Acer platanoides ,  lönn

DALARNES FLORA 1949

Acer platanoides L. - LINNE 1745 (id. 1734).

t.s. upp till Älvdalen, företrädesvis i bergstr., i regel (åtm. numera) fåtalig. S. By Lönnmora (Lb. (:) SAM. 21); [Folkärna Nickarvet (Lr);Avesta Strömsnäs o. Lindsnäs (DAHLR. 22b), trol. förv.]; Garpenberg (UGLA, HAGL.) i hagar kring Finnhyttan (id.) talr.! (jfr JANS.), Prästberget (T. Ekström), Realsbo (Lr, BOLIN 46), Hässlen 1 ex.!, Ljusfallet (SIV.) 2 ex.!, Sotbo, Basttjärn, Hummelbo fäb. (Lr); Säter Säters dal (AND. & BIRG.) n. bruket! (»rätt mycket men trol. förv.», SAM. 25 b), Bispbergs klack! (11.cc.) ; St. Tuna Tvärstupet (1 buske, FLD) ; St. Kopparberg Källslätten (KRÖN.), Stensjöbo fäb. (v. gammal gruva, Klb.); Sundborn Rostberg (Wn); Svärdsjö Lumskölen (KRÖN.), även uppg. för Lenntjärnl (FORSSL. III:2 p. 65)3; Enviken Våckelberget (B. HESS. o.a.)!, även uppg, för Lensberget' o. Vallasån (»förr», FORSSL. III:1 p. 26). B. Malingsbo (AND. & BIRG.) =Sånghagarna (4 ex.), n. Nyhammar (i ex.), Bisen, Gräsberget (Siv.); Söderbärke Tvikbo (talrn uppåt skogen, At); Norrbärke Uvberget (1 träd, hugget, 1925 Kgn), Jätturn (Oliv.) =bäcken fr. Trehörningen (CED.); Grangärde Saxberget (prof. E. Melin). Ö. Bjursås »a.» (HULPH.), Gopa (buskar, Jn: AND. 02 p. 104), Rexbo (KRÖN., jfr AND. & BERG.)!, Baggarvet »långt fr. gård» (V. Sam.), även uppg. för Lennbergetl (FORSSL. 1: 10 p. 37); Leksand Valtal o. Fänriksbo fäb. (KRÖN.); »skogarna mot vestern» (ARGS. 1:2; i nuvar. Siljansnäs?); Rättvik R:s finnmark (HULPH.), väl =Dådran v. 'Klövet' (KRÖN.) el. Nybergets fäb. v. en bäck (enl. uppg., Bg (:) FORSSL. 1:7 p. 168); Boda [Gullerås] Storsveden 1 ex., nu dött (ib. p. 17), även uppg. för Lenåsenl (»förr», ib. p. 51); Ore ovan Göringen v. en bäck (enl. uppg., Bg (:) FORSSL. 1:3 p. 84); »finnmarken» (ARos. 1:4), kanske =Kosilampi-bäcken v. Hamra rå (jägm. G. Kolmodin); Orsa (nära?) Tänneråsen (enl. uppg., Ählm.) ; Sollerö Trätjärnsbäcken n. Grundmången [även sedd av At], lär ock finnas kvar v. samma bäck uppåt Säliträ, i Råbergets sydbrant (förr rikt bestånd, nu härjat), kring Oratjärnberg, Indeselidejkbäcken [NÖ om Läberg], Musåbäcken [S om Läberg] o. Gäddtjärnbergs fäb. (allt enl. K. Lärka (:) FORSSL. 1:6 p. 87); Mora Stickosälsbäcken 2 ex., Larstjärnsbäcken c. 100 ex. (LUNDBL.) ; Älvdalen »på vissa platser» (HtILPH.), säker blott på Hykjeberget (LIN., HJELM o.a.)!, åtm. 1 träd (SCHIÖL.). Även uppg. som vild i Ål o. Vän jan (ARos. 1: 3 resp. II: 1).V. Säfsnäs uppg. för Lundhöjden [=Lönnhöjden?] o. Solbergshöjden (ARos. 111: 6); Floda Kläberget (talr.)!, även uppg. som vild »kring Lövsjön etc.» (ARos. III: 1); Nås Sälsriset (enl. uppg., At), även uppg. för Långsjöbergs o. Gullarbergs fäb. (AROS. 111:2); Järna Vålberget (minst 20 träd i NV-sluttn., At), Vansberget (»ymnig», Wsm) o.fl. vid Vans västsida, särsk. i 'Långnilsvallarna' (FORSSL. 11:5 p. 140). Förr även i Äppelbo (»tills. med lind», LIN. Iter p. 340) o. Malung (HtLPH., här kallad »lund»). - Flertalet av dessa otvivelaktigt spontana; märkligast den stora lokalgruppen i Järna-Sollerö-Mora. Då lönnen mycket odlas, ej minst som vårdträd på fäbodvallar (FORSSL.), kan den dock i några fall tänkas förv. (självsådd). - Som sådan f.ö. ej s., åtm. till Ludvika (fl., Fd), Leksand (Ecs.) o. Rättvik (Gn). - Karta hos AND. & BIRO. p. 329. - 1 möjl. blott på grund av platsens namn? (märk f.ö. Lönnberget i Järna, Lönnfallet i Norrbärke o. Grangärde (olika st.), Lönnmossfallet i G., Lönnmarken i Boda etc.). 2 trol. =Valla fäb. (nu tillhör. Bjursås enl. kartan). 3 Utanhed (ib. i not) gäller Tillia!

