Amelanchier spicata    Häggmispel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), lundar och backar, spridd, (7 lokaler), förvildad , 1987 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ), örtrika vägkanter, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Norn, berg SV Hyttan (DFl-49), (12F 5j , [66776, 14984] ), berg, 3 ex , 1990 (HPe)
Sundsjön S om hyttan (12F 5j , [66777, 14985] ), slagg, flera , 1987 (EDn)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ), stening skogsmark, 10-tal buskar , 1987 (EDn)
150 m SO sista a i Källhaga (12G 7a , [66872, 15017] ), stenig skogsmark, flera buskar , 1986 (EDn)
Norshyttan, dammens Ö-sida ,Nom gården i S-spetsen (12G 8b , [66930, 15067] ), vid brukningsväg intill dammen, 1 buske , 1987 (TLj)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ), vägkant, 2014 (DABS)
St. Klingsbo , udde i Öv. Klingen (13G 1a , [67066, 15015] ), busksnår, 3 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682462, 1483259] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699967, 1473740] ), vägdike, 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [67046, 14788] ), lövskog, enst. , 1986 (SNy)
Lusberget (artp.), (13F 0f , [6704833, 1478700] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ), skogsmark och öppen skidbacke, 2014 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ), lövskog, 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
N om Bullerforsen (13F 2f , [67105, 14797] ), älvnipa i kraftledningsgata, 1988 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [67157, 14761] ), skogsbryn, rikl. , 1986 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Malmbäcken,100 m Ö om vägen Rensbyn-Folkarbyn (13F 1i , [67082, 14942] ), liten dunge, 1 stor buske , 1998 (SBm)
Rensbyn,sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14939] ), tipplats för jord vid åker, 1 liten buske , 1998 (SBm)
Rensbyn (13F 1i , [67085, 14940] ), snår, 10-tal , 1998 (SBm)
Rensbyn,vägen mot Vika (13F 1i , [67088, 14943] ), vägslänt, 1 liten buske , 1998 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
Stabergs båtplats (13F 3j , [67162, 14980] ), vägkant, 2003 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719270, 1497450] ), unga ex i tallskog, spridd , 2020 (LBr)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Norslundsskogen (artp.), (13F 3i , [6719808, 1492506] ), parkliknande blandskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen fägata, 2011 (DABS)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Lövbergets gård (13F 4h , [6723050, 1487120] ), i lövskog o hagmarker, riklig , 2002 (TLj)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Korså (13G 4d , [67242, 15185] ), på slagghög o. längs ån! (förvildad!), 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Backabro N-ut (13F 6j , [67336, 14969] ), vägkant, 1988 (JEd)
Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Mln Borgärdet och Ön (13G 7b , [6736200, 1506440] ), skogsbryn, relativt spridd i trakten , 2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Västerbyhytta, övre hyttplatsen (12F 1h , [6658, 1486] ), slaggvarp, 1982 (RNo)
Nor, Åkerskogen, längst ut (12F 2h , [66619, 14871] ), bland klippor (1966 RNo), 1985 (RNo)
NORRBÄRKE

Vanbo (12F 3g , [6666, 1481] ), bäckdalgång, 1983 (RNo)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, spridd , 2012 (IPt & JOs)
Malingen v.f.d.jvgn nära vägen mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ), vägkant, 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ), vägkant/ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
LEKSAND

Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14558] ), ängsmark, skog, strand, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Backa,100 m Ö Hosjön (14F 1c , [67567, 14621] ), torr ängsbacke, 1 snår , 1986 (TLj)
Västberg (14F 1c , [67573, 14612] ), ängsmark, något tiotal , 2014 (GHa)
Ingels vid "Återvinningen" (14F 1d , [67591, 14690] ), tallskog, > 20 buskar inom 200 kvadratmeter , 2009 (GHa)
Västra Born, Lokvägen (14F 2d , [6760170, 1469910] ), skogsbryn, enstaka buskar , 2012 (GHa)
BODA

Gulleråsen, "Filialen" (14F 4d , [6771800, 1466330] ), ödetomt, < 10 buskar , 2013 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [6778730, 1465110] ), ängsmark vid gammalt torp, 1 ex. , 2005 (IPt)
Arvet (14F 6c , [67814, 14638] ), odlingsröse, enstaka , 2014 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [6784000, 1463770] ), lövskogsbuskage, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
ORSA

Vångsgärde n.Geominnet (14E 4h , [6774, 1436] ), örtängssluttning (intill stig), enst! , 1985 (JEd)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777713, 1437046] ), spridd, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67850, 14447] ), snår i åkerkant, 1988 (JEd)
Norra sidan av älven vid bron NV Björken (14E 7i , [67858, 14420] ), sandhed, rikligt , 2012 (GHa)
Fredshammar v.jvg. (14E 7i , [6786, 1444] ), grässlänt mot jvg., 1 ex! , 1986 (JEd)
MORA

Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), gårdsplan, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), älvkanten, 2015 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6774661, 1428878] ), 2 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ), vägkant diken mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Norr Strömsdal (artp.), (12E 1g , [6656962, 1433897] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
tyfors (artp.), (12E 4c , [6671332, 1411944] ), innanför strandkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), vägkant, 1 stort ex. , 2015 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704340, 1431920] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ), vägkanter, skogsmark, spridd på många lokaler , 2007 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ), ~refl~ ,stuga med fd ängsmark, 1989 (HLe)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), gräsmark, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sågbyn, gamla skolan (artp.), (12E 6b , [6683704, 1406203] ), gräsbevuxen skogsväg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

200 m S Jan-Massas (12D 8i , [66922, 13912] ), igenväxande åkermark,planterad o förvildad, 1988 (OSt)
150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), skogsbryn, unga buskar, ursprungligen planterad, 5 ex , 1996 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [67326, 13847] ), järnvägsbanken, ~10 ex , 1996 (MNo)

Dalarnes Flora