Botrychium matricariifolium ,  rutlåsbräken

DALARNES FLORA 1949

Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Br. (B. ramosum). - SAMUELSSON 1919: id. 1902.

s. (vanl. enstaka ex.). S. Hedemora v. Långtjärn 2 ex. (1927 Isr.); Husby Fallet (jvslänt, 1928 Lr); St. Skedvi m. Lövåsen o. Arkhyttan!', St. Klingsbo 2 ex.!'; Svärdsjö Åg 1 ex. (At)'. B. Grangärde Pullingberg (1928 Lr). Ö. Gagnef Hovänge (Lbg); Mora n. Rysså hpl. 1 ex. (1912 Slv.)1; Vänjan Myckelåsen 1 ex., Kyrkbyn 1 ex. (Vd)'; Ore Dalfors v. 'Knacknäs' 1 ex. (1940 Rqt). - 1 SAM. 19 (m. årtal).

Tillägg 1960

Botrychium matricariifolium.-S. *Gustafs Hornberget (Hldenl. Fnd.). Ö. Ore Tungsen (SIV. & Rqt).

Ej publicerat

 Ö.Gagnef Bodarna (13F 2c,[67138,14624] ),dikesren mot åker ,med smultron,5 ex. (återfynd till 1975) ,1972 (IPt) Björka (13F 2c,[67126,14606] ),kraftlinjegata i skogsmark ,med smultron,2 ex. (ej återfunnen) ,1972 (IPt)

Tillbaka