Bromus hordeaceus    Luddlosta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo (12G 6g , [66839, 15332] ), banvall, enstaka , 1989 (PDm)
AVESTA

Gamla bruksområdet framför myntmuseet (12G 4e , [6670110, 1520300] ), grusplaner, något tiotal strån , 2015 (LBr)
GARPENBERG

Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15218] ), torr gräsmatta, enstaka , 1990 (JEd & BDr)
HEDEMORA

Västerby W760 AV4933 (artp.), (12G 7b , [6688662, 1505866] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
SÄTER

Karlsgårdarna (Vällingdalen) (12F 8j , [66920, 14988] ), insådd vägkant, 3 tuvor , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Västansjö by (12F 9g , [6698158, 1484825] ), jordgubbsodling o träda, rikligt , 2020 (SNy)
Hagalund,Tångringsgatan 29 (13F 1f , [67081, 14791] ), i grusgång, 100-tal , 1986 (SNy)
Tjärna,bl.a.Paradisvägen (13F 1f , [67084, 14775] ), vägkanter ofta m-höga ex!, fl. , 1988 (TLj)
Bergslagsbyn, Tansågatan (13F 1f , [6708945, 1479076] ), grusgång, flera ex. , 2017 (SNy & IPt)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67077, 14806] ), i tippslänt mot älven ,mjälgasidan, enst. , 1987 (SNy)
Strax V Domnarvsbron (13F 1g , [67087, 14804] ), insådd grässlänt, enstaka , 1986 (JEd)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, rikligt , 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ingarvets industriområde (13F 4h , [67213, 14890] ), gräsinsådd vägkant, enstaka , 1986 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog, 1 ex. , 1986 (TLn)
Österdalarna

GAGNEF

Nära Djurås busstn. (13F 3c , [67162, 14628] ), vägkant, enstaka , 1986 (JEd & LBr & TLj)
LEKSAND

Käringberget (13F 6a , [67346, 14535] ), berghällar, få ex , 1986 (MKp)
Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737930, 1454368] ), finkornigt grus, 2015 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Vikarbyn, eft.jvg (14F 1b , [67596, 14579] ), gräsbevuxna banvallar (gammal insåning?), fl. , 1987 (TLj)
Enskvarn, v.övre dammen (14F 1d , [67586, 14672] ), besådd grusplan, enstaka , 1986 (TLj)
MORA

Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ), uppgrävd lermark, 3 ex , 1986 (BOr)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Käringberg (artp.), (15E 1a , [6805567, 1403006] ), gårdsmiljö och övergivna ängsmarker, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)

Dalarnes Flora