Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Mossby (artp.), (12F 9h , [6695060, 1489650] ), ej återfunnen , 2016 (Tomas Ljung)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan ( Gunnar o Henry Erikssons lokal från 1991) (12E 6i , [66801, 14445] ), > 30 ex. , 2008 (IPt)
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), ängsartad vägkant med bl a höstlås-bräken, 10 ex 1990 , 1990 (GEn, HEn)
Baggvikengränsen (artp.), (12E 6i , [6680150, 1444451] ), 1 , 2019 (Åke Berg)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), ett exemplar saknar helt klorofyll, men syntes vitalt (se bild)., 106 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), 48 stjälkar/strån/skott , 2016 (Tomas Ljung)
Pundbackarna (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), frisk gräsmark med björk gammal skogsvägslöpa runt fd timmeravlägg, gräsbevuxen., 2015 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680165, 1444453] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Maja Wressel)
Pundbackarna (artp.), (12E 6i , [6680165, 1444471] ), noterad , 2010 (Thomas Appelqvist, Mattias Lindholm,)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680183, 1444460] ), 1 , 2018 (Maja Wressel)
Gänsenvägen, Pundet (artp.), (12E 6i , [6680190, 1444410] ), 31 plantor/tuvor , 2016 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Pundet (artp.), (12E 6i , [6680220, 1444390] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Pelle Adenäs)
Pundet (artp.), (12E 6i , [6680220, 1444390] ), 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Österdalarna

ORE

Östanvik (artp.), (14F 6d , [6783168, 1468370] ), torr gräsmark torrbacke i sommarstugeträdgård, 12 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Östanvik (artp.), (14F 6d , [6783173, 1468377] ), gårdstun med torrängsvegetation, 11 plantor/tuvor , 2020 (Urban Gunnarsson)
ORSA

Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), ett ex , 1994 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbodar (14E 8g , [67928, 14315] ), betad gräsmark, 1 ex , 1994 (BOr)
Hällbergs fäbodar (artp.), (14E 8g , [6792834, 1431705] ), ej återfunnen , 2016 (Tomas Ljung)
Högheds fäbod efter riksväg 81 (14E 8h , [67925, 14393] ), artrik slåtteräng, 1 ex , 1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 1993 (SBD)
Skräddar-Djurberga fäbod mot NV (14E 8j , [67946, 14484] ), i betad torrbacke, 17 ex , 1989 (JEd, BOr)
Skräddar Djurberga fäbodar (artp.), (14E 8j , [6794600, 1448501] ), ej återfunnen , 2016 (Tomas Ljung)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), ett ex, 1991 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), 4-5 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga fäbod (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
MORA

Siljansfors (DBS), (14E 0e , [6753, 1422] ), gamla landsvägen 120 m från f.d. bron i mittremsan av vägen, 5 ex (0 ex 1989 BOr) , 1983 (GTh)
Siljansfors försökspark ,Gamla landsvägen 120 m NO dess fd bro över Ryssån (14E 0e , [6754020, 1422550] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Västerdalarna

