Botrychium boreale    Nordlåsbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 1994 (Erik Ljungstrand)
ÄLVDALEN

Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825563, 1396687] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna camping (artp.), (15D 8b , [6844990, 1359340] ), gräsmatta, 1 skott , 2010 (Pål Axel Olsson)
IDRE

Nipvallen (artp.), (16C 4i , [6874213, 1341867] ), 5 plantor/tuvor , 2011 (Dennis Nyström)
Nipvallen (artp.), (16C 4i , [6874217, 1341851] ), 18 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt)
Nipvallen (artp.), (16C 4i , [6874220, 1341870] ), torrbacke på fäbodvall, 60 stänglar , 1996 (Tomas Ljung)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341850] ), ängsbacke, 18 ex , 2019 (LBr)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ), fäbodvall, på torr gräskulle, 5 ex , 2018 (LBr)
Nipvallen (16C 4i , [6874231, 1341864] ), i torrbacke på fäbodvallen, 50 ex bland lunaria + ca 10 sannolika hybridex , 1996 (TLj)
Nipvallen (artp.), (16C 4i , [6874231, 1341865] ), alpin gräsmark med buskar, 2014 (Tomas Ljung)
Lilla Olån (16C 7c , [68885, 13147] ), örtrik gräsmark, 1 ex , 1994 (TLj)
N Valdalsbygget (artp.), (16C 7c , [6888542, 1314211] ), alpin gräsmark med björk, 2014 (Tomas Ljung)
Lilla Olån (artp.), (16C 7c , [6888555, 1314755] ), 2009 (Berndt Carrington)
Naturliga ängar N om Valdalsbygget (artp.), (16C 7c , [6888700, 1314430] ), lågvuxen gräsmark temporärt översvämmad, 1 stänglar , 1996 (Tomas Ljung)
Norr om Valdalsbygget (16C 7c , [6888720, 1314110] ), i temporärt vattenförande bäckdälder, 1996 (TLj)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349650] ), på torrbacke bland rik förekomst av B. lunaria, fjällgröe m.m., 1996 (TLj)
Bäckebo (artp.), (16C 7j , [6889549, 1349666] ), 2014 (Tomas Ljung)
Bäckebo (artp.), (16C 7j , [6889570, 1349610] ), torr örtbacke på fd fäbodvall, 2 stänglar , 1996 (Tomas Ljung)
S om St.Olån (DFL), (16C 8c , [6891, 1314] ), hällmark i ängsgranskog, 1983 (HWm)
Stora Olån vid stigen 600 m OSO Silverfallet (16C 8c , [68917, 13149] ), gräsmark, ca 20 ex , 1989 (L-E Aronsson)
Stora Olån vid stigen 600 m OSO om Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891755, 1314955] ), 1 , 2010 (Berndt Carrington)
Stora Olån vid stigen 600 m OSO om Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891755, 1314955] ), 2009 (Berndt Carrington)
Stora Olån fjälläng (artp.), (16C 8d , [6891818, 1315074] ), 29 stjälkar/strån/skott , 2019 (Sofia Möller Skog)

Dalarnes Flora