Dalälven (13F 3c , [6715944, 1462794] ), ravin mot älven, 2018 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6717046, 1462429] ), åkerkant mot åkerväg, 2011 (IPt)
N om Gagnefs stn (13F 4b , [6722, 1459] ), banvall, spridd , 1986 (JEd & LBr)
N om Larssveden (13F 4c , [6722040, 1460810] ), upplagsplats efter skogsbilväg i kraftledningsgata, t.riklig , 2003 (IPt)
ÅL

Insjön vid jvg 500 m S stn (13F 5c , [6728, 1461] ), gräsmark invid jvg, 1991 (JEd & LBr)
BJURSÅS

Atlasruta (13F 6e ), ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), dike som slås en gång om året, jungfrulin och darrgräs, 1996 (MBe)
Bjursås Coop-butik (13F 7g , [6735861, 1480212] ), kanten av bilparkering, 2019 (SNy)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ), vägkant, 2012 (IPt)
Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ), grässlänt vid parkeringsplats, enstaka , 2008 (DABS)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724302, 1448707] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägdike, 2018 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731301, 1458595] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sandtag syd Lappmyran (artp.), (13F 6b , [6732408, 1455390] ), jordhögar, noterad , 2017 (Pär Dahlström)
S om Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735241, 1456746] ), 2013 (Owe Rosengren)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Vargnäs (13F 7b , [6738038, 1458030] ), vägkant, 2019 (IPt)
Atlasruta (13F 8b ), vägkanter, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Tällberg nedom Digerberget (13F 8b , [67438, 14557] ), vägkant, 1987 (JEd)
Tällbergs stn o närm. omgivning (13F 8b , [6744, 1457] ), banvallar,vägkanter, rikligt , 1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Söderås (13F 9c , [67473, 14632] ), åkerren, 2009 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Atlasruta (14F 0c ), vägkanter,efter jvg, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Kniihsgatan/väg 301 (14F 0c , [6752560, 1463400] ), grus/gräsplan, enstaka , 2010 (GHa)
Prästskogsvallen (artp.), (14F 0c , [6752627, 1462679] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Enån vid Mässhallen (artp.), (14F 0c , [6752637, 1463521] ), slänt mellan parkering och ån, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.), (14F 0c , [6753154, 1461723] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.), (14F 0c , [6753275, 1461645] ), grusig vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Övre Gärdsjö, mot Ingels (14F 1d , [67580, 14689] ), vägkant/åkerren, t.riklig , 1986 (TLj)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), bymiljö, enstaka , 2019 (GHa)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ), dike/vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Boda. kyrkbacken (14F 3d , [67662, 14678] ), ~refl~ ,utkanten av trädgård, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769890, 1467940] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Ö delen av Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), slänt intill kalk, rikl. , 2000 (GHa)
Västombäcken ,bydel i Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ), stenröse/vägdike, 10-tals , 2000 (GHa)
Gulleråsen ,vid e i Hemigårdarna (14F 4d , [67729, 14668] ), tipp med trädgårdsavfall, tiotals. , 2001 (GHa)
ORE

100 m NV Lintjärnen (mellan Dalbyn och Sörboda) (14F 5d , [67767, 14694] ), åkerkant, flertal , 2013 (GHa)
Furudal, eft. väg 296 (14F 6c , [6783, 1463] ), vägkanter, flerst. , 1986 (TLj)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14639] ), ohävdad ängsmark, enstaka , 2017 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ), åkerkant, enstaka , 2014 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Lisselhed 1.5 km S-ut (14E 4h , [67722, 14351] ), åkerkant, 1989 (JEd & LBr)
Vångsgärde v.Rv 81 (14E 4h , [6773, 1435] ), vägkant, 1988 (JEd)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774037, 1435927] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6776580, 1436279] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Kyrkbyn mot Ångbåtsudden (14E 5h , [67788, 14350] ), igenvuxen ängsmark n.väg, enst! , 1985 (JEd)
Ön vid g:la Hansjöbron (14E 5h , [6779, 1435] ), vägkant, t.rikl! , 1985 (JEd)
Skattungbyn n.lv. mot Ö (14E 7j , [6786, 1449] ), i äldre vall (tydligt/ förr insådd), t.rikl! , 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), utmed landsvägen, allmän , 1982 (Göran Thor)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.), (14E 3g , [6765165, 1431900] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ), vägkant, 2011 (SJo)
VENJAN

Landbobyn (13E 7b , [67399, 14096] ), gammal vall, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Västerdalarna

FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14377] ), vägkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
MALUNG

S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malungs centrum,vid Eliassons garveri (13D 6h , [67311, 13857] ), gräsmark, rikligt , 1987 (PEr)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731360, 1385590] ), järnvägsbank, mycket , 2006 (MNo)
LIMA

Husom (14D 2d , [67629, 13669] ), vägkant, flera ex , 1981 (PEr)
TRANSTRAND

Fiskarheden (artp.), (14D 4d , [6773805, 1366975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Fiskarheden v.Älvdalsvägen (14D 4d , [6774, 1366] ), vägkanter, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Väg 66 ca 1,1 km N om Byggevallen (artp.), (15D 7b , [6839392, 1358039] ), grusutfyllnad över vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (södra) (artp.), (15D 8b , [6844010, 1358250] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1351] ), landsvägskanter, flerst. o rikligt , 1989 (DABS)
Särnabyn v.lv. N-ut (DF), (15D 9b , [6845, 1358] ), lv-kant, 1988 (JEd)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ), landsvägskanter, 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
IDRE

Idrebyn vid riksvägen (16C 2h , [6864, 1337] ), vägkant, t.rikligt , 1995 (DABS)
Idre kyrkby (16C 2h , [6864, 1337] ), vägkanter, ej sparsamt , 1990 (CAl)
Idrebyn v.lv.n 'Lillgården', fl! (16C 2h , [6864, 1337] ), vägkanter, 1988 (JEd & ANi)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idre nära "Kurvan" (16C 2h , [6864530, 1337490] ), vägslänt, stort bestånd , 2019 (LBr)

Dalarnes Flora