MALUNG

Sillerö, nära Västerdalälven vid Vinterstad (13D 3i , [67159, 13917] ), betesmark, torrt parti med fårsvingel, 5 ex , 1989 (LBr)
Sillerö vid Ågården mot älven (13D 3i , [67159, 13916] ), betad torrbacke med bl a höstlåsbräken, 1 ex , 1989 (LBr & TLj)
Örsåsen (artp.), (13D 5i , [6726938, 1393966] ), frisk silikatgräsmark, 2015 (Tomas Ljung)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ), frodig grillplats vid slakthus, 48 , 2020 (MNo)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ), frodig grillplats vid slakthus, 33 , 2019 (MNo)
Malung, Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ), frodig grillplats vid slakthus, c:a 60 ex. , 2015 (MNo & TLj)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ), vändplan vid slakthus, c:a 75 , 2011 (MNo)
Arvsela vägkanten (artp.), (13D 7h , [6737311, 1389973] ), torr gräsmark, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Arvsela, Eggen (13D 7h , [6737315, 1389971] ), mager slåttrad gräsbevuxen vägkant, 1 , 2020 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737315, 1389971] ), slåtterlinda, 6 ex. , 2015 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389930] ), linda, 1 , 2010 (BGM)
Malung, Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389930] ), gammal slåttermark, 3 ex. , 2015 (MNo & TLj)
Arvsela linda (artp.), (13D 7h , [6737320, 1389945] ), vall gammal torr och degenererad vall/linda, 1 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Arvselen C (artp.), (13D 7h , [6737330, 1389932] ), frisk silikatgräsmark, 2015 (Tomas Ljung)
Arvsela, Nygårds linda (13D 7h , [6737330, 1389940] ), lieslagen linda, 2 , 2019 (MNo)
Arvsela, Nygårdslindan (13D 7h , [6737330, 1389940] ), mager slåttrad gräsmark, 1 , 2020 (MNo)
Arvselen N (artp.), (13D 7h , [6737449, 1389760] ), frisk silikatgräsmark, 2015 (Tomas Ljung)
Arvselen, vallen (artp.), (13D 7h , [6737476, 1389682] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Malung, Arvsela (13D 7h , [6737480, 1389820] ), gammal slåttermark, 1 ex. , 2015 (MNo & TLj)
Arvsela (13D 7h , [6737570, 1389790] ), körväg, 1 , 2010 (BGM)
Arvsela sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ), vändplan, 4 ex , 1994 (MNo)
Arvsälen, 1,5 km N-ut, strax S om Sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ), gammal vändplan, 10-15 ex 1989 (JHn) * ca 25 ex , 1990 (AOl)
Malung, Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ), vändplan, 8 ex. , 2015 (MNo & TLj)
Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ), vändplan, 4 , 2010 (MNo)
Vändplan v sågdammen (artp.), (13D 7h , [6738756, 1389119] ), torr-frisk hed, 2015 (Tomas Ljung)
Arvsela (13D 7i , [6737151, 1390016] ), slåtterlinda, 1 ex. , 2015 (MNo)
Arvselen S (artp.), (13D 7i , [6737152, 1390003] ), torr silikatgräsmark, 2015 (Tomas Ljung)
Öjsberget (13D 7i , [67396, 13910] ), trampad stig, 4 ex , 2003 (MNo)
LIMA

Bu-Lybergets fäbodar (artp.), (14D 1f , [6755194, 1379044] ), gräsmark vid stuga på fäbodvall, 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Tomas Ljung)
Bu-Lybergets fäbodar (artp.), (14D 1f , [6755194, 1379044] ), frisk gräsmark med buskar gräsmark vid stuga på fäbodvall, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Bu-Lybergets fäbod (14D 1f , [67552, 13791] ), kant av brukningsväg, 1 ex , 1990 (TLj)
Norra Fenningberget (artp.), (14D 3d , [6766931, 1369329] ), getbetad gammal slåttervall på fäbodtäkt, ej återfunnen , 2016 (Tomas Ljung)
Norra Fenningberget, Lima förs. (artp.), (14D 3d , [6766931, 1369329] ), betesmark, 1 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
TRANSTRAND

Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Foskvallen (16C 2j , [68608, 13499] ), i mycket mager gammal linda bland höstlåsbräken, 1 ex , 1990 (TLj)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860855, 1349955] ), 2009 (Berndt Carrington)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860869, 1349854] ), ej återfunnen , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Lisselåvallen (artp.), (16D 1d , [6856370, 1366148] ), endast en enda topplåsbräken hittad. sedan tidigare utmarkerad med en kort käpp. ingen rutlåsbräken., 1 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
IDRE

Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), kant av mager linda, 1 stort ex. , 1995 (DABS)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6861728, 1342514] ), vall åkerkanter, igenväxande, ej återfunnen , 2016 (Tomas Ljung)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6861755, 1342555] ), ej återfunnen , 2019 (Lennart Bratt)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6861755, 1342555] ), 2009 (Berndt Carrington)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [68934, 13263] ), i örtrikt tidvis uttorkat bäckdråg bland höstlåsbräken, 1 ex , 1990 (DABS)
Västra Fjätvallen (16C 9j , [68979, 13454] ), mager gräshed på hårt renbetad fäbodvall, riklig , 1996 (BCa)
Västra Fjätvallen (artp.), (16C 9j , [6897938, 1345488] ), 101 stjälkar/strån/skott , 2016 (Tomas Ljung)
Västerfjäten (16C 9j , [6897950, 1345470] ), på torr renbetad gräsvall och intill källbäck, enst. , 1996 (TLj)
Västra Fjätvallen (artp.), (16C 9j , [6897950, 1345470] ), renbetad örtrik fd fäbodvall, 13 stänglar , 1996 (Tomas Ljung)

Dalarnes Flora