Alchemilla baltica ,  baltisk daggkåpa

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1970

*Alchemilla baltica SAM. - B. Norrbärke Snösjöns Ö. kalkbrott (1951 Bj., ipse det.).

Tillbaka