Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kulturmark, spridd, (10 lokaler) , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ), ängsbacke, 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ), dikeskant mot beteshage, 2008 (IPt)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ), vägkant, 2019 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

Krylbo v.jv-stickspår Norbergsbanan n.SJ bergrum (12G 3e , [66668, 15228] ), jvg-slänt, rikl. , 1989 (IPt)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ), vägkant, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ), vägslänt, rikligt , 2005 (IPt)
GARPENBERG

Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ), ängsmark,sjöstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677160, 1506900] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS,IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vägkorsningen mot Klämshyttan (12G 5c , [6677770, 1510340] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ), gammal industrmark, 2019 (IPt & SNy)
Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ), vägkant, 2005 (IPt)
Grådö (12G 6c , [6680900, 1512540] ), vägkant, 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ), ängsväg, dominerande kåpa , 2019 (IPt & SNy)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [6691070, 1502400] ), vägkant, 2008 (IPt)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ), vägkanter, 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS & IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ), gammal vall, ängsväg, 2018 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ), vägkant, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [6698320, 1500450] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ), gammal ängsväg, 2012 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ), vägkant, rikligt , 2008 (IPt)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
S om Slogmyran (13G 2c , [6712480, 1510150] ), vägkant, 2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ), vägdike, rikligt , 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ), gammalt gruvområde, t.rikl. , 2008 (IPt)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ), vägdike, 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ), vägkant samt dike, t.rikligt , 2006 (IPt)
Bisbergs herrgård (12F 8j , [6693560, 1499230] ), gräsmark, 2004 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [6694170, 1496250] ), fuktig ängsmark ,stig, 2008 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ), vägkant, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ), gammal bruksväg/blandskog, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ), brant sydslänt mot vägen, 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ), ängsmark, 2009 (IPt)
STORA TUNA

Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, fåtalig , 2005 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Kvarnsveden (13F 2f , [6710910, 1478662] ), 2017 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Tronsjö (13F 1h , [6705130, 1489470] ), vägkant, 2012 (IPt)
Dalviksbergs by (13F 1i , [67050, 14910] ), vägkant, fåtalig , 1996 (SBm)
Dalvikskvarn , S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ), gräsbevuxen vägslänt, enstaka , 1996 (SBm)
VIKA

SV om Åsen, 100-200 m SV vägskälet (13F 1i , [67075, 14934] ), vägkant, rikligt , 1996 (SBm)
Åsen,200 m Ö om gården (13F 1i , [67075, 14940] ), vägdike, 10-tal ex , 1996 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängskant, enstaka , 2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
STORA KOPPARBERG

SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ), vägdike, fåtal , 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (IPt & JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Ön (13G 7b , [6736290, 1506890] ), tomtmark, 2008 (JWk)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
ENVIKEN

Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), vägkant, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ), vägkant, 2007 (IPt)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642645, 1477403] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642869, 1477268] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642894, 1477345] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642945, 1477262] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642995, 1477325] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6643047, 1477236] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643725, 1477006] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647, 1472] ), dikeskant, 1982 (RNo)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645410, 1475067] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Bisen (11F 9g , [6647, 1482] ), 1982 (RNo)
Lumsbacken (12F 0e , [6651, 1474] ), f.d. åker, 1982 (RNo)
SÖDERBÄRKE

