Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vägkanter, skräpmark, allmän , 1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682714, 1531529] ), järnvägsområde, noterad , 2019 (Bo Eriksson)
Nygårds (artp.), (12G 6g , [6683285, 1532769] ), banvallens sydsluttning, noterad , 2019 (Bo Eriksson)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
SÄTER

Kungens kulle (artp.), (12F 6j , [6684307, 1495750] ), torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
GUSTAFS

Mellanåsen (artp.), (13F 0i , [6701310, 1492714] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ), vägkant, 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687150, 1468082] ), vid gammal jvägs-bank, 2020 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ), vägdike, 2011 (JOs)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ), vägkanter och restytor, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699753, 1474048] ), vägdike., 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ), ängsmark mot myren, 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ), öppna jord och grusytor, 2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ), vägkanter genom byn, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701848, 1477566] ), vägkanter och vägskärning i byn, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron, 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ), vägkant vid bron, 2020 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6707317, 1479139] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), åkerkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Svavelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708448, 1481302] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Domnarvsbron (artp.), (13F 1g , [6708840, 1480550] ), noterad längs cykelbanan väster om borganäs fäste. , 2020 (Håkan Sandin)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ), myrkant, 2020 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ), badplatsen, 2018 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), gräsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Rensbyn, sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14938] ), ~refl~ ,tipp för jord, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ), grus och sandgrop, 2003 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ), jordhögar mm, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ), tomtmark med odlingar, 2019 (SNy)
Markustäkt (13F 3g , [6718474, 1482164] ), inäga med spannmålsodling, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), vägkant, 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ), kanten av golfbana, rikligt , 2012 (GHa)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), 2015 (Glenn Costello)
Baksidan av Volvo, Hälsinggården (13F 3i , [67197, 14933] ), gräsmatta, tiotal , 2010 (GHa)
Roxnäs indområde. SO hörnet (artp.), (13F 3j , [6718540, 1495190] ), 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd, noterad , 2016 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.), (13F 4h , [6722113, 1488099] ), 2013 (Per Johansson)
Falun (artp.), (13F 4i , [6720585, 1491283] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
Stadionområdet, Lugnet (artp.), (13F 4i , [6722449, 1491991] ), 1 , 2016 (Fredrik Lundin)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), gräsmark, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.), (13G 7b , [6735840, 1506037] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506910] ), ruderat,jordhögar, flera, finns på många ställen , 2008 (JWk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsväg, 2017 (JJa)
Marnäs (artp.), (13F 9i , [6746096, 1492651] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
NORRBÄRKE

500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), gräsmark, flera ex , 1987 (HWk)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ), upplagsplats, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), ~refl~ ,tippmassor, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ), åkerkant/vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ), skogsbilvägkanter, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67099, 14568] ), åkermark, allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714220, 1452040] ), fäbodvall, spridd , 2004 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ), ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, 2019 (IPt)
Gagnefs jvgstn (13F 4c , [67204, 14602] ), ~refl~ ,jvg-område, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ), ~refl~ ,solig sandig mark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739632, 1451183] ), gårdstun, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ), ängsmark, enstaka , 2009 (GHa)
Leksand vid ishallen (artp.), (13F 7b , [6735565, 1455482] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Dunge vid 90 graders kurva (artp.), (13F 7b , [6736466, 1457055] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Petrus Tengnér)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6742180, 1457920] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), noterad , 2019 (Petrus Tengnér)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.), (13F 9c , [6748123, 1462565] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ), parkering, fåtal , 2014 (GHa)
Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [6753140, 1461690] ), gräsmark, enstaka , 2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14641] ), vägrenar, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14661] ), betesmark, enstaka , 2008 (GHa)
Glistjärna vid vägen (artp.), (14F 1c , [6756830, 1461526] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Ingels (14F 1d , [67587, 14692] ), hästhage, relativt rikligt , 2009 (GHa)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), kohage, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761477, 1464816] ), igenväxande äng, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östra Born, ångbåtsbryggan (14F 2e , [67603, 14717] ), ängsmark, enstaka , 2012 (GHa)
Östra Ingelsberget, vid stigen upp mot Vålberget (artp.), (14F 2h , [6764203, 1487755] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
BODA

Ovanmyra, vägen mot Skärbacken (14F 2d , [67641, 14680] ), åker, rikligt , 2010 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ), dike, spridd , 2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ), ~refl~ ,grund damm, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Vägen mellan Bingsjövägen och Lenåsen (14F 3e , [67651, 14730] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ), ~refl~ ,stugtomt, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), åker, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
N Nördertjärn (14F 5d , [6778330, 1465100] ), dikeskant, enstaka , 2010 (GHa)
Arvet, vägskälet 301/296 (14F 6c , [67812, 14638] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [67803, 14658] ), äng, enstaka , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ), ängsmark, väl spridd , 2009 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), vägkant, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Hättvassleån/Herränget (14E 4j , [67718, 14495] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Böneskogen,Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778186, 1435722] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778193, 1436225] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Orsa vid Lillåvallen (artp.), (14E 5h , [6779056, 1435241] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
N Fryksås fäbodar (artp.), (14E 7g , [6787240, 1431410] ), stenröse, blomning , 2013 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ), ängsmark, rikligt , 2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MORA

Siljansfors försökspark,250 m ONO Jugens utlopp (14E 0e , [6752300, 1421970] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,120 m SSO masugnen (14E 0e , [6753260, 1422360] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763568, 1449206] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Mora vid Saxnäs (artp.), (14E 3g , [6765431, 1431635] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.), (14E 3g , [6766482, 1430464] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (SJo)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), grusplan mot blandskog, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vid telemast (artp.), (14D 5h , [6775889, 1389428] ), grusutfyllnad, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.), (14E 8b , [6791464, 1405237] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Käringberg (artp.), (15E 1a , [6805567, 1403006] ), gårdsmiljö och övergivna ängsmarker, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Vassjön (15E 6j , [6831520, 1445610] ), f.d. kojplats, enstaka , 2012 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
NÅS

Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Hunnflens toppstuga (artp.), (13E 2a , [6710834, 1402542] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
LIMA

Lima, vid bron (artp.), (14D 1d , [6759687, 1367419] ), i betsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)

Dalarnes Flora