Asperugo procumbens    Paddfot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Bergslagsbyn, Tansågatan (13F 1f , [6708945, 1479076] ), grusgång, flera ex. (har funnits här i många år) , 2017 (SNy & IPt)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika gammelgård. från väg 65-1 km före Ludvika C (om man kommer fr Smedjegården - 300 m söderut vid stambana) (12F 4d , [66700, 14669] ), bar jord och nässelsnår kring stuga vid gammelgården i Ludvika. underlag: jord och avfall. en hembygdsgård med viss djurhållning och begränsade städambitioner., riklig , 1989 (TLj)
Skuthamn (artp.), (12F 4d , [6671040, 1465490] ), 1988 (Janolof Hermansson)
Storgården (artp.), (12F 5c , [6676410, 1461667] ), 1988 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Forstäppan (artp.), (12F 5a , [66781, 14508] ), 1988 (Janolof Hermansson)
Botåker (artp.), (12F 5a , [6679000, 1452200] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Stensbo (artp.), (12F 5b , [6679880, 1455940] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
70 m norr om Sjömagasinet i Kyrkbyn (artp.), (12F 6a , [6682900, 1454100] ), södervägg vid uthus, 5 plantor , 2007 (UGu)
Österdalarna

RÄTTVIK

Övre Gärdsjö ( , ), utkasthög på skogstipp, riklig , 1998 (TLj)
Övre Gärdsjölokalen utan paddfot i år (DBS), (14F 1d , ), ev.igenväxning med nässlor, se rapportbladet , 1988 (TLj & LBr)
Över Gärdsjö längs Sörskogsvägen (14F 1d , [6757, 1469] ), rikligt i trädgårdsutkast 1999 MJo, riklig , 2003 (LBr)
Övre Gärdsjö,100 m Ö f.d.mejeriet (DBS), (14F 1d , [67574, 14693] ), gammal jord- o trädg.tipp i åkerkant, ~10 ex i blom , 1986 (TLj)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ogräs i rabatt, och sedan denna tid årlig på diverse platser i trädgården, ibland massivt förekommande med meterlånga revor, 1998 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum, Intill Strandvillan (artp.), (14E 5h , [6779125, 1436042] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
MORA

Pumpstn vid avtagsväg till Kråkberg (14E 3g , [67687, 14312] ), trädgårdsavfallshög, 3 stora ex. , 1987 (BOr)
Kråkberg ,intill busshållplatsen (14E 3g , [67689, 14309] ), tipp med trädgårdsavfall vid vägkant, 1992 (LBr)
Kråkberg ,intill busshållplatsen (14E 3g , [67689, 14309] ), tipp med trädgårdsavfall vid vägkant, 100 ex , 1988 (BOr)

Dalarnes Flora