Mellan Billsjöns nordspets och landsvägen (11F 9i , [66491, 14915] ), 1982 (RNo)
Lexsjöbo, S om sjön L.Lexen (12F 0h , [66523, 14890] ), 1982 (RNo)
Söräng, sydöst om bäcken från Vreten o Norsäng (12F 0h , [6653, 1488] ), vägslänt, 1985 (RNo)
G:la Herrgården, övre gården (12F 0h , [66530, 14862] ), ängsmark, 1982 (RNo)
Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Ormnäset, S vägen (12F 1g , [66584, 14835] ), ängsmark, 1981 (RNo)
Tunkarlsbo, G:la riksvägens dike i backe N bäckutflöde (12F 1h , [66561, 14899] ), dikesslänt (1972 RNo), 1985 (RNo)
Urnäsudden, nedanför Skeppargatan (12F 2h , [66606, 14870] ), ängsmark, 1985 (RNo)
Nor, 150 m N o i Nor (12F 2h , [66620, 14878] ), vägkant, 1986 (RNo)
Strömberget, efter vägen till Ösänget (12F 2h , [66630, 14872] ), dikesslänt och åkerkant, 1985 (RNo)
Det ensamma torpet mell.Ösängsbacken o Blomsteräng. (12F 2h , [66637, 14879] ), vägkant, 1985 (RNo)
Blomsteränget i motbacken mot Korsheden (12F 2h , [66645, 14881] ), 1985 (RNo)
Korsheden, strax söder om vägskälet (12F 2h , [66648, 14880] ), vägkant, 1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxe, norr om vägen från Korsäng (12F 3h , [66650, 14872] ), traktorvägsdike, 1985 (RNo)
Saxe, c:a 100 m SV S i Saxegård (12F 3h , [66655, 14866] ), 1985 (RNo)
Saxe, norr om avtagsvägen till Per-Ols (12F 3h , [66660, 14865] ), vägdikesslänt, 1985 (RNo)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [6667200, 1492520] ), vägdike, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ), vägkant, 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Abborrtjärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ), vägkant, 2007 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ), vägkant, 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ), vägkant, 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ), vägkanter, 2008 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Sörvik (12F 4c , [6674330, 1463630] ), vägdike gång o cykelväg , gamla jvg, massvis ,stora ex.dominerande kåpa , 2009 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park, 2004 (JEd)
Stadshusparken (12F 4d , [66707, 14658] ), slänt, fåtal , 2005 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, massvis dominerande kåpa , 2010 (IPt)
Skuthamnen (12F 4d , [6670910, 1465570] ), ängsmark o parker, rikligt , 2004 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677060, 1461420] ), vägkant, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, 2012 (DABS,IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ), ängsmark, 2001 (DABS)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ), vägdike, 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ), vägdike, 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ), vägslänt, 2006 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ), vägdiken, enstaka , 2005 (JEd & IPt)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ), vägkant/ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ), skogsbilvägkanter, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ), vägkant, 2007 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, fåtalig , 2005 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, enstaka , 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike, 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Rista, gamla landsvägen (13F 2b , [67122, 14569] ), vägkant, enst. , 2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712330, 1456960] ), vägkant, 2020 (IPt)
Björka mot By (13F 2b , [6712740, 1459840] ), vägdikesslänt, 2006 (IPt)
Björka ,mot By (13F 2b , [6712890, 1459590] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712410, 1460070] ), ängsmark,vägkant, 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67127, 14602] ), ängsmark, 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67128, 14631] ), vägkant, 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712880, 1460210] ), vägkant, flertal , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712950, 1460430] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712980, 1460330] ), gammal tomtmark under total igenväxning, enstaka , 2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713087, 1460248] ), gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter, fåtalig , 2004 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713451, 1460779] ), ängsmark, betesmark, spridd , 2010 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67148, 14623] ), örtrik ravin, flera ex. , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714424, 1468073] ), vägslänt mot åker, 2011 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Karlbomyran (13F 3b , [6717101, 1458631] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717860, 1459860] ), vägkant, 2005 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), vägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719059, 1456763] ), ängsmark, 2017 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), frodig slänt, 2003 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462980] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [67165, 14676] ), tomtmark, 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Jvgstation (13F 4c , [67204, 14602] ), utanför spårområde, fåtal , 2005 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720450, 1461070] ), vägkant, fåtal , 2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720560, 1461190] ), vägkant mot häck, fåtal , 2006 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [6721480, 1464060] ), skogsvägkant, enstaka , 2004 (IPt)
500 m SO om Långsjön, nära bruksväg (13F 4c , [6724056, 1460893] ), skogsmark, 2011 (IPt)
ÅL

Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ), vägkant, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ), vägdike, 2006 (IPt)
BJURSÅS

Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ), gräsmark längs liten skogsväg, 2010 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS & IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ), vägkant, 2005 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6721606, 1435083] ), igenvuxen tomtmark, 2020 (hästh)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ), fäbodvall , betesmark, enstaka , 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ), bruksvägkant, 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, rikligt spridd över hela fäbodvallen både söder o norr om landsvägen , 2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, rikligt , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Torrberg (13F 8b , [6740369, 1459646] ), vägslänt, rikligt , 2013 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), blandskog/ängsmark, 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (IPt & JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748710, 1474650] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ), vägslänt, enstaka , 2007 (IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6751310, 1472330] ), ängsmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ), vägslänt, 2007 (IPt)
BODA

Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ), hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata, 2009 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ), kanten av parkeringsficka, enstaka , 2011 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ), kring sandig ägoväg, tiotals , 2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, fåtal , 2010 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ), sandig slänt, enstaka , 2010 (GHa)
ORSA

Hättberg Natrurminnet (artp.), (14E 4j , [6772645, 1447899] ), mötesplats, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ), ängsmark, enstaka , 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ), ängsmark, enstaka , 2005 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Åsen (14D 9i , [6796790, 1393210] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Granuberg (artp.), (15D 5g , [6826867, 1384469] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Mossiberg (artp.), (15D 5j , [6826400, 1395200] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655929, 1433727] ), vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), gårdar med tun och kringliggande kulturmark, 1999 (GEn)
Vattrangi, block (artp.), (12E 2d , [6663429, 1416696] ), skogsbryn och dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
FLODA

Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ), vägkant mot ängsmrk, 2020 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709874, 1444024] ), ängsmark mot väg, t.riklig , 2012 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ), vägkant, enstaka , 2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ), vägkant åkerväg, 2006 (IPt)
NÅS

Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1418949] ), vägkant, fåtal , 2010 (IPt)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ), vägdike, 2009 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ), vägdike, 2006 (IPt)
MALUNG

S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
LIMA

V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)

Dalarnes Flora