Angelica archangelica    Kvanne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Åkerö (13F 6b , [67347, 14554] ), vid tjärn, ca 20 ex , 1986 (MKp)
Åkersön (artp.), (13F 6b , [6734700, 1455439] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
ÄLVDALEN

Spjärrmyr SO om (artp.), (14D 5h , [6776485, 1385033] ), f.d. grustag, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.), (14D 5i , [6776103, 1390227] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [6797500, 1397370] ), älvstrand och örtrik granskog, ett ex i älvstranden , 2013 (LBr)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, sparsamt , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Lövnäsvägen, 250 söder om (artp.), (15D 1f , [6805092, 1376540] ), noterad , 2019 (Lisel Hamring)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.), (15D 1h , [6808299, 1388789] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.), (15D 4e , [6822840, 1371230] ), gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
HAMRA

Hållberget Tandsjöborg (artp.), (15E 9i , [6847171, 1442441] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Benny Mattsson)
Västerdalarna

MALUNG

N om Krabbforsen,vid V vattenådran (13D 2i , [67112, 13922] ), fuktig mark, flera ex , 1987 (PEr)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ), frodig vägkant, 2019 (MNo)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13889] ), strandkant, 1 ex , 1999 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [6729460, 1386240] ), strandkant Västerdalälven, 2 ex , 2000 (AOl)
Åsbyn (13D 6h , [6731200, 1385600] ), älvstranden, 1 , 2011 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13745] ), älvbrink, 10 ex , 2004 (BGM)
törnäset (artp.), (13D 9i , [6745288, 1393424] ), 5 , 2019 (Bertil Helmersson)
LIMA

Bergsätern (14D 0c , [67535, 13626] ), ängsmark ca 50 m från bebyggelse, odlad ?, ett litet bestånd , 1987 (LBr)
Södra Lyberget (14D 0f , [6751650, 1379460] ), dike, vägkant, ett stort bestånd , 2008 (MNo)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.), (14D 0f , [6752150, 1379418] ), står på en bäck omgiven av granblandskog, 2014 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.), (14D 0f , [6752154, 1379442] ), längs med en bäck, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Norra Lyberget (14D 0f , [6752160, 1379160] ), dike, vägkant, två stora bestånd , 2008 (MNo)
Noret (14D 1d , [6759, 1367] ), igenväxande vägslänt f.d.ängsmark mot videsnår v.älven, t.rikl , 1989 (TLj & LBr)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793630, 1341820] ), vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793660, 1341850] ), vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793660, 1341900] ), översilningsmark, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793680, 1341970] ), översilningsmark, öppen, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), nedom branten i snår, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, på flera ställen efter älven , 2008 (MNo)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803899, 1346270] ), vägslänt invid dike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803973, 1346134] ), vägren och tomt vid fäbod., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ), älvstrand, 2012 (HLe)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 6e , [6834573, 1324326] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fulufjället (15C 6g , ), vid bäckar 800 m. ö.h., allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835678, 1324991] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839562, 1334646] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2013 (Ralf Lundmark)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.), (15D 8c , [6842159, 1362918] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [68699, 13594] ), källa i barrskogsgränsen, 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.), (16C 0b , [6850970, 1308100] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Längs vägen, Drevdagen, Åsen (artp.), (16C 1d , [6855609, 1319802] ), 1 , 2017 (Frederic Turin)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872893, 1321002] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ), fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, spridd , 2019 (LBr)
Ulandshögens fäbodvall (16C 5j , [6876770, 1346870] ), mager fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ), straänder och vändplan, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ), klippor, få , 2015 (LBr)
Storsätern (artp.), (16C 7d , [6888843, 1317641] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Fjällhotellet (artp.), (16C 7d , [6888940, 1317344] ), noterad , 2020 (Peter Strandvik)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Storsätern N, 712 m ö h (artp.), (16C 7d , [6889786, 1317451] ), dike vid mindre asfaltväg, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Storsätern N, 712 m ö h (artp.), (16C 7d , [6889786, 1317451] ), dike vid mindre asfaltväg, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Foskan (artp.), (16C 7f , [6887303, 1329867] ), noterad , 2020 (Moa Pettersson)
Eländesgravens naturreservat (artp.), (16C 7h , [6885800, 1337500] ), 2015 (Per Gustafsson)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), örtrik strand, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
Klutsjön SO (artp.), (16C 7j , [6889780, 1347224] ), 2013 (Jens Johannesson)
Stora Olån (artp.), (16C 8d , [6891524, 1315327] ), noterad , 2020 (Brita Danielsson)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.), (16C 8d , [6891699, 1317458] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891729, 1315122] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891851, 1315207] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
V Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6894577, 1315458] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), m.allmän , 1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens allm. 1999 (BCa)
Blockbranter väster om Grävelsjön (artp.), (16C 9d , [6895534, 1315836] ), noterad , 2015 (Fredrik Larsson)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Långfjället (artp.), (16C 9d , [6896689, 1317559] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Särsjöbäcken (16C 9e , [68991, 13230] ), översilad bäckstrand, 2013 (MNo)
Särsjön (artp.), (16C 9e , [6899839, 1323163] ), noterad , 2019 (John Halvarsson)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån Ö, 768 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897708, 1325758] ), fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog., 5 , 2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån Ö, 768 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897818, 1325796] ), fjällnära granurskog. öppen glänta med frisk ängsvegetation i högörtgranskog., 5 , 2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897902, 1325832] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, 5 plantor/tuvor , 2016 (Magnus Bergström)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897911, 1327905] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen, 5 , 2016 (Magnus Bergström)
Storån (artp.), (16C 9f , [6898070, 1325153] ), noterad , 2008 (Anders Helander)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, sparsam , 2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Töfsingen, norr om på leden (artp.), (17C 0f , [6901560, 1327026] ), noterad , 2020 (Lisel Hamring)

Dalarnes Flora