Alchemilla cymatophylla ,  vågbladig daggkåpa

DALARNES FLORA 1949

Alchemilla cymatophylla JuZ. - SAMUELSSON 1940 (id. 1938).

Ny synantrop. Ö. Ore Dalfors spars. i vägdike! (SAM. 43 p. 123).

Tillägg 1960

A. cymatophylla. -. *B. Ludvika Stadshusparken i gräsmatta (1956 Bj., ipse det.).

Tillbaka