Angelica archangelica    Kvanne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Vassjön (artp.), (13F 2f , [6712934, 1476751] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, övre delen (artp.), (13G 5c , [6726561, 1511416] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.), (13G 6f , [6732734, 1526118] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

LEKSAND

Åkerö (13F 6b , [67347, 14554] ), vid tjärn, ca 20 ex , 1986 (MKp)
ÄLVDALEN

Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [679750, 139737] ), älvstrand och örtrik granskog, ett ex i älvstranden , 2013 (LBr)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.), (15D 1h , [6808299, 1388789] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

MALUNG

N om Krabbforsen,vid V vattenådran (13D 2i , [67112, 13922] ), fuktig mark, flera ex , 1987 (PEr)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13889] ), strandkant, 1 ex , 1999 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [672946, 138624] ), strandkant Västerdalälven, 2 ex , 2000 (AOl)
Åsbyn (13D 6h , [673120, 138560] ), älvstranden, 1 , 2011 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13745] ), älvbrink, 10 ex , 2004 (BGM)
LIMA

Bergsätern (14D 0c , [67535, 13626] ), ängsmark ca 50 m från bebyggelse, odlad ?, ett litet bestånd , 1987 (LBr)
Södra Lyberget (14D 0f , [675165, 137946] ), dike, vägkant, ett stort bestånd , 2008 (MNo)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.), (14D 0f , [6752150, 1379418] ), står på en bäck omgiven av granblandskog, 2014 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Norra Lyberget (14D 0f , [675216, 137916] ), dike, vägkant, två stora bestånd , 2008 (MNo)
Noret (14D 1d , [6759, 1367] ), igenväxande vägslänt f.d.ängsmark mot videsnår v.älven, t.rikl , 1989 (TLj & LBr)
TRANSTRAND

Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [679365, 134134] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), nedom branten i snår, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, på flera ställen efter älven , 2008 (MNo)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [680222, 135356] ), älvstrand, 2012 (HLe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fulufjället (15C 6g , ), vid bäckar 800 m. ö.h., allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835678, 1324991] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2013 (Ralf Lundmark)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [683868, 134190] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [684213, 136494] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [68699, 13594] ), källa i barrskogsgränsen, 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684950, 130817] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.), (16C 0b , [6850970, 1308100] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Stensjösätern (16C 1d , [685556, 131648] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872893, 1321002] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [688782, 131756] ), klippor, få , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Eländesgravens naturreservat (artp.), (16C 7h , [6885800, 1337500] ), 2015 (Per Gustafsson)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Klutsjön SO (artp.), (16C 7j , [6889780, 1347224] ), 2013 (Jens Johannesson)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.), (16C 8d , [6891699, 1317458] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891851, 1315207] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hällsjövålen (16C 8g , ), m.allmän , 1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens allm. 1999 (BCa)
Blockbranter väster om Grävelsjön (artp.), (16C 9d , [6895534, 1315836] ), noterad , 2015 (Fredrik Larsson)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Långfjället (artp.), (16C 9d , [6896689, 1317559] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Särsjöbäcken (16C 9e , [68991, 13230] ), översilad bäckstrand, 2013 (MNo)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora