Ajuga reptans ,  revsuga

DALARNES FLORA 1949

Ajuga reptans L.. - WIGER 1946.

Tillf. inkommen. S. Svärdsjö L. Björnmossen i gräsmatta 1 ex. (l.c.). [Ö. Boda Boda (H. Westm.: ALMQu. 48) ; enl. senare uppg. (GIr) utplanterad.]

Tillägg 1960

A. reptans. - Tillf. förv. *Ludvika Sörvik i »hage» (1954 Bgm.).

Tillägg 1970

Ajuga reptans. - Förv. i *Garpenberg Herrg:s trädg. (Tryggve Danielsson enl. Sj.)

Tillbaka