Atriplex patula    Vägmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1987 (PDm)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
GARPENBERG

Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ), kulturmark vid gödselstack, 2018 (SNy)
HEDEMORA

Gård n.Stubersbo (12G 5b , [66767, 15098] ), dynghög, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66797, 15098] ), vid gödselstack, fåtalig , 1988 (HPe,LBr,TLj)
Prästhyttegård (12G 6b , [66812, 15062] ), intill ladugård, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Hedemora stad (12G 6b , [6684, 1509] ), tomter,jordhögar,vägkanter, fl. , 1987 (TLj)
Lagmansgården (12G 6c , [66845, 15100] ), grus, 5 ex , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan, industriomr. (12G 7a , [66861, 15013] ), grusmark, 5 ex , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan,Smedgatan (12G 7a , [66864, 15011] ), gräsbevuxen vägkant, 3 ex , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan Skolv n kyrkan (12G 7a , [66865, 15009] ), kabelgrävning, 1 ex , 1991 (HPe)
Bya vid skolan (12G 7a , [66866, 15032] ), grusmark, 2 ex , 1988 (HPe)
Granbo (12G 7a , [66869, 15022] ), grusplan vid gård, 1 ex. , 1986 (EDn)
Hamre intill gård (12G 7c , [66866, 15116] ), f.d.svinhage enl.markäg.Ola Andersson,funnits där i alla tider svin t.o.m.1986, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Bergbacken v.gård (12G 7c , [66880, 15101] ), gårdstipp, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Smedby (konsumaffärens blivande gräsmatta) (12G 9c , [66969, 15106] ), ruderatmark, t.riklig , 1988 (SJa)
GUSTAFS

Mellan Björkled o Nedre Tosarby (13F 0h , [67010, 14890] ), gårdsplan, 3 ex , 1989 (SJa)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Grängshammar ,vid gården (12F 8g , [66934, 14832] ), dynghög, rikl. , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Ängarna (13F 0f , [67003, 14784] ), grusfyllning i hundgård, rikligt , 1986 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
OK macken Bäckelund (13F 1f , [6706868, 1478450] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), vägkant, 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Träskogatan (artp.), (13F 1g , [6707368, 1480559] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [67085, 14814] ), på jordhögar, 5-10 ex. , 1987 (SNy)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), tippmassor,jordhögar,etc., fl.rikl. , 1987 (TLj)
Ornäs,Torsångsv.v.jvg-överg. (13F 2h , [67102, 14854] ), banvall, ~5 ex. , 1987 (TLj)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
L.Ornäs (13F 2h , [67115, 14856] ), dyngstad, enst. , 1987 (TLj)
VIKA

Dalbyn,vid avtagsv. mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ), lagårdsbacke, 1 ex , 1998 (SBm)
Åsen (13F 1i , [67075, 14938] ), lagårdsbacke, 10-tal ex , 1998 (SBm)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ), ladugårdsbackar,häckar, bärbuskland,kompost, fl. , 1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [6712380, 1484670] ), tomtmark, skräpmark, 2006 (IPt)
Utanmyra (13F 2h , [67136, 14851] ), jordhöh i åkerkant, enst. , 1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714437, 1488062] ), vägkant, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Slussen (hos mig) (13F 3i , [67198, 14919] ), trädg.gräns, 1988 (JEd)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ), schaktjordhög, enstaka , 1991 (JEd)
Rottneby i vägkant v.handelsträdgård (13F 3j , [67194, 14953] ), enst. , 1988 (JEd)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), jordtipp på naturaliserad industritomt, 2013 (Per Johansson)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), hushållstipphögar (tippen anlgd 1951), spr. i omr. , 1988 (TLj)
Östanforsbron (artp.), (13F 4h , [6722524, 1489552] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Falun, flerstädes (13F 4i , [6720, 1490] ), ruderatmark,rivningstomt, m.a. , 1986 (JEd)
Falun, Kristine kyrka (13F 4i , [67210, 14904] ), i häcken runt kyrkan, 3 ex , 1988 (SJa)
Höjen (13F 4j , [67209, 14971] ), vägkant, enst. , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Gård, 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736280, 1506900] ), rabatter, jordhögar, 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lernbo v "Gropens" gård (12F 3e , [6669, 1473] ), gårdsplan, enst. , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ), vägslänt mot sjön, 1998 (TLj)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), betesäng, 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2b , [67131, 14599] ), betesmark, spridd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14600] ), betesmark, spridd , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Lisstjärn (13F 7g , [6736890, 1481640] ), trädgårdsodling, 2009 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
RÄTTVIK

Rättviks centrum,bl.a.jvgstn o Storgatan (14F 0c , [6752, 1462] ), rabatter,trottoarkanter,gårdar, flerst. , 1986 (TLj)
Råbergstippen, N-sidan (14F 0d , [6752, 1468] ), soptipp med rötslam, 2 stora snår , 1985 (TLj)
Ö om kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ), jordhögar, flerst. , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67580, 14685] ), gammal dyngstad, t.riklig , 1986 (TLj)
ORSA

Orsa stn (14E 5h , [6778, 1437] ), 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.), (14E 1g , [6757286, 1434448] ), ladugårdsplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MORA

Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), några platser enligt anteckningsboken, några platser enligt anteckningsboken , 1985 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), trädgård, 2 , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

MALUNG

Mobyn (13D 6g , [6732100, 1384990] ), vid en kompost, 12 , 2020 (MNo)
Malungs samhälle ca 200 m S jvgstn (13D 6h , [67310, 13857] ), ruderatmark vid vägg till industrilokal, rikligt , 1988 (LBr)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 2015 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Idrebyn tillfällig! (16C 3h , [6865, 1337] ), på gödselhög i åkerkant, 1 stort ex! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora