Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667456, 150851] ), ängsmark, ca 15 m2 , 2011 (DABS,IPt)
STORA TUNA

Dalsjö (13F 1g , [670849, 148437] ), vägkant, 1 ex. , 2006 (IPt & JEd)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [671264, 147298] ), vägkant, avfartsficka, rikligt , 2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, rikligt , 2012 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, rikligt spridd, dominerande kåpa i rutan , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716632, 1470241] ), skogsväg, rikligt , 2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ), fritidsområde, rikligt , 2012 (IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [664272, 147456] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [664720, 147280] ), ängsmark, massvis, helt dominerande kåpa , 2012 (DABS & IPt)
Gräsberget (11F 9e , [664730, 147297] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
100 m NV Kyrkan (11F 9f , [664554, 147930] ), ängsmark, rikligt , 2012 (IPt)
Nyfors (12F 0e , [665196, 147114] ), ängsmark,tomtmark, 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, rikligt , 2012 (DABS & IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [665495, 146723] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, rikligt spridd , 2013 (IPt)
Sporrberg (artp.), (12F 1c , [6656455, 1463355] ), gräsmark vid körväg mot ödetomt, 2008 (Kjell Sundkvist)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [665614, 147026] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ), skogsbilväg, massvis, helt dominerande kåa , 2017 (IPt & SNy)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ), gräsmark/sjöstrand, fåtal , 2017 (IPt & SNy)
500 m SV om Trehörningen (12F 6d , [668282, 146931] ), vägkant gammal bruksväg, ca 10 m2 , 2009 (IPt)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [665764, 146011] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ängtjärnen (12F 1c , [665787, 146037] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Rastorpet (12F 1c , [665894, 146266] ), vägkant, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [666158, 145718] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
GRANGÄRDE

N om Mörtåsågen (12E 6i , [668093, 144034] ), vägdiken, ymnigt , 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [668267, 144119] ), vägkant, 2008 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, många stora plantor , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693922, 1444854] ), ängsmark äldre boplats, ca. 5 plantor , 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [669376, 144881] ), vägkant, enstaka , 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [665956, 145676] ), vägslänt, riklgt , 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [666310, 145114] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [666695, 145423] ), vägdike, rikligt , 2008 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [670640, 146193] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
300 m S om Finntorpet (13F 1c , [670672, 146089] ), fäbodväg, numera vandringsled, ca 50 ex. , 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [670753, 146403] ), fäbodvall, t.rikligt , 2008 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, totalt ca 5 m2 , 2005 (IPt & JEd)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [671413, 145232] ), vägkant, några ex. , 2007 (IPt)
Björka 1,5 km Söder (13F 2c , [671148, 146051] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2016 (IPt)
Arvslindans f.d. jvgstation (13F 2c , [671286, 146334] ), vägkant, 2 ex. , 2007 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [671290, 146305] ), gammal upplagsplats, t.rikligt , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [671293, 146023] ), vägkant, några ex. , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [671295, 146043] ), vägslänt, spridd i hela byn , många lokaler , 2009 (IPt)
Björka, Ö delen av byn (13F 2c , [671302, 146042] ), vägkant ,gräsmark, enstaka , 2005 (IPt)
Björka ,V delen av byn (13F 2c , [671306, 146011] ), vägkant mot tomtmark med gräsmatta, spridd ca 40 m ,t.rikligt , 2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [671307, 146029] ), gammal vall, enstaka , 2005 (IPt)
Björka, Ö delen av byn (13F 2c , [671308, 146036] ), vägkant ,tomtmark, rikligt , 2005 (IPt)
Myrheden, 700 m V, utfart från grustag (13F 2c , [671313, 146230] ), vägkant, 2012 (IPt)
Arvslindan , nära gamla färjeläget (13F 2c , [671338, 146475] ), vägslänt, t.rikligt , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671393, 146299] ), vägkant, 2 ex , 2006 (IPt)
V om Nybrosjön ,Djurås by (13F 2c , [671417, 146365] ), vägkant, bruksväg nära älven, 10 -tal ex , 2006 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714486, 1464016] ), ängsartad gammal vall, ymnigt , 2013 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [671462, 146385] ), vägdike, flera ex. , 2007 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671367, 146688] ), vägkant mot åker, t.rikligt , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146786] ), igenvuxen gårdsplan, rikligt , 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671411, 146765] ), gräsplan mot uthusbyggnad, rikligt , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ), vägkant, rikligt , 2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [67144, 14677] ), gammal vall, några 100 m2 , 2006 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714404, 1468445] ), gammal vall, t.rikligt , 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714424, 1468073] ), vägkant, åker, ymnigt, helt dominerande kåpa på hundratals m2 , 2011 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [671467, 146825] ), älvstrand, 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718856, 1457090] ), vägkant, 2017 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719059, 1456763] ), ängsmark, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [671926, 145973] ), slänt, rikligt , 2009 (IPt)
Parkeringsplats vid Gagnefs kyrkogård (13F 3b , [6719379, 1458905] ), vägkant, fåtalig , 2006 (IPt)
Djurås (13F 3c , [671637, 146304] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, rikligt , 2007 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6716715, 1462583] ), åker, 2011 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6716992, 1462467] ), åkervägkant mot skogsdunge, några m2 , 2011 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718423, 1463123] ), vägkant, litet bestånd , 2011 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6719046, 1460225] ), vägkant, 2 ex. , 2010 (IPt)
Gröntuv , Larsgårdarna (13F 3c , [671961, 146069] ), vägkant och dike, ymnigt , 2006 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [671559, 146734] ), vägkant samt äldre hygge, rikligt , 2007 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [671574, 146774] ), bäckravin, stora delar av ravinen samt omgiviningar fullständigt invaderade av kåpan ,massvis inom ca 1 km2 , 2007 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [671580, 146729] ), vägkant samt äldre hygge, rikligt , 2007 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [671593, 146777] ), åkerkanter mot ravin, 1000 tals ex. , 2007 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [671655, 146752] ), ängsmark, samt vägkant och tomtmark, rikligt , 2005 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ), jordhög vi skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Södra Moje, Gatugårdarna (13F 4c , [672004, 146088] ), vägdike mot åker, rikligt , 2006 (IPt)
Södra Moje vid bystugan (13F 4c , [672041, 146077] ), vägdike samt ängsmark, rikligt , 2006 (IPt)
Södra Moje (13F 4c , [672047, 146052] ), vägkant samt dike, massvis , 2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [67205, 14611] ), vall, rikligt , 2007 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [672057, 146131] ), vägkant, spridd , 2006 (IPt)
Mojeängarna , N om Dicksveden (13F 4c , [672100, 146133] ), gammal ängsväg nära fritidshus, rikligt , 2006 (IPt)
Moje (13F 4c , [672109, 146053] ), vägkant samt dike, t rikligt , 2006 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [672130, 146140] ), gammal ängsväg, rikligt på en sträcka av ca 200 m , 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [672080, 146858] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6716106, 1449647] ), fäbodvall, spridd på ca 20 m2 , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2 plantor , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, några m2 stort bestånd , 2012 (IPt & JJa)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen ,vägskälet mot Igeltjärn (13F 9d , [674639, 146776] ), vägslänt, ca 5 stora plantor i blomning , 2008 (JJa & IPt)
Röjeråsen, Flinkgårdarna (14F 1a , [675906, 145484] ), vägkant, 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [676224, 145248] ), vägkant och diken, rikligt och spridd genom hela byn , 2006 (IPt)
Tammeråsen, vändplan (14F 2a , [676266, 145209] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
ÄLVDALEN

Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ), ängsmark nära vägslänt, 3 ex , 2009 (IPt)
Västerdalarna

FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [668594, 143540] ), vägkant, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [668893, 144252] ), gammal ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696551, 1438800] ), fäbodvall, rikligt , 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, rikligt spridd över hela fäboden , 2011 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [669708, 143839] ), vägkant , sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [669777, 143838] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [669963, 143546] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, spridd över hela fäboden , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [669750, 144147] ), fäbodvall, vägmitt-sträng, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
Fagerberget (12E 9j , [669646, 144655] ), fäbodvall, rikligt , 2011 (IPt)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [669659, 144544] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [669681, 144661] ), fäbodvall, ca 3 m2 , 2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [669684, 144522] ), skogsbilvägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lortbron N om Fagerberget (12E 9j , [669785, 144651] ), vägkant skogsbilväg, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ), fäbodvall ,ängsmark, rikligt , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699339, 1447521] ), fäbodvall ,ängsmark, rikligt , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [669942, 144801] ), fäbodvall, flera lokaler , 2009 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [670168, 143636] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [670356, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [670457, 143903] ), vägkant, ymnigt,dominerande kåpa , 2006 (IPt & JEd)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [670438, 144131] ), gammal vall, dominerade kåpa på ca 10000-15000 m2, massvis , 2005 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [670584, 143942] ), vägslänt ,diken, gräsmattor, rikligt och spridd , 2006 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [670936, 144398] ), ängsmark,vägslänt, fåtalig , 2007 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709820, 1443992] ), ängsmark mot väg, t.riklig , 2012 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708830, 1447531] ), tomtmark, t.rikligt , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708905, 1447468] ), vägkant, 2010 (IPt)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [671032, 144447] ), ängsmark, spridd , 2007 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671410, 144096] ), fäbodvall, ca 5 m2 , 2008 (IPt)
Floda hembygdsgård, vid utescenen ovan parkeringen (13E 2j , [671027, 144520] ), slåtteräng med smultron och trol a. sarmatica, åtminstone ett ex , 2009 (LBr)
NÅS

Håvberget (12E 6g , [668481, 143446] ), vägkant, sparsamt , 2006 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [668556, 143463] ), vägkant och vägdiken, massvis , dominerande kåpa , 2006 (IPt)
LIMA

Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, några m2 , 2010 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845111, 1359085] ), slänt mot grusplan, t rikligt , 2011 (IPt & RCa)

Dalarnes Flora