Angelica archangelica ,  kvanne

DALARNES FLORA 1949

Angelica archangelica L. ssp. norvegica (Rupr.) Nordh. LINNE 1745 (id. 1734).

ta.(-a.) i fjälltr., spr. ett stycke nedåt Västerdalarne (delvis ss. odlad). Ö. Vänjan åtm. Tandsjösätern (Hm), publ. som Lima: Tandsjö (Hm)', jfr nedan; Älvdalen västra älvstranden [m. Borgforsen o. Aftasgrav 1917] 1 ex. (VEST.). V. Malung Romarheden v. Kvarnbäcken 1 ex. 1915 (Håk.); Lima Limedsforsen v. älven (Fd), Bu o.fl. (Bdn (:) WISTR.), Bu-Lyberget (Bdn); Bergsätra!, Gräsbricka (steril, Ced.); S. Hammarsbyn (Bdn), Tandbergets fäb. (On) ; överallt inplanterad?; Transtrand Brevalla (On, Ht) ; Källan!' ovan Mornäs! (SAM. 17), Kyrkbyn!, Åsen!', Ragolsheden!, Millarssätern (Fnd.), Källfjället! (v. fäb.: Ht), Larsbo (Lr), Fulunäs!, N om Norrsjön (Lr), N om Husvallsgölen (Cn); Skarsåsen!, Våtkölssätern (Vd). F. Särna o. Idre: fjällen ± a., eljest spr., nedstig. till Idrebyn (An)!', Heden o. Särnabyn!' men ej lägre. -- En f l i k b l a d i g f. sedd på Salfjället (1 ex.) -' SAM. 10 p. 23.

»I otrolig myckenhet öfwer hela fiällen» (LIN.), gäller i synnerhet de nordliga samt Fulu- o. Lisselfjällens sidor (SAM. 17, p. 116). Den spontana utbredn. något oviss, då växten tydl. ofta planterats v. högre fäbodvallar. - En.uppg.fr. Ore Tjädersjöarna (KRÖN.) måste väl vara misstag, Vänjan »a.» (Asos. 11: 1) säkert en överdrift (om ej förväxt. med Imperatoria?); torde i varje fall ha gällt allenast några fäb. åt Limasidan.

Tillägg 1960

Angelica archangelica. - V. Malung Bullsjöholmen 1 ex., Malungsfors flera v. stora bron (1957 Er.); Transtrand Horrmundvalla (N. i D. p. 224).

Tillägg 1970

Angelica archangelica. - LIN. 1741 p. 84. - Sporadiskt nedvandr. längs huvudälvarna: Ö. *Mora Gopshus 1965-68, nu överdämd (Grt); Älvdalen 3 nya fynd (Mossibäcken, Brunnsberg, Sågholmen), allt enstaka ex. (Fe); V. Malung 7 kända fynd (fåtalig el. enstaka), sydligast v. Krabbforsen (Er., Ose.).

SBT .81 1987

Angelica archangelica, kvanne. Leksand Åkerö, i Nslänt mot Åkerötjärn 1949-83, verkar vild (LK).

Tillbaka