Aquilegia vulgaris    Akleja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), lundar,vägkanter, förvildad, spridd, (12 lokaler) , 1987 (PDm)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan fd station (artp.), (12G 6g , [6682748, 1531557] ), 2014 (Henrik Weibull)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Bagghyttevägen bäck (artp.), (12G 7f , [6686275, 1529970] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Risfallsbergets SV-sida (12G 8e , [66918, 15228] ), våröversvämmad öppen skogsfuktterräng, 1991 (JEd)
HEDEMORA

N Hörngården (12F 5j , [66761, 14992] ), dikesslänt, ca 15 ex , 1989 (HPe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685170, 1511140] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdutkast i lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ), vägkant, 2014 (DABS)
SÄTER

Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Ca 1 km V Laggarbo (12F 8f , [66929, 14794] ), skogsmark, kalkpåv.flertal lokaler runt Grängshammars by, 1988 (THe)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ), vägkant, 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Vatthammar (13F 0g , [6703540, 1480730] ), ängsmark, rikligt , 2016 (IPt)
Tunaåstrand (artp.), (13F 0g , [6703783, 1481164] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet, 1 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Igeltjärnsvägen (artp.), (13F 2g , [6712318, 1481104] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ), strand, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ), vägkant, 2012 (IPt)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Dalviks kvarn-Dalvik (13F 1i , [67061, 14917] ), vägkant, 1 ex , 1998 (SBm)
VIKA

Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14942] ), snårig mark, 2 ex , 1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 20 ex , 1997 (JJa & BCa)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ), vägkant, 2016 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen fägata, 2011 (DABS)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ), ängsmark , bäck, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736360, 1507010] ), ängsmark, rikligt förvildad i många vackra färger, 2008 (JWk)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754904, 1517912] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), vägkant, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal tomtmark, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lexnäbben (12F 0i , [6653546, 1492567] ), s-sluttning mot sjön barken blåsippor,vippärt,mm., rikligt , 2002 (ALu)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Huggarbo, väst (artp.), (12F 5g , [6675464, 1482054] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), gräsmark på f.d. tomtmark, fåtal ex , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant mot ravin, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ), vägdike vid uppfart till gård (trol.förvildad), några ex , 1988 (HWk)
Järnsta, Västansjö hytta (12F 6a , [66814, 14522] ), gammal gruvmark, 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ), längs väg, 2020 (SNy)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), igenväxt ängsmark, sällsynt , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.), (13F 2a , [6712570, 1452020] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nysäl (13F 2b , [6712017, 1457187] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [6713440, 1459470] ), vägslänt, enstaka , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67128, 14634] ), vägkant, enst. , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464580] ), bäckdal, fåtalig , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67129, 14615] ), gammalt grustag, numera skjutbana, enstaka , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712940, 1460240] ), ängsmark, ca 10 m2 , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ), torr ängsmark mellan landsväg och tomtmark, några ex , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713280, 1463700] ), ängsmark i bäckravin, några ex. , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67133, 14600] ), bäckravin, enst. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ), ravin mot älven, ell fåtal , 2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ), vägkant, 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ), vägkant, 2011 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714640, 1468290] ), slänt mot vägen till gamla färjeläget, 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ), S-vänd älvsllänt, enst. , 1991 (JEd)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ), älvslänt, enst. , 1991 (JEd)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ), vägslänt, 2016 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720606, 1466383] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ), ängsmark, vägkant, spridd , 2015 (IPt)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727284, 1467905] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ), gräsmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733030, 1476040] ), vägkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.), (13F 7f , [6738305, 1478350] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736450, 1481710] ), lövrik snårskog, 2001 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sidberget (13F 8f , [67428, 14769] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ), vägkant mot tomtmark, 2008 (DABS)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), lövskog/igenvuxen betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739632, 1451183] ), gårdstun, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729051, 1444170] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), vägkant, 2014 (Pär Dahlström)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), gräsmark, strand, 2015 (IPt)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6727216, 1458346] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732225, 1462900] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hisvåla, väg W929 (artp.), (13F 6c , [6734828, 1463109] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ), skogsmark vid väg i sydsluttning, 1 ex. , 1988 (MKp)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745583, 1455538] ), 2014 (Sverker Hultengren)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ), igenväx. slåtteräng m.björkar, ymnig, 1000-tals , 1988 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Tina (13F 9c , [6749, 1460] ), tättbygd by, flertal även vita exemplar , 2013 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, enstaka , 2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ), bymiljö, enstaka , 2017 (GHa)
Storgatan vid Södergården (14F 0c , [6751960, 1462800] ), gårdsinfart, enstaka , 2011 (GHa)
Ågatan vid tunnbrödsbageriet (14F 0c , [67521, 14631] ), springa mellan asfalt och husgrund, enstaka , 2011 (GHa)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6752920, 1461740] ), slänt vid parkering, enstaka , 2017 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Lisskog, Rättviks kn (artp.), (14F 0e , [6750763, 1472855] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Atlasruta (14F 1d ), lundveg, f.d. ängsmarker, frekvens:allmän ~10 lok , 1986 (TLj)
Ingels, längs Biingsjövägen (14F 1d , [67590, 14693] ), diken och vägrenar, enstaka , 2009 (GHa)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.), (14F 1e , [6756367, 1470219] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Prästbodarna (14F 1h , [67585, 14871] ), gårdsplats, enstaka , 2010 (GHa)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
500 m S Grötlösan (14F 2c , [67611, 14630] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), bymiljö, enstaka , 2019 (GHa)
Östra Born (14F 2e , [67603, 14717] ), vid båthus, enstaka , 2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Ovanmyra längs gamla landsvägen (14F 2d , [67634, 14684] ), dike, fåtal , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ), lundveg,i byarna lite varstans, frekvens:allmän över 10 lokaler , 1985 (TLj)
Vägen mot Styggforsen (14F 3d , [6766420, 1467190] ), vägren, ett antal vita exemplar , 2007 (GHa)
Änderåsen (artp.), (14F 3d , [6769360, 1466800] ), ängsmark, 2014 (Håkan Gustafson)
Södra Ockern (14F 3e , [67683, 14702] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67703, 14673] ), lundartad sluttning, t.riklig , 1985 (TLj)
Osmundsberg (artp.), (14F 4d , [6770386, 1467668] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Osmundsberg (14F 4d , [67704, 14677] ), tipp för kalkstensavfall, ymnigt , 2011 (GHa)
Ö Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), ruderatmark på kalkmakadam, enst. , 1998 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ), buskage vid kanten av å, enst. vita ex. , 1998 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), gräsmatta, fåtal , 1997 (GHa)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ), ödegård, enstaka , 2009 (GHa)
S änden av Nora Ockern (artp.), (14F 4e , [6770605, 1470139] ), fröställning och blad vid plint till fritidshus, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,intill gammal fäbodstuga, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [6778360, 1464300] ), tipp, enstaka, alla blå , 2019 (GHa)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ), diken, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14656] ), dike, enstaka , 2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ), bondgård, enstaka , 2017 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6778025, 1470242] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Furudal Timmervägen (artp.), (14F 6c , [6784566, 1463572] ), vägren, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ), gårdsplats, enstaka , 2017 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ), gräsmatta, 2009 (GHa)
Dalfors Abessinien (artp.), (14F 7f , [6788249, 1477477] ), blad och blomställningar på ödetomt, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Fjäckavägen (14F 7f , [6789200, 1478100] ), igenväxande grustag, enstaka, alla vita , 2019 (GHa)
ORSA

Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774037, 1435927] ), 2001 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap., noterad , 2018 (Claes Möre)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784564, 1437864] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad, förvildad? , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.), (14E 1g , [6758592, 1432316] ), grusslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Bergkarlås, genomfartsvägen (14E 3h , [6769510, 1435990] ), vägkant, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), ödetomt, noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Nopa, 30 m NO (artp.), (14E 4a , [6774250, 1401205] ), vägkant, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa (14E 7b , [6787270, 1406520] ), vägren, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), beteshage, enstaka sterilt ex. , 1990 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66589, 14375] ), invid jordkällare, t. riklig , 1987 (PHe)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.), (12E 3e , [6669360, 1421260] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672513, 1412620] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ), vägkant, 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708961, 1447570] ), vägkant, 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714470, 1433230] ), fäbodvall , skogsstig, några ex , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713970, 1441040] ), fäbodvall, rikligt spridd på hela vallen , 2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ), badplats o nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.), (12E 7f , [6685448, 1425075] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Heden (13E 1f , [6706513, 1426438] ), ängsmark, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), igenväxande gräsmark, 2009 (DABS)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ), ~refl~ ,igenväxande tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ), ~refl~ ,vägkant, 2009 (HLe)
Avtjärnen (13E 2e , [6710602, 1421975] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ), ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark., ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Roddarheden (13E 1a , [67065, 14040] ), intill uthusvägg, 1995 (IJo)
Ovanheden (13E 1a , [67089, 14012] ), bakom gamla uthus, 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå, V boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ), förvildad i ängsmarken, 1996 (OSt)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Jan Massas nära husen (12D 8i , [66924, 13911] ), gårdsmiljö, spridd från plantering, 10-20 ex , 1996 (OSt)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6782090, 1338674] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
TRANSTRAND

Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.), (14D 7c , [6786260, 1361480] ), vägkant, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803898, 1345969] ), spridd från odling, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)

Dalarnes Flora