Bromus hordeaceus ,  luddlosta

DALARNES FLORA 1949

Bromus mollis L. - WAHLENBERG 1824.

Nyare synantrop, i huvudsak som B. arvensis men s., möjl. alltid tillf. S. Folkärna Jularbo stn 1921 (Lr); St. Skedvi Öv.-Sätra (tillf., Sj.); St. Tuna Frostbrunn 1879 (Hm) ; Vika Kyrkbyn! B. Ludvika Hammarbacken (v. ruin) o. Brunnsvik (gräsmatta, Fil); Grangärde Uvberget (besådd gårdsplan) 1913! Ö. Bjursås »ostadig» t.ex. Prästgården o. Backgården 1890-t. (Jn); Leksand se nedan; Rättvik R. stn [1901] o. Vikarbyn (Gn), Gärdsjö (vall) 1916!; Orsa Kyrkbyn (Gn). V. Lima Bygärdet (vall) 1918!, landsv. v. kyrkan 1920 (Hdn). - Andra fynd torde motsvara uppg. hos WG (»a. till Dir.») o. KRÖN. 30 (»mindre a.»); trol. kom arten ngn gång till synes utmed landsv. (jfr Lolium perenne).

f. leiostachys Hartm. tagen jämte huvudf. i Leksand [Noret?] (Kd).

Tillägg 1960

B. mollis (B. hordeaceus). - S. tillf.: *Grytnäs Månsbo v. kloratfabr. (1951 Ldm.); *Borlänge Domnarvets järnverk (få ex. 1954 Tr). B. *Norrbärke Torrbo bl. a. på leptithäll, möjl. stationär (Bj.); Ludvika o. Grangärde diverse fynd, oftast ±tillf. på tomter etc. (Bj., Gs o. a.). Ö. *Ore Dalfors tillf. på vägbank (Siv. & Rqt).

Tillägg 1970

B. mollis (B. hordeaceus). [Ö. *Sollerön ta. (FÄRJE), trol. misstag.] V. *Malungsfors på vägkant S-ut (1961 Er.), tillf.?

SBT .81 1987

B. hordeaceus, luddlosta. Leksand Noret, Käringbergets krön 1949, 1984 (LK).

Tillbaka