Amelanchier spicata ,  häggmispel

DALARNES FLORA 1949

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. - CEDERGREN 1925 (Samuelsson 1915).

Förv. o. naturaliserad (oftast dock spars.), åtm. till Siljan. S. Folkärna Betvallen (åsen, At), Brovallen (snårskog, Sdn), Ludvigsnäs (Dn); Garpenberg Pålsbenning 2 ex.! (nu flera: Dn); Hedemora Backa (åsen), Bergbacken (v. vägen), Dalsveden (1 ex.), Tjärnan (Dn); Silvberg N om Ingevallsbo 1 ex. (CED.) ; St. Tuna Frostbrunnsdalen (i tilltagande, FREND.) ; St. Kopparberg Norslund (Sj.), Hälla (vägkant)!, Karlberg (skog, Tj.), Kårarvet (d:o, Jsn). B. Söderbärke Kolpebo (längs banan, At); Norrbärke Schisshyttan (lund, Ht). Ö. Rättvik Vikarbyn (v. sjön, Qt).

Tillägg 1960

Amelanchier spicata. - Allt oftare förv. men vanl. fåtalig. S. nu i flertalet snr (bl. a. *By, *Gustafs, *Sundborn) upp till *Svärdsjö n. Sundänget (Bj.) o. Boränget (Tr). B. även i *Ludvika (2 lok.) o. *Grangärde (åtm. 3). Ö. Rättvik R. stn i strandskogen (At); *Orsa Enån (trol. denna: Tr); *Älvdalen 3 lok. (FÄRJE). *V. Sä fsnäs Strömsdal 1 ex. (Bj. & Bd); Nås Lindesnäs (Gs); Järna Skramsen v. båthusen (Lbg; odlad?).

Tillägg 1970

Amelanchier spicata. - Flera nyfynd i förut belagda snr, ävensom: Ö. *Boda Västanå (1963 Dn); *Mora 2 lok. (GRAN.) +Öna (id.); V. *Malung Vallerås v. Hån (1968 Skol Lars Larsson enl. Er.).

SBT .81 1987

Amelanchier spicata, häggmispel. Falun stadsparken vid gångvägen från Svärdsjög mot fågeldammen! Leksand Tibble, bergbranten N om landsvägen, spridd från odlade ex i byn; Heden, enstaka i tallhed vid byn samt i bäckravinen (allt LK). Mora Garsås, flerstädes i ängarna nedanför byn; Färnäs; Noret (allt AG).

Tillbaka