Tillägg 1960

Acer platanoides. - S. Garpenberg förv., men osäkert vild numera (Sj.); St. Tuna fordom ymn. på Lennhedens skogsmark »mest åt Tunahestbergs sidan» (SAHLSTEDT, Stora Tuna Minnesdöme 1743 p. 44 o. 81; meddel. av Tr). Ö. * Våmhus Bönsaberget 1 grupp (1954 Fe). V. Säfsnäs Ryberget (G. Jn); Järna Lönnberget (Lbg; vild?).

Självsådd lönn är söderut ±a., även i bergstr. (bl. a. kring ödegårdar o. dyl.); vant- blott unga träd. Dylika (trol.) subspont. förekomster exv. på Fjällberget n. Grängesberg (Bj.), v. Skattlösberg (Sjöns 54 p. 31), Säljebodarna n. Björbo (Bj. & G. En), Dala-Floda S om stn (At) osv. (jfr p. 62). - [Lima v. en bäck 1 mil N om kyrkan (1845 H. v. P., »A. pseudoplat.»), vad?].

Tillägg 1970

Acer platanoides. - S. *Hedemora Rävbo o. Königh:n åtm. skenbart vild (Dn). Ö. Boda Lönnmarken (4 små ind. 1969 Grt); Sollerö Görsjön, 1 bestånd (se FÄRDE); Våmhus Mickelbäcken, c.20 ex. (GRAN.); inom V. står även Hykjebergets enda lönn (id.). Arten försvinner därmed ur Älvdalens nutida flora. V. Nås Hafskinberget (ungplantor: G. & H. En); Järna Storklitten (åtm. 1 träd: T. Hero enl Kpl); Malung Öjsberget åtm. förr (enl. flera Öje-bor: Osc.); Tyngsjö Barktorp ( många, mest små: Er. & Osc.)

SBT .81 1987

Acer platanoides, lönn. Falun allmänt odlad i staden!, rik föryngring på många ställen. Lugnet-Sjulsarvet dock sällsynt (J & L). Leksand rikligt förvildad från odlade ex, noterad från Tibble; Åijer mot Åsleden; Sätra; Plintsberg; Åsledens fäb. På Åsledsberget även långt från odlade ex, max 1 km uppmätt (allt LK).

Tillbaka