Alchemilla acutiloba ,  stjärndaggkåpa

DALARNES FLORA 1949

Alchemilla acutiloba Opiz (A. acutangula). - LINDBERG 1909: Samuelsson 1907 1.

spr.--t.s. upp till Siljan, väst- o. nordligare s. S. mestadels spr., åt V till Repbäcken (At), i norr till Vintjärn (At), även uppg. för Svartnäs (WIG.); okänd i Borlänge, Sundborn, Enviken. B. Malingsbo M. bruk, Nyfors (At) ; övriga snr spr., ända till Grängesberg (At), Rämshyttan (Ad) o. Kullen! Ö. Ål Sätra!, Oxberg!; Bjursås Sågmyra!; Siljansnäs Hjulbäck!, Fårberg!; Leksand Ljusbodarna!; »Leksand» (S. ARNELL) =Tibble (id.), Noret fl., Lima etc. (Ecs.), Åjer!; Rättvik n. kyrkan!, Vikarbyn!, uppåt Röjeråsen!; Boda Kärvsåsen!; Ore Dalfors!; Sollerö Bodarna!; Björka!; Läberget (At); Mora Morastrand (mot Utmeland)!; Vänjan Brintbodarne!, Gävunda (At) ; Älvdalen Blyberg! (LINDE.); Hamra Älvho, Hamra by (Ad) ; [H. krpk? (AND. & HESS.), jfr noten]. V. Järna Tretjärn! F. Särna Särnabyn (1939 Kj.). - Osäkert inhemsk; i regel klart synantrop o. stadd i spridning. 79 säkra lok. (SAM. 43 p. 121; karta p. 55). - 1 Tidigare förväxlad med A. micans, så hos WISTR. 05 o. trol. hos AND. & HESS. 07 (där A. micans ej upptages).

Tillägg 1960

A. acutiloba. - B. [Grangärde] mot V ända till Rifallet (Bj. m.fl.). Ö. Ål v. kyrkan; *Orsa Skattungbyn stn; V. *Äppelbo Sågen (allt At).

Tillägg 1970

A. acutiloba. - Ö. *Gagnef Djurås stn o. Hamra Tandsjöborg (At).

Tillbaka