Asperugo procumbens ,  paddfot

DALARNES FLORA 1949

Asperugo procumbens L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830.

Gammal synantrop, spr. i nejden av Siljan, eljest s. (rätt sporadisk); okänd i väster. S. Hedemora [staden?] (IND.), Dräcke (T. Johansson enl. Dn); Husby gästgivargården (1870-t., Ed), Stjärnsund (An [1860]: IM), Västerby (id.: ib.), Långshyttan!; [»a.» (ZETT.) torde gälla Husby]; Säter Fiskbäcken (1940 Dn); Gustafs Naglarby (1917)!; Silvberg Polacksund (Hm), Ulvshyttan (1920 At); Borlänge Domnarvets järnverk 1938 (Bn); Torsång Prästgården (Bdn); Sundborn Blixbo (Svb.). B. Norrbärke Smedjebacken (KRÖN., H. v. P., 1946 Bengt Larsson), Hemmet (Oliv.); Ludvika Marnäs (v. Gammelgården), Storgården (Fd); Grangärde Sunnansjö (Ads., Lal.), Kyrkbyn 1913!-47 (At), Rämshyttan (1941 Ad). Ö. Leksand Noret v. prostgården (KRÖN.); Rättvik Tina o. Utby (Pn), Prostgården (KRÖN.) o.fl. kring kyrkan (Kk o.a.), Vikarbyn!, Gärdsjö (Svb., Isr.) ; Orsa 0. by (Jon.) =Kyrkbyn (Sp., Dan. o.a.), Holen (Ag), Stackmora (Jox.), Hansjö (1918 Fdn); Sollerö ön (Mn) v. Bråmåbo!; Mora Noret o. Strand (KRÖN.), i Morastrand flera fynd (åtm. till 1914, Ld) ; Vårnhus Ö. Storbyn (1919 Ad) ; Vänjan Kyrkbyn (1907 Wdt) ; Älvdalen tillf. [1918] v. en koja n. Afliotbäcken (VEST.). F. Särna Särnabyn (Ldn: KRÖN.) ännu på 1900-t. (ett par ex., Sne). - »På gödda st., vid hus och i kålgårdar» (KRÖN.).

Tillägg 1960

Asperugo procumbens. - S. Säter Fiskbäcken (ånyo 1954 Dn), bofast? B. Ludvika Skuthamn (1951 Bd); Grangärde Stensbo, Forstäppan, Botåker o. Norh:n (Gs).

Tillbaka