Atriplex patula ,  vägmålla

DALARNES FLORA 1949

Atriplex patula L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

Gammal synantrop, a. i Folkare h:d o. Barkens omgivn., eljest spr. till Siljan (o. ngn gång högre). S. i alla snr (utom Garpenberg o. Gustafs?), upp till Sellnäs!, Borlänge (Bn), Grycksbo (Jn), Linghed o. Enviksbyn (At) o. Öv.-Tänger!; främst i de gamla kulturbygd. men även t.ex. Korså o. Lumsheden (At). I Säter dock s.(?): Fiskbäcken (Dn). B. Söder- o. Norrbärke a. runt Barken, även t.ex. Heden (At) resp. Morgårdshammar (Dhn) o. Hagge (At); Ludvika Klenshyttan stn (1898 Dhn), Ludvika (1901 Joh.) nu fl. (At), Marnäs (Bj.), Brunnsvik (Fd), Gräsberg stn (At); Grangärde G. stn o. Kyrkbyn (1946 At); Grängesberg (1920 At, 1946 Ht); Rämshytte bruk (1941 Ad). Ö. Gagnef Lindan (Ll); Ål Insjöns gamla stn!; Bjursås Bodarna!, Stortäkt (Jn), Kvarntäkt!; Leksand Djura (Dgd); Rättvik Vikarbyn!; Orsa Kyrkbyn (Bk); Sollerö ön (Vd) n. kyrkan!, Bengtsarvet!; Mora Siljansfors (LUNDBL.) ; Älvdalen Mjågen 1911 (åter utg., Vd). V. Järna Vansbro (1919-47 At); Malung M. stn (1947 At). - Stadd i spridning, trol. rätt förbisedd. Utom trädg. nästan blott ruderat.

Tillägg 1960

Atriplex patula. - S. Säter Näsåkern tillf. 1953 (0. En). Ö. Älvdalen (se FÄRDE), nu kanske bofast. V. Malung d:o (kyrkbygden h. o. d., Sdn).

Tilägg 1970

Atriplex patula. - Ö. Älvdalen Västäng (1960 Fe). V. *Nås stn (1963 At).

SBT .81 1987

Atriplex patula, vägmålla. Falun Svärdsjög, mittför sjuksköterskeskolan 1982!, ej sedd senare; Kristine kyrka på muren 1985!

Tillbaka