Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), på klipphylla med bl a bergglim, 3 ex 1986, 2 ex , 1988 (LBr)
SÄTER

Pungmakarbo S om Klacksjön (12G 8a , [66916, 15003] ), i betad torrbacke, enstaka ex 1983 och , 1986 (BDr)
Klacken/Pungmakarbo (artp.), (12G 8a , [6691625, 1500180] ), silikatgräsmark på sand, 5 stjälkar/strån/skott , 2019 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Mossby (12F 9h , [66950, 14896] ), grässlänt på sand, 2 små ex , 1998 (SJa)
STORA TUNA

Tuna Hästberg (artp.), (12F 8d , [6691582, 1466430] ), ej återfunnen , 2016 (Tomas Ljung)
Tuna Hästberg, 300 m N om byn (12F 8d , [66916, 14664] ), gammal vägtorrbacke, 1 ex , 1986 (AJs)
500 m V om Långsjön,Romme (DBS), (13F 0g , [67002, 14830] ), slåttrad ängsmark , sommarstugetomt, 1981 (SSv)
Långsjön på sommarstugetomt 400 m V om sjön (13F 0g , [67003, 14831] ), i slåttrad äng, 1 ex , 1989 (SNy)
Igeltjärns kalkbrott (13F 2g , [67130, 14812] ), i grovt kalkgrus med bl a ängsgentiana och brudsporre, 2 ex , 1992 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sandbacken (artp.), (12F 0f , [6651664, 1478874] ), silikatgräsmark på sand gråfibbletorrbacke på sand., 7 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
GRANGÄRDE

Pullingberget (artp.), (12E 6h , [6681420, 1437950] ), 1988 (Janolof Hermansson)
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), ängsartad vägkant med bl a höst- och topplåsbräken, 1 ex , 1991 (GEn&HEn, kontr. B. Jonsell)
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan ( Gunnar o Henry Erikssons lokal från 1991) (12E 6i , [66801, 14445] ), 3 ex. , 2008 (IPt)
Pundbackarna (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), frisk gräsmark med björk, 2015 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), öppen moränmark avröjt gammalt timmerupplag, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), frisk gräsmark, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Gänsenvägen, Pundet (artp.), (12E 6i , [6680190, 1444410] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Pundet (artp.), (12E 6i , [6680220, 1444390] ), 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Ö om Storån uppströms Tuna Hästberg, vändplan i N-änden av skogsväg (12F 8c , [66914, 14638] ), vägkant med ängs-vegetation, 2 ex , 1992 (TLj, AJs o a)
Storån, O om vändplan ca 700 m N om Hästbergs-Flatnan (artp.), (12F 8c , [6691455, 1463855] ), skogsvägvändplan med ängsvegetation, 1997 (Anders Janols)
Limberget ovan Bockmossen, vid linbanefästet (12F 8d , [66900, 14663] ), i torrbacke, 3 ex , 1988 (SBm & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Svedjan nära älven (13F 2c , [67141, 14621] ), hästbete med låsbräken och höstlåsbräken, 1 ex , 1992 (DABS)
BJURSÅS

Sågmyraparken, N om vägen (13F 6e , [6733210, 1473120] ), släntkrön, några ex , 1996 (ONä)
ORSA

Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 1993 (Erik Ljungstrand)
Skräddar Djurberga fäbodar (artp.), (14E 8j , [6794600, 1448501] ), ej återfunnen , 2016 (Tomas Ljung)
Västerdalarna

MALUNG

Arvsela (13D 7h , [6737315, 1389971] ), slåtterlinda, 2 ex. , 2015 (MNo)
Arvsela, Nygårdslindan (13D 7h , [6737320, 1389945] ), mager slåttrad gräsmark, 1 , 2020 (MNo)
Arvsela linda (artp.), (13D 7h , [6737320, 1389945] ), vall torr degenererad gammal linda/vall, 1 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lisselåvallen (artp.), (16D 1d , [6856376, 1366144] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, 2 plantor/tuvor , 2016 (Sarah Lagerberg)

Dalarnes Flora