Bromus inermis ,  foderlosta

DALARNES FLORA 1949

Bromus inermis Leyss. AVISTRÖM 1905: G. In de Betou [1896].

Ny synantrop (m. gräsfrö), traktvis a. på banvallar, i stort sett dock t.s.(-spr.). S. By Fimossen (1915 En); Folkärna Brovallens hp1.' (At), Örebrobanan fl' (Lr), Krylbo (1902 Pc) nu fl. i mängd' (At) !; Avesta f1.' mest utmed S.D.J.2 (At) ; Grytnäs Månsbo (äldsta lok., l.e.) !; Garpenberg Finnhyttan v. gästg.-gården 1915!; Hedemora kyrkogården (1905-06 Re); Gustafs G. stn (At); St. Tuna Fornby 1904 (WISTR.); Repbäcken', Lennheden' (At); Borlänge vid S.D.J.2 samt Båtsta (Bn), Domnarvet', Forssa (fl.), Forshuvudforsen, Bysjöverken (At); Aspeboda Liljan 1920 (trädg.häck)!, Olsbacka stn o. fl.' (At); Torsång Norsbo' (At). B. Söderbärke kyrkbyn 1911! (CED.), S. stn 1911! o. hela bansträckan genom Söder- o. Norrbärke nu ta.' (At), äldsta fynd Smedjebacken 1910! (jfr CED.); Ludvika staden o. Dagkarlsbo (Bj.), L. stn, n. Burens' (At); Grangärde Grängesberg' (1938 At); Rämshyttan' (1941 Ad). Ö. Gagnef Bäsna' (Bn), Mockfjärd stn' (Jn) o.fl. däremellan' (At); Äl-Leksand-Rättvik a. längs S.D.J.2 (sträckan Insjön-Rättvik), äldsta fynd Gärdebyn 1914 (Håk.), Leksand fl. 1917!; här även i Yttermo (vall) 1915!, Tällberg mot Hjortnäs (Hstr.); Mora Fu stn (At); Morastrand (1919 Ad), väl=komministergården (Ld (:) WISTR.), Vinäsvägen, Östnor (Ldm.); Orsa Trunna (Ag), Orsa kraftstation (1914 Bj.), Stackmora' (At); Älvdalen Ä. stn» (1937 Vd), Åsen (1934 At). V. Malung n. kyrkan 1912, Grönland' 1907, Gärdet 1919 (Håk.), Holarna (1931 Bmn); Transtrand Fiskarheden' (sedan 1923, även v. landsv.: Sfn) o. Sälen' (1934 At). F. (i vallar): Särna Särnabyn (1934 At); Idre Idrebyn 1914-18!, Gammelsätern 1914! -- Såddes längs de vid sekelskiftet nya Örebro- o. Ludvikabanorna (o. senare 11.); f.ö. mest på vall- o. vägkanter, ofta spridande sig. -' på jvslänter (el. helt nära). '=Södra Dalarnes järnväg.

Tillägg 1960

Bromus inermis. - I stark ökning särsk. längs jv:r, exv. Hedemora Snickarbo (At), *Silvberg Rämsh:n stn (Bj.), St. Tuna Vatth:r, Gagnef Tjärnaheden o. hela bansträckan Bäsna-Myrholen, *Venjan Gävunda, Transtrand Skärbäcksstrand (allt At). - I övrigt: *Säter Näsåkern v. tipp (0. En); Borlänge Ytt. Mora d:o (Tr); samt fl. i Ludvika (Bj. o. a.), Grangärde kyrkbygd (Gs) o. Malungs d:o (Sdn).

Tilägg 1970

Bromus inermis. - I fortsatt ökning, t. ex. S. Örebrobanan (nu massvis); Hedemora stn o. Säter stn (At), Säterdalen (Henr.), Hinsnoret (Hsn) osv. Ö. Orsa fl. (Bj.); Venjan Johannisholm v. landsv. (G. En). V. *Nås Vederborg d:o (1967 Tr), Storbyn i vall (1961 At).

SBT .81 1987

Bromus inermis, foderlosta. Falun Hemskogsv. 5 1970, inkommen med jord från trakten av Osmundsberget i Boda! Leksand Västanvik, stort bestånd vid vägkant! Vanlig längs riksväg 70 och järnvägen, även längs mindre vägar. Sällan på gräsmarker i byarna (LK). Mora Vattnäs, vägkant 1980 (AG).

Tillbaka