Arabis glabra    Rockentrav


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), backar,sandmark, spridd , 1987 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), torr vögkant, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrängbackar, 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, enstaka , 1988 (DABS)
AVESTA

Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ), ruderatmark, 1984 (MDv)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott,torrbacke, 1989 (JEd)
HEDEMORA

V om idrottsplatsen vid Brunnsjön (12G 6b , [66842, 15092] ), sluttning av utfyllnadsmassor, flertal , 1988 (ADv)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.), (12G 7b , [6685480, 1509251] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stadsberget i söder vid Sätervägen (12G 7b , [66855, 15092] ), torr backe, 1 ex. , 1987 (EDn)
Hundkullen ,mln Västerbyvägen o Rv.70 (12G 7b , [66870, 15090] ), åkerkant, enstaka , 1988 (MDv)
Västerby W760 AV4933 (artp.), (12G 7b , [6688662, 1505866] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
STORA SKEDVI

Pingbo vid gamla lv (13G 0a , [6703, 1500] ), torr vägslänt på åsen, enstaka , 1989 (JEd)
Lövåsen (13G 0a , [67047, 15043] ), betad torräng, 1986 (LBr)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , [66922, 14976] ), gräsmark, 2 ex. , 1988 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), rasbrant, enst. , 1987 (SNy)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
Bruntbo (12F 6g , [66831, 14840] ), vägkant v.gård, enst. , 1987 (TLj)
S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14832] ), igenväxande åkermark, 1988 (SNy)
STORA TUNA

Gimsbärke, nedom "Drakstugan" (13F 2e , [67147, 14704] ), grässlänt mln väg o. åker, 1 ex. , 1987 (TLj)
Bullerforsen (13F 2f , [6710341, 1479822] ), längs gc-väg, 30-40 ex , 2020 (SNy)
TORSÅNG

Torsång v.Burgrevg:a (13F 1h , [67063, 14876] ), torrbacke ,alla ex.angripna o.förkrympta, ~10ex. , 1988 (TLj)
Ornäs, Haganäs (13F 2h , [67103, 14870] ), parkanl.i glest busksnår mot gångväg, 1 ex. , 1987 (TLj)
VIKA

Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14975] ), åsslänt mot åker, enst. , 1989 (JEd & TLj)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, flerst.o rikl. , 1989 (JEd & TLj)
Vika kyrkby,intill byvägen (13F 2j , [67113, 14951] ), torrslänt, 4.ex. , 1988 (TLj & LBr)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ), torr betesbacke,delvis i lövdunge, ca 50 ex , 1991 (JEd)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, vid vägkant, 3 ex , 1997 (JJa & BCa)
Staberg (artp.), (13F 3j , [6715973, 1498657] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Hedemoravägens avfart från Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ), flisupplag på grusmark, 2001 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67121, 14846] ), bar lättjord i barrväxtodling, ~50 ex. , 1987 (TLj)
Vassbo, vid parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712109, 1484640] ), grusplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hinsnoret v.f.d.jvg-stn (13F 2i , [67138, 14902] ), örtrik jvg-slänt, 9 ex. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ), övre delen av igenvuxen ängsmark, 2000 (JJa & BCa)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), trädgård, 6 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), stadsmiljö i fog mellan plattor på garageuppfart, 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård i rabatt och skarvar till gångplattor, 2 , 2017 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Hedenborg ,mellan tennis- och fotbollsplanen (13G 7b , [6735730, 1505190] ), sandig mark, rel. rikligt, annars ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), ängsbacke,vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ), torrbackeholme i hästhage, 1989 (TLj & LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Bomansbo (12F 5g , [66772, 14822] ), vägkant, enstaka , 1982 (TLj)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ), ängsmark med block, 2009 (IPt)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ), slaggvarp / bäckravin, 1989 (TLj & LBr)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ), vägslänter, efter nya vägen, massvis , 2003 (IPt)
GRANGÄRDE

Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sunnansjö (12F 5a , [66780, 14539] ), torr vägkant, 3 ex. (jätteex!) , 1988 (TLj)
Österdalarna

BJURSÅS

Bodarna (13F 7g , [6735410, 1482490] ), grusig vägkant, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6738823, 1451910] ), dike efter Moravägen, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Noret v.älven (13F 7b , [67350, 14554] ), branta älvbrinkar, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Leksands Noret (13F 7b , [67351, 14553] ), älvbrinken, sandmark, ca 10 ex , 1986 (MKp)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735180, 1455760] ), kyrkudden vid älven, 1996 (Bengt Oldhammer)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark, 2016 (DABS)
RÄTTVIK

Jvg stn (14F 0c , [67521, 14626] ), bangård, 10-tal , 1990 (ABj)
Vikarbyn, vägen mot kalkbackarna (14F 1b , [67554, 14576] ), vägkant, 1 ex. , 1987 (TLj)
Vikarbyn, Kesollesgattu (14F 1b , [67594, 14571] ), torrbacke, ~20 ex. , 1987 (TLj)
ORSA

V Stackmora v. landsvägen strax V 'Pensionatet' (DF 70), (14E 5h , [67797, 14382] ), kalkgrus-backe/röse mot lv-diket, t.rikl! , 1986 (JEd & BOr)
V.Stackmora (14E 5h , [67797, 14383] ), torr vägslänt, 1990 (JEd & LBr)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779799, 1438348] ), minst, 200 , 2020 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), 1 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

"Limstensvägen" , från Palahöjdens f.d. hållplats S-ut ca 500 m (12E 1h , [66578, 14382] ), kant av nygrävt lv-dike, tillfällig ? , 1990 (GEn)
MALUNG

Vid kdos Skördrisån (13D 3f , [67182, 13761] ), Grovt grus vid vägkant, 1 ex , 2003 (MNo)

Dalarnes Flora