Ajuga reptans    Revsuga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Sågbo S. om järnväg (12G 3e , [66697, 15210] ), skuggig lövskog, m.a. , 1987 (CWa)
SÄTER

1 km V om staden (12F 8i , [66919, 14940] ), vägkant/tät ung "snårskog", 1 ex , 1987 (SJa)
STORA KOPPARBERG

Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), i gräsmatta mot husväggen till gamla lst-huset, 2015 (Per Johansson)
Falun, Länsstyrelsen (artp.), (13F 4i , [6721484, 1490305] ), i gräsmatta, 2015 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2007 (GJn)
GRANGÄRDE

Storslätten (12F 7c , [668717, 146217] ), dikesren, ca 2 m2 , 2007 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [670932, 145722] ), gräsbevuxen tomt, ett 50-tal ex ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [673698, 148064] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
LEKSAND

Tällberg, eft. gatan mot bryggan (13F 9b , [67459, 14553] ), slagen äng på tomtmark (väl kvarstående), ~1 m2 , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [674616, 147038] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Västerdalarna

FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697782, 1441381] ), fäbodvall, flera lokaler , 2017 (IPt & SNy)

Dalarnes Flora