Abutilon theophrasti    Lindmalva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Säters sopstation (12F 8i , [66913, 14929] ), 2001 (SJa)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2 ex. , 2002 (ASn & JEd)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [671413, 146321] ), åkervägkant , trädgårdsavfall ?, 1 ex. , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671416, 146265] ), trädgårdsland, ej i närheten av fågelbord, 1 ex. , 2002 (IPt)
Djurås (13F 3c , [671643, 146211] ), villaträdgård, nära fågelbord, 1 ex , 2003 (IPt)
ORSA

Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ), tomtmark, 2006 (BOr)

Dalarnes Flora