Bidens radiata , grönskära

DALARNES FLORA 1949

Bidens radiata Thuill. SAMUELSSON 1922 (id. 1920).

S. Husby Långsbyn v. Lången! (SAM. 25 p. 22), Långshyttan d:o (1933 Lr). B. Ludvika Lorentzberga i dike (1946 Bj.).

Tillbaka