Botrychium lanceolatum ,  topplåsbräken

DALARNES FLORA 1949

Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. - HARTMAN 1879 (I. G. Clason. se anm.).

s. (oftast fåtalig). B. Grangärde Bifallet (At: HoLMB.), Pullingberg (Lr). Ö. Bjursås Sörskog!'; Leksand m. Heden o. Mjälgen (N. E. Svedelius); Ore Östanvik!'; Orsa » Orsa» (1891 Ösd); Dovänget!'; Mora Siljansfors v. landsv. (LUNDBL.); Vänjan Myckelåsen (talr. 1919, Vd)' Tiberget (Hm)'. V. Transtrand Gusjön!', Kyrkbyn (Hdn), V. Långstrand!', Persberg fäb. (Sfn). F. Särna Sildretl' - 1 SAM. 19 (m. årtal).

A n m. Dalska ex. (av Cn, utan år o. lok.) finnas både i herb. E. Fries (cit. av HARTM.) o. herb. Hartm. [U]. - En lok. i Norrbärke (se WISTR.) torde, då ex. saknas, avse följ. art (fr. samma plats o. år!). - T i l l ä g g: Rättvik Bingsjö (1948 Msn enl. Klb.).

Tillägg 1960

B. lanceolatum. - *S. Enviken Våckelberget (1 ex. 1958 Bj.). F. *Idre Gränjesåsen (1955 H. & G. En, vid. Bj.).

Tillägg 1970

B. lanceolatum. - F. Idre Idrebyn (Bgs.).

SBT .81 1987

Botrychium lanceolatum, topplåsbräken. St. Tuna Rommehed 3 ex (S.-Å. Svensson).

Tillbaka