Acer platanoides    Lönn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbackar, allmän, (30 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ), skogsbilväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Fornby, Storbyan (artp.), (12G 6h , [6683228, 1535549] ), askallé, noterad 25 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.), (12G 6h , [6683258, 1535480] ), askallé, noterad 80 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.), (12G 6h , [6683262, 1535427] ), allé lönnallé, noterad 50 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, plantor spridda , 1987 (LBr)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Djäknehyttan,Bjurforsbäckens ravin (12G 3d , [66694, 15184] ), lövskog i ravin,mjäla,tillsammans med gråal,hägg,rönn,druvfläder, allmän , 1980 (CWa)
Linsnäs,Ö om lasarett (12G 3e , [66693, 15221] ), älvbrink,starkt lutande,mjäla,(bestånd om c:a 2 ha), allmän , 1981 (CWa)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ), örtrik skog, 1 liten dunge samt riklig föryngring , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ), t.riklig , 1986 (CGr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grådö skans (12G 6c , [6680110, 1512460] ), lövbuskage, enstaka , 2012 (GHa)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ), skogsmark, talrikt, mest yngre ex. , 1987 (EDn)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), lundartad vegetation i anslutning till klipphällar, >20 ex , 1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), örtrik lövskog i fd hagmark, småplantot + 1 stort träd , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ), vägkant / bruksväg, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ), vägslänt, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), ängsblandskog rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), skog ovh väg på ås, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ), vägkant, 2014 (DABS)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703310, 1501198] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbo (artp.), (12F 7j , [6686253, 1495949] ), frisk gräsmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ), blockrik sydbrant, 1986 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), bergroten, enst. , 1987 (SNy)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692462, 1500596] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692575, 1500792] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
GUSTAFS

S om gamla riksvägen (12F 9h , [66995, 14885] ), ravin, riklig , 1994 (ÖSp)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 2 ex. , 2013 (Bonnie Nilzon)
Moren (artp.), (13F 0h , [6702011, 1489533] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Fiskarbo (12F 7h , [66891, 14881] ), lundartad veg i klippbrant, ~ 20 ex , 1989 (SJa)
Gränshammar med 1500 m radie samt vomkr g:la torp (12F 8g , ), kultur o skogsmark, ,frekvens allm. 1988 (THe)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ), vägkanter och gårdsplatser, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), odlad och förvildad, 1988 (IAn)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ), fäbodvall, rikligt med småplantor , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ), längs vägen mot öster, 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Underberg (13F 0f , [6704298, 1476624] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ), öppen mark, 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen NR (artp.), (13F 0g , [6704055, 1481326] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Svavelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708448, 1481302] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Erlandsforsgatan 4c (artp.), (13F 1g , [6709280, 1480720] ), 2015 (Christer Bergström)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Bysjön,Sjöberget (artp.), (13F 2f , [6712570, 1477720] ), 1 , 2019 (Gunnar Bäck)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ), vägkant, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ), ängsmark mot skog, 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Åsen ,gården och vägen 200 m österut (13F 1i , [67076, 14939] ), ~refl~ ,landsvägskanter o gårdsplan, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ), 2 små ex.nedom branten, 2 ex. , 1987 (BCa)
ASPEBODA

Vassbo parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712115, 1484637] ), grusplan, vägkant, skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ), vägkant, 2018 (SNy)
Slaggen 55 (artp.), (13F 3g , [6715468, 1484078] ), 2015 (Per Johansson)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ), vägkanter, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.), (13F 3g , [6719951, 1484436] ), skogsmark frisk blandskog längs litet bäckdråg, noterad , 2018 (Per Johansson)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 2 , 2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 2 , 2016 (Jerry Carlsson)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rottneby, nedanför macken (artp.), (13F 3j , [6719155, 1495336] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen fägata, 2011 (DABS)
Lilla Kårarvsvägen, lönn i vägkanten (artp.), (13F 4h , [6720927, 1487112] ), vägkant, noterad , 2017 (Per Johansson)
Vordingborgsvägen (artp.), (13F 4i , [6720294, 1492697] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ryttarvägen 35 (artp.), (13F 4i , [6722184, 1492531] ), noterad , 2016 (Fredrik Lundin)
Stensjöbo (artp.), (13F 5g , [6726071, 1480288] ), lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe, noterad , 2017 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ), strand, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ), kalkpåverkad sydsluttn., 1 stort ex. , 1986 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Rupstjärn (artp.), (13G 5a , [6728341, 1502509] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.), (13G 6b , [6732260, 1506420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506930] ), skogsparti intill tomt, 2008 (JWk)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.), (13G 8c , [6740126, 1513159] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ), vägkant längs grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn folkets hus (artp.), (13G 9c , [6745667, 1513225] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.), (13G 9c , [6746067, 1512972] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761273, 1514989] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.), (14G 2d , [6760705, 1515557] ), ängsmark ner mot sjön, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsväg, 2017 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ), gammal ängsmark, 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark , nära ån, 2009 (DABS)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ), ängsväg, 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Lysenberg (artp.), (11F 9h , [6648606, 1487036] ), stort vårdträd, noterad , 2020 (Sofia Lund)
Gamla Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), ~refl~ ,ödetomt, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649646, 1493207] ), granskog, 1 träd , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650543, 1494237] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad 30 cm diam. i granplantering. , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650571, 1494255] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad 10 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650614, 1494035] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad 25 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650658, 1493936] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad 30 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [66510, 14936] ), granskog med alm och hassel, spridd, ofta trädformig , 2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ), lövskog, 2006 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ), klibbalkärr och sumpgranskog, spridda småplantor , 2018 (LBr)
Vad (artp.), (12F 1i , [6656445, 1490574] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vanbergs klack åt norr (12F 2g , [6662150, 1481730] ), sänka med källa i granskog, några träd , 2013 (LBr)
Berget SO Blomsteränget (12F 2h , [6663, 1488] ), 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Högberget, 1 km O Sakristorp (artp.), (12F 4j , [6673461, 1496718] ), granplantering i f d hagmark, 3 träd , 2010 (Janolof Hermansson)
Övre Björkberget ca 3,5 km N om Jörkesbo (12F 5h , [66758, 14891] ), gammalt skogsbete, rikl. , 1987 (ALu & TPe)
Orsbacken (artp.), (12F 5h , [6677188, 1487399] ), gårdstun, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Västangårdsvägen 6 (artp.), (12F 3e , [6669214, 1472341] ), noterad , 2020 (Linus Jern)
Norrbärke kyrka (artp.), (12F 3f , [6669250, 1478910] ), kyrkogård, 2009 (Ralf Lundmark)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), i gamla gruvhål, enst.ungplantor , 1989 (JEd)
Fiskarbo (artp.), (12F 4e , [6670230, 1470300] ), slänt mot väg, 2014 (Håkan Gustafson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6670897, 1471524] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683653, 1470641] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683653, 1470641] ), blandbarrskog med lövinslag, 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
LUDVIKA

Avlångshöjden (artp.), (12F 1c , [6655951, 1462205] ), småblockig lövrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Skeppmora (artp.), (12F 3c , [6667098, 1463416] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667527, 1464827] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.), (12F 3d , [6667060, 1465773] ), noterad , 2018 (Eva Milton)
Ludvika, Grottvägen, Björnbärsgården 3, 85m O (artp.), (12F 3d , [6668279, 1465788] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
Högberget, ravinen vid f d skyddsrummet (artp.), (12F 3d , [6668730, 1466100] ), 2010 (Janolof Hermansson)
Gonäs Bergsmansgård (artp.), (12F 4c , [6670516, 1460983] ), skogsmark lövrik granskog av lågörtstyp, 2014 (Janolof Hermansson)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), blandskog, enstaka ex , 2005 (HWk)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt & HWk)
Malån (artp.), (12F 5d , [6675880, 1467655] ), lövskog, 2013 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ), gammal vall, 2018 (IPt & SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Pullingberget NO (artp.), (12E 6h , [6681556, 1438022] ), granskog, 1 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683030, 1442480] ), ängsgranskog kalkgranskog, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, många små träd , 2012 (IPt & JOs)
Saxbergets östsluttning (artp.), (12F 3a , [6668545, 1454424] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.), (12F 5b , [6677762, 1458516] ), 1 träd , 2011 (Janolof Hermansson)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.), (12F 5b , [6677766, 1458510] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ), upplagsplats,vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ), strand vid Rämens utlopp, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, många småplantor , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ), fäbodvall, vägkant, många spridda småplantor , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, rikligt med småplantor , 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ), fäbodvall, rikligt med plantor i skogsmiljö , 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14571] ), vägkant, enstaka ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, små ex , 2010 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67139, 14521] ), skogsmark, många små träd , 2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
By , mellan järnvägen och landsvägen (13F 2b , [6712280, 1458990] ), skogsmark, många små ex. , 2006 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713, 1462] ), älvslänt, spridd i älvslänter genom hela atlasrutan , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ), lövskog, spridda små träd , 2003 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), ~refl~ ,älvstrand o älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ), bruksvägkant genom blandskog, rikligt spridd , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, 2017 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ), älvslänt, 1991 (JEd)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716212, 1460739] ), vägkant, 2011 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, 2016 (IPt)
Minnesstugan (13F 3c , [6719230, 1460180] ), ~refl~ ,skogbeväxt sandås, 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Gatugårdarna (13F 4c , [6720097, 1460919] ), vägkant, 2020 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ), vägslänt, 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727370, 1467930] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Solberga (13F 5d , [6729950, 1466810] ), strandkant vid Solbergatjärnen, 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), kulturföryngring,äldsta träd på gamla odlingsrösen, 1989 (JEd)
Kångelbäcken 1 km SO Oxberg (13F 5f , [67283, 14777] ), skogsbäck, enstaka , 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Under elledningen, 150 m efter Kungs längs vägen till Varåsen (13F 6e , [67314, 14701] ), högt gräs och sly, vide och piprör, 3 ex , 1996 (MBe)
BJURSÅS

Vid NTO-lokalen i Sågmyra (13F 6e , [67327, 14730] ), soligt och lite buskigt, 2 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Stenmurar på väg till Knippgårdarna från Prosgården (13F 6e , [67343, 14738] ), solig stenmur,bergslok och knölklocka, 1996 (MBe)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), dikeskant i soligt lägebland enar, 1 ex , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), vägkant, 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, enstaka stora träd , 2000 (JJa)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), slänten, 1 träd , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ), gammal tipplats, 1998 (JJa)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ), igenväxande gräsmark, gammal tipplats, 1 ex , 1999 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), skogsbryn, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ), igenväxande fäbodmark, 2000 (JJa)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ), rik sydsluttning, flera stora träd + föryngring , 1987 (LBr)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739858, 1434466] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2 träd , 2012 (Pär Dahlström)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), lövskog/igenvuxen betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716170, 1449230] ), stig, ung granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), vägkant, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), noterad , 2016 (Per Gustafsson)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ), blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Noret, v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ), sydexp.älvbrinkar, ymn.mest småex. , 1987 (TLj)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735185, 1455250] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Åjer (13F 7b , [6738254, 1458749] ), vägkant, 2019 (IPt)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), noterad , 2016 (Ulf Humlesjö)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), fuktig skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ), åkerväg, 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ), vägkant mot hästhage, 2015 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuxen vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpig snårskog, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Norr om kyrkan (artp.), (14F 0c , [6753009, 1461462] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Enån (14F 0c , [67535, 14640] ), dunge med lövsly, enstaka , 2011 (GHa)
S.Berget, S om Blecket (14F 0e , [67546, 14718] ), lundartad f.d.slåttermark, flerst. små ex , 1986 (TLj)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ), gårdsplatser, spridd , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ), f.d ängsmark,björkdungar, frekvens:m.a. ~5 lok , 1986 (TLj)
Blecket, Berggatan (14F 1e , [67561, 14713] ), väg genom by, spridd längs hela bygatan , 2011 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, enstaka , 2016 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ), f.d ängs- o betesbackar, flerst. små ex , 1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Ovanmyra, gamla vägen mot kyrkan (14F 2d , [67646, 14681] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Lundområde,V Boda k:a (14F 2d , [67646, 14697] ), ängsmark (2d4627)-(3d1221) "Dränghagen" ,etc, riklig , 1985 (TLj)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ), ~refl~ ,gårdsplatser, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
N.Lenåsen (14F 3d , [67659, 14697] ), f.d.ängsmark, riklig , 1985 (TLj)
Lundområden ,"Dränghagen",etc (14F 3d , [67662, 14671] ), ängsmark (2d4627)-(3d1221), riklig , 1985 (TLj)
Vägen ner till badplatsen (14F 4d , [67703, 14664] ), stenröse, fåtal ungplantor , 1999 (GHa)
Ö om Bysjön,500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ), vägslänt, 3.ex. , 1997 (GHa)
Gårdsplats/åkrar 100 m NV Bysjön (14F 4d , [67711, 14666] ), stenröse, fåtal ungplantor , 1999 (GHa)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ), ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
S om Flat Helmers Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14666] ), stenröse, fåtal ungplantor , 1998 (GHa)
S änden av Nora Ockern (artp.), (14F 4e , [6770605, 1470139] ), snår i dike/vägkamt, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), buskage i skogsbryn (nära sågplatsen), 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67772, 14656] ), skogsbryn, fåtal buskar , 2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67778, 14704] ), bondgård, enstaka , 2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67805, 14638] ), slänt mot väg, en liten buske , 2010 (GHa)
Östanvik. Landsvägen (artp.), (14F 6d , [6781869, 1468126] ), spridd längs landsvägen, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785800, 1478200] ), gårdsplats, ett par kraftiga träd , 2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ), strandskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2000 (RLu)
S Bladtjärnen (artp.), (15F 0e , [68036, 14727] ), lönn vid kalkautomaten i t-korset. lunglav på dem, 1998 (Bengt Oldhammer)
S Bladtjärnen (artp.), (15F 0e , [6803682, 1472797] ), lönn vid kalkautomaten i t-korset. lunglav på dem, 1998 (Bengt Oldhammer)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ), f.d. gårdsplats, tiotals , 2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), vägkant, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Skeer (artp.), (14E 4h , [6774219, 1436635] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774487, 1436479] ), 50 stjälkar/strån/skott , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.), (14E 5g , [6779286, 1434240] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), sprider sig från planterade träd. ökad föryngring i diken och många andra platser sista 10-20 åren i orsa., 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775890, 1438060] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6776395, 1437103] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), blandat kulturlandskap i v-sluttning, noterad , 2020 (Claes Möre)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), blandat, till stor del nedlagt, kulturlandskap., noterad , 2018 (Claes Möre)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), sprider sig alltmer i terrängen, 25 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Enån v. Stenberg (14E 5h , [6777, 1437] ), örtrik ravinbotten, förvildad!, småplantor,spr.fr.byn! , 1985 (JEd)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777576, 1436011] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777713, 1437046] ), spridd, främst unga 2-5 m men även grövre, som mest 30 cm i diameter, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kallholn kalkbrott (artp.), (14E 6i , [6783962, 1441222] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, enstaka ex. , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), liten buske i skogsdunge, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tenningsbrändan N-ut åtm 3 grupper (14F 9b , [6798, 1457] ), lövbrända, fl. o f.rikligt , 1986 (EGu)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), längs tre bäckar, totalt något 100 lönnar , 1993 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), i lövbrända längs örtrik och gräsrik bäck, mer än 27 ex, , 1985 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ), bymiljö, flertal , 2015 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda vid vandrarhemmet (artp.), (14E 0g , [6752838, 1431587] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Larstjärnsbäcken (artp.), (14E 1d , [6758695, 1417040] ), 50 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Larstjärnsbäcken (artp.), (14E 1d , [6758695, 1417040] ), längs bäcken, många små men även ett ex som var 30-40 cm i diameter., 1985 (Bengt Oldhammer)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ), bybebyggelse, enstaka , 2012 (GHa)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), ~refl~ ,utkast, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), 2015 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776939, 1415849] ), noterad , 2017 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ), bergbrant, föryngring via frö på flera platser , 2009 (BOr)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, två halvmeterhöga ex. , 2017 (LBr)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), 1 ex 12-15 m 20 cm i diameter, ett ex 8 m och 10 cm i diameter , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Tjennmåirbettsjin (artp.), (14D 9i , [6797093, 1393706] ), noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659041, 1424260] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ), ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Pojsa (artp.), (12E 2e , [6663050, 1424960] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Täppan, 100 m söder om (artp.), (12E 2f , [6662241, 1425432] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6667000, 1417746] ), ca 5 m hög klippa i skogen, 2014 (Janolof Hermansson)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.), (12E 3e , [6669360, 1421260] ), hembygdsgårdsmiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665398, 1430193] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Stora Sandsjöhöjden (artp.), (12E 4g , [6674409, 1432716] ), trädgård, 2014 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674435, 1432771] ), grandominerad lövrik skog f d hagmark, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674461, 1432834] ), grandominerad lövrik skog f d hagmark, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674485, 1432809] ), grandominerad lövrik skog f d hagmark, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674509, 1432878] ), högstubbe i luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674521, 1432899] ), högstubbar i luckig grandominerad lövrik skog f d hagmark, 3 träd , 2011 (Janolof Hermansson)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, rikligt , 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen parkmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, småplantor , 2013 (IPt)
Vålberg fäbod NR (artp.), (13E 0j , [6704617, 1448238] ), lågörtgranskog lövrik granskog, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ), blandskog, 100-tals småplantor , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ), jvgslänt, många små plantor , 2015 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ), vägkant, 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ), fäbodvall, många små träd , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711562, 1445996] ), halvmeterhögt , 2015 (Bengt Oldhammer)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Moråsens fäbodar (artp.), (12E 6f , [6684811, 1425193] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ), ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706679, 1426440] ), skogsmark, 2016 (IPt)
JÄRNA

Slätta (12E 7b , [66878, 14096] ), ödetorp, 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, t.rikligt , 2009 (DABS)
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ), hygge i Ö-exp.bergsluttn., 2-3 ex , 1988 (HLe & UGn)
Enstaka småplantor i Vansbro samhälle (förvildade) (13E 2c , ), gräsmark, 1988 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,ruderatmark, 1 litet ex , 2000 (HLe)
Avtjärnen (13E 2e , [6710602, 1421975] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), fyra till fem meter höga., 4 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vansberget,300 m Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ), gräsmark, 2 ex. , 1988 (HLe & UGn)
Vålberget N stugan (artp.), (13E 5c , [6725950, 1413460] ), 2 plantor/tuvor , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, flera små plantor , 2012 (IPt)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågbyn, gamla skolan (artp.), (12E 6b , [6683704, 1406203] ), gräsbevuxen skogsväg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nära Äppelbo grillen (13E 1a , [67077, 14040] ), 1997 (IJo)
MALUNG

Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ), ~refl~ ,vägkant och myrteg, 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
200 m S Jan-Massas, "Övralid" (12D 8i , [66922, 13912] ), gårdsmiljö, planterad o självsådd, unga träd , 1988 (OSt)
Jan Massas o söder därom (23 12) (12D 8i , [66924, 13911] ), skogsbryn, 10 småplantor,ej över 1 m , 1996 (OSt)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
TRANSTRAND

Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället, ,frekvens m.allm. 2006 (MNo)

Dalarnes Flora