Botrychium boreale ,  nordlåsbräken

DALARNES FLORA 1949

Botrychium boreale Milde. -- SAMUELSSON 1917 (E. P. Vrang 1895).

F. Idre Idrebyn (Vng: SAM. 19), Lillfjäten! (ib.).

Tillbaka