Bidens radiata    Grönskära


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyttbo, Vreten (artp.), (12G 5j , [6675153, 1547557] ), blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation, 2 plantor/tuvor , 2018 (Peter Ståhl)

Dalarnes Flora