Arabis glabra ,  rockentrav

DALARNES FLORA 1947

Turritis glabra L. - WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

t.s., traktvis spr. (särsk. kring nedre Dalälven), i väster o. norr s. (blott tillf.?). S. By, Folkärna o. Vika ej s.; annars i alla snr men få(-enst.) lok. i varje, upp till Svärdsjö kyrkby! o. Marnäs (At), åt V till Tuna Hästberg (Jn). Naturliga lok.se nedan. B. Malingsbo M. bruk (Slv.); Söderbärke Vad (Enh. o.a.), Nor (CED.), Kyrkbyn (Ht); Norrbärke Solln (Kgn), Smedjebacken (Joh.)', kring Munkbo (Dhn) o.fl. (se CED.); Ludvika Klenshyttan (Dhn); Dröverka (jvbank, Gs); Grangärde Grängesberg!'; Sunnansjö (Fd), Lågnäset, Sandviken (Bj.), Kyrkbyn (At), Uvberget! Ö. Gagnef Gröntuv, Tallbacken (Ll), N. Moje, Tjärna (Hd)'; Bjursås (Kd enl. Wg), Prästgården (Jn)'; Leksand Noret (Bk o.a.), Sätra!, Tällberg (Skb.); Rättvik (Kk, Gn), Sätra (Jox.), Västberg (Joh.)', Vikarbvn!; Råberget (Fdn); Orsa Kyrkbyn 1 ex. (Bk), Skattungbyn 1 ex. (Wbm); Sollerö ön fl.!; Mora (LIN. Iter p. 262), Hemus (Ld), Vika!'; Våmhus Kumbelnäs, V. o. Ö. Storbyn (Ad), n. kyrkan (Sn) ; Älvdalen Mjågen (banvall, 1907) !', Kyrkbyn (Hgl.)' Hykjeberget (1911 Vd)'. V. Järna Vansbro (i vall, 1908) !'; Transtrand Källan (åker, 1921 Hdn). F. Särna Särnabyn 1 ex. (Sne); Idre Lillfjäten (åker, 1902 Er)'. - Mycket kulturgynnad, delvis sporadisk el. införd; inhemsk åtm. i en del berg (jfr tab. 5), även By: Fornby! m.fl. st. - 'AND. & BIRG. p: 384 (m. karta; lok. Hykjeberget blott ss. kartprick; f.ö. även andra sydliga lok.).

Tillägg 1960

Turritis glabra. - B. numera s. Söderbärke Näsudden (jvbank, At); Norrbärke Harnäs (Bj.), L. Bråfall (Dn), Jätturn (CED., jfr N. i D. p. 334, tydl. inhemsk); Ludvika staden m. grannskap sporadisk (Bd, Bj.). Ö. *Ore Dalfors (Rqt).

Tillägg 1970

Turritis glabra. - I regel sporadisk o. flyktig, nu mera s. än förr. Få nya fynd: S. St. Tuna motell Dalporten (Bj.); B. Söderbärke Viksberg (Bj.), Gläfse hyttbacke (Bj. & Nsv.). Ö. Orsa Stackmora v. Talö pensionat (i stenrös talr. 1950 Bj.).

SBT .81 1987

Turritis glabra, rockentrav. Vika vårdhemmet, vid väg!; Kivnäbb på dikeskant! Leksand Noret, älvravinen nedanför prostgården (LK). Mora Färnäs; Vika Perishol (allt AG).

Tillbaka