Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fornby (12G 6h , [6683434, 1535665] ), vägkant, flera plantor , 2019 (IPt)
STORA SKEDVI

Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ), gammal ängsväg, flera stora blommande planto,r spridda , 2012 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS,IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ), igenvuxen övergiven tomt, 2011 (DABS,IPt)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, mln Laxsjövägen och Gruvvägen, c:a 200 m från korsvägen mot Laxsjön (12F 8d , [66909, 14656] ), ängsmark, belägg Naturhistoriska riksmuseet , 2000 (OSt)
SVÄRDSJÖ

Vintjärn, nära gruvlaven (13G 9c , [6746070, 1512960] ), gruvområde, vägkant, 2013 (IPt)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Sporrberg (artp.), (12F 1c , [6656455, 1463355] ), gräsmark vid körväg mot ödetomt, 2008 (Kjell Sundkvist)
LUDVIKA

Roths äng ( S om Skuthamn ) (12F 4d , [6670622, 1465426] ), gammal ängsmark, park ?, några ex. ( belägg ) , ( !!! lokalen helt spolierad 2007 IPt ) , 2004 (IPt)
Båthamnen Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670633, 1465422] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ), gammal vall helt invaderad av lentåtel, flera stora ex. , 2018 (IPt & SNy)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ), ängsmark mot väg, 3 bestånd om vardera 2 till 3 ex , 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ), ängsmark, några m2 , 2007 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ), gräsmark , betesmark, 2 ex. (belägg) , 2007 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [6712980, 1460330] ), gammal tomtmark under total igenväxning, några ex , 2010 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo strax V Högberget (13F 6f , [67311, 14795] ), skogsvägkant (Conf. R.Carlsson), sparsamt , 1991 (JEd)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ), ängsmark, 2016 (IPt)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks-Åsen 400 m SO (13E 8h , [6743773, 1438179] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738, 1465] ), betesmark, 1993 (SBD)
ORE

Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), dikesslänt, rikligt , 2010 (IPt)
Håven (15F 4d , [6822380, 1465900] ), gräsmark, rikligt , 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, dominerande kåpa enl.Roland Carlsson , 1993 (SBD, 2003 IPt)
Kväkköl (14F 8a , [6792430, 1453830] ), fäbodvall, fåtal , 2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), vägdike,ängsmark, rikligt , 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen nära gammal ängsväg, t.rikligt , 2013 (IPt)
MORA

Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ), fäbodvall, några ex. , 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, flera ex. , 2014 (IPt)
ÄLVDALEN

Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
HAMRA

Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Björkberg (15F 6c , [6831600, 1461150] ), vägdikeslänt, 2005 (IPt)
Björkberg (15F 6c , [6831920, 1461110] ), vägdikeslänt, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Fågelsjö , Hembygdsgården (16E 0h , [6854130, 1438250] ), gammal åker , ängsmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ), gammal vall, ymnigt, helt dominerande , 2012 (IPt)
Västerdalarna

FLODA

Kläberget (13E 2g , [6714850, 1433170] ), fäbodvall, några m2 ( belägg ) , 2007 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714940, 1433170] ), fäbodvall, i mästerrotbestånd vid stuga, några ex .belägg planterat i trädgård för kontroll , 2006 (IPt & JEd)
NÅS

Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696540, 1419130] ), vägkant, flera spridda lokaler , 2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696796, 1418982] ), gammal vall, t. rikligt , 2010 (IPt)
MALUNG

Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ), vägdike, några ex.(belägg) , 2007 (IPt)
Lännviken (13D 7i , [67396, 13934] ), tomtmark, 1 ex.blommande , 2007 (IPt)
TRANSTRAND

Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, 2010 (IPt & RCa)

Dalarnes